pondělí 22. října 2018

Sny 25. 10. 2018 od 18.00 h

Milí snící,

 připomínám vám setkání v Maitrey ve čtvrtek. Pohádka, kterou si spolu poslechneme je Bílý had. Pozornost budu věnovat tématu, jak muž obohacuje ženu a žena muže a jak jejich vývoj podmiňuje toho druhého. Těším se i na práci s vybraným snem. Do té doby vám přeji hezké sny. Cantadora

pondělí 8. října 2018

dobrá kniha Poutníkův návrat

Z knihy Poutníkův návrat od C. S. Lewise: Kniha první
Ač má lidský duch zakalenou paměť, přece jen stále znovu vyhledává své původní DOBRO, jenže neví - jako opilý - kudy by se měl vrátit domů.
Boethius
Taky hledáte cestu k sobě? Bueno camino.
Dobré sny na cestě. Cantadora

čtvrtek 20. září 2018

vize aneb jak ne/sejít z cesty

K objevení vlastní vize navštěvovat kurzy bylo v mém případě rozhodnutí nezralé a chybné. První pokus  bych shrnula citací z knihy Roba Preece: Moudrost nedokonalosti: "Zárodek obnovení vize a pocitu smyslu postupně vyrůstá z nitra - nelze jej implantovat zvenčí. Tlačit na tento proces konstruováním něčeho, co není ryzím produktem nitra, málokdy přinese dlouhodobý efekt."  Ale tahle zkušenost má nečekanou emoci; jak píše
T. S. Eliot v Čtyrech kvartetech:
"Své duši pravil jsem: buď klidna a čekej bez naděje/
neb naděje byla by doufáním v nesprávnou věc."
Rob Preece v knize Moudrost nedokonalosti dále ukazuje různé způsoby, jak se setkat s vlastní vizí zevnitř. Jedna z cest, která klade důraz na kultivaci záměru či motivace se nazývá bódhičitta (probuzená mysl pro dobro ostatních.) 
Cituji: Bódhičitta má tři stejně důležité součásti.
První z nich je hluboký a všezahrnující soucit rozpoznávající utrpení ostatních a nutnost převzít zodpovědnost za jeho zmírňování. Tento velký soucit plyne z pociťování nesnesitelné povahy našeho kolektivního utrpení a nemůže prostě zůstat v nečinnosti.
Druhou součástí je vize celistvosti. Je to porozumění tomu, že každý z nás má potenciál prospět ostatním způsobem, který nelze z běžného omezeného hlediska docenit. Tato vize buddhovství nám také umožňuje vyrovnat se s nesmírnou hloubkou bolesti a utrpení ve světě.
Třetí součástí bodhičitty je vůle, která uschopňuje na sebe tento úkol vzít.

Jsem ráda, že potkávám lidi, kteří jsou na cestě žít pro dobro ostatních. Bez předstírání a různých triků, které jsou jenom další hrou ega. Chodím občas do kláštera na nešpory a potkávám tam řádové sestry prodchnuty láskou k lidem. Děkuji jim za mnohé v každodenním životě.
 Být bdělý a nesejít z cesty, to je to, co mi teď ukazuje směr na cestě k objevení vize zevnitř...
Dobrou noc. Cantadora

sobota 8. září 2018

léto a ruce

"Soucítění je nejbáječnější a nejdrahocennější věc. Když mluvíme o soucítění, je dobré poznamenat, že pravá povaha člověka je soucitná a láskyplná. Někdy se dokonce hádám s přáteli, kteří jsou přesvědčeni, že lidská povaha je v jádru spíše negativní a agresivní. Přitom argumentuji, že lidské tělo je svou strukturou podobné těm savcům, jejichž přirozeností je mírumilovnost a něha. Rád žertuji o tom, že lidské ruce jsou uzpůsobeny spíše pro objímání než pro pěstní souboje. Kdyby naše ruce byly určeny k boji,  pak bych nepotřebovali své krásné prsty. Když totiž roztáhnete prsty, není možné použít ruku jako pěst, a tudíž nemůžeme udeřit. Proto si myslím, že naše fyzická struktura má něžnou povahu." z knihy Dalajláma: Síla soucítění.
Ale proč je příspěvek označený slovem léto?
Celé léto potkávám jak něžnou povahu člověka, tak jeho negativní spíše agresivní projevy. A co mi v tomto ohledu léto přineslo? Poznání,  že svoji ruku se budu snažit používat jako nástroj objetí, ale mysl musím víc trénovat k bdelosti, abych rozpoznala, kde se člověk nechystá roztáhnout prsty, ale svírá ji v pěst, aby udeřil. Připravilo mě to o pár zdánlivých přátel a známých. !... ale vytvořilo to prostor pro báječný způsob trávení léta se vzrůstající schopností praktikovat soucítění pro sebe a lidi s otevřenou dlaní. 
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 16. srpna 2018

6. podoba: kouzelník

... 6. podoba archetypu hrdiny je postava kouzelníka, pokračuji v citaci z knihy
Orel a kuře od L. Boffa:
 "Postava moudrého člověka nás dovádí k poslední podobě, ve které se archetyp hrdiny/hrdinky projevuje. Kouzelník je ve spojení s tajemnými silami vesmíru, ze světa obyčejného vytváří svět magický, mění neštěstí v lekci moudrosti a obraz rozbitý na tisíc kousků opět spojí v celek. ... Kouzelníci nás posouvají do stavu vědomí, ve kterém máme schopnost pomocí středového bodu plného vyzařování a lásky integrovat všechny věci v jednotu. Rozšiřují dimenzi našeho vědomého já směrem k našemu vnitřnímu já......
... archetyp hrdiny překonal utrpení, vydal se na cestu, dokázal bojovat, nezalekl se mučednické "smrti", vyzařoval moudrost a nakonec se osvědčil jako kouzelník......
Ale i když jsou hrdinové sebeúspěšnější, zůstávají stále ohroženi - pádem, zraněním a někdy dokonce smrtí. Hrdinové jsou tím, čím jsou, právě proto, že se učí pracovat se svými protichůdnými realitami. Integrují je a překonávají tvůrčím způsobem."
Vše se mění, už jsme na křižovatce lidstva a je vhodný čas na vykročení. Archetyp hrdiny je dobrá mapa, jak kráčet tou dobrou cestou.
Hezké sny. Cantadora

středa 8. srpna 2018

5. podoba archetypu hrdiny a hrdinky

L. Boff: Orel a kuře:
Moudrý člověk.
"Slovo moudrý souvisí s věděním a to zase s vtipem (německy: Weise - wissen - Witz). Jde tedy o vědění kvalifikované určitým způsobem. Vědění má vtip, pokud vychází ze zkušenosti a vyrůstá ze strastiplného pozorování života, který kolísá nahoru a dolů. Moudří hledí za vnější obraz skutečnosti. Nenechávají se ovlivnit fasádami. Mají neomylnou vnímavost, rozeznají  podstatu věcí a postřehnou pravdu, která se odhalí pouze bedlivým pozorovatelům. Pravda však nespočívá v konkrétních větách, ale ve vizích, které uvádějí srdce do souladu s přáním a přání do souladu se skutečností. Pouze ten, kdo je skutečnosti otevřený a má pro ni plné sympatie, dobude pro ni pravdy. Z toho vyplývá, že pravdu může rozeznat jen ten, kdo miluje a je se skutečností zajedno. Moudrý nebo moudrá se učí pozorovat věci z absolutního hlediska. Pozorovat věci takovým způsobem zbaví člověka pojmových zatrvzelostí a ochrání jej před svody ideologií. Moudrým lidem se na všech cestách podaří najít směrovky, které ukazují k nejvyššímu cíli."
Cesta hrdiny má i tuto podobu. Tady je tip na jeden životopisný příběh s archetypem hrdiny, foto z  obálky knihy.
Hezké sny. Cantadora

úterý 7. srpna 2018

Úvod do teorie hrdiny


Nabízím ještě odkaz na článek Úvod to teorie hrdiny z novin Anglické listy... další jiný úhel pohledu.
https://legacy.blisty.cz/art/22573.html
Krásne sny. Cantadora                                                                                            Jiný pohled