čtvrtek 20. září 2018

vize aneb jak ne/sejít z cesty

K objevení vlastní vize navštěvovat kurzy bylo v mém případě rozhodnutí nezralé a chybné. První pokus  bych shrnula citací z knihy Roba Preece: Moudrost nedokonalosti: "Zárodek obnovení vize a pocitu smyslu postupně vyrůstá z nitra - nelze jej implantovat zvenčí. Tlačit na tento proces konstruováním něčeho, co není ryzím produktem nitra, málokdy přinese dlouhodobý efekt."  Ale tahle zkušenost má nečekanou emoci; jak píše
T. S. Eliot v Čtyrech kvartetech:
"Své duši pravil jsem: buď klidna a čekej bez naděje/
neb naděje byla by doufáním v nesprávnou věc."
Rob Preece v knize Moudrost nedokonalosti dále ukazuje různé způsoby, jak se setkat s vlastní vizí zevnitř. Jedna z cest, která klade důraz na kultivaci záměru či motivace se nazývá bódhičitta (probuzená mysl pro dobro ostatních.) 
Cituji: Bódhičitta má tři stejně důležité součásti.
První z nich je hluboký a všezahrnující soucit rozpoznávající utrpení ostatních a nutnost převzít zodpovědnost za jeho zmírňování. Tento velký soucit plyne z pociťování nesnesitelné povahy našeho kolektivního utrpení a nemůže prostě zůstat v nečinnosti.
Druhou součástí je vize celistvosti. Je to porozumění tomu, že každý z nás má potenciál prospět ostatním způsobem, který nelze z běžného omezeného hlediska docenit. Tato vize buddhovství nám také umožňuje vyrovnat se s nesmírnou hloubkou bolesti a utrpení ve světě.
Třetí součástí bodhičitty je vůle, která uschopňuje na sebe tento úkol vzít.

Jsem ráda, že potkávám lidi, kteří jsou na cestě žít pro dobro ostatních. Bez předstírání a různých triků, které jsou jenom další hrou ega. Chodím občas do kláštera na nešpory a potkávám tam řádové sestry prodchnuty láskou k lidem. Děkuji jim za mnohé v každodenním životě.
 Být bdělý a nesejít z cesty, to je to, co mi teď ukazuje směr na cestě k objevení vize zevnitř...
Dobrou noc. Cantadora

sobota 8. září 2018

léto a ruce

"Soucítění je nejbáječnější a nejdrahocennější věc. Když mluvíme o soucítění, je dobré poznamenat, že pravá povaha člověka je soucitná a láskyplná. Někdy se dokonce hádám s přáteli, kteří jsou přesvědčeni, že lidská povaha je v jádru spíše negativní a agresivní. Přitom argumentuji, že lidské tělo je svou strukturou podobné těm savcům, jejichž přirozeností je mírumilovnost a něha. Rád žertuji o tom, že lidské ruce jsou uzpůsobeny spíše pro objímání než pro pěstní souboje. Kdyby naše ruce byly určeny k boji,  pak bych nepotřebovali své krásné prsty. Když totiž roztáhnete prsty, není možné použít ruku jako pěst, a tudíž nemůžeme udeřit. Proto si myslím, že naše fyzická struktura má něžnou povahu." z knihy Dalajláma: Síla soucítění.
Ale proč je příspěvek označený slovem léto?
Celé léto potkávám jak něžnou povahu člověka, tak jeho negativní spíše agresivní projevy. A co mi v tomto ohledu léto přineslo? Poznání,  že svoji ruku se budu snažit používat jako nástroj objetí, ale mysl musím víc trénovat k bdelosti, abych rozpoznala, kde se člověk nechystá roztáhnout prsty, ale svírá ji v pěst, aby udeřil. Připravilo mě to o pár zdánlivých přátel a známých. !... ale vytvořilo to prostor pro báječný způsob trávení léta se vzrůstající schopností praktikovat soucítění pro sebe a lidi s otevřenou dlaní. 
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 16. srpna 2018

6. podoba: kouzelník

... 6. podoba archetypu hrdiny je postava kouzelníka, pokračuji v citaci z knihy
Orel a kuře od L. Boffa:
 "Postava moudrého člověka nás dovádí k poslední podobě, ve které se archetyp hrdiny/hrdinky projevuje. Kouzelník je ve spojení s tajemnými silami vesmíru, ze světa obyčejného vytváří svět magický, mění neštěstí v lekci moudrosti a obraz rozbitý na tisíc kousků opět spojí v celek. ... Kouzelníci nás posouvají do stavu vědomí, ve kterém máme schopnost pomocí středového bodu plného vyzařování a lásky integrovat všechny věci v jednotu. Rozšiřují dimenzi našeho vědomého já směrem k našemu vnitřnímu já......
... archetyp hrdiny překonal utrpení, vydal se na cestu, dokázal bojovat, nezalekl se mučednické "smrti", vyzařoval moudrost a nakonec se osvědčil jako kouzelník......
Ale i když jsou hrdinové sebeúspěšnější, zůstávají stále ohroženi - pádem, zraněním a někdy dokonce smrtí. Hrdinové jsou tím, čím jsou, právě proto, že se učí pracovat se svými protichůdnými realitami. Integrují je a překonávají tvůrčím způsobem."
Vše se mění, už jsme na křižovatce lidstva a je vhodný čas na vykročení. Archetyp hrdiny je dobrá mapa, jak kráčet tou dobrou cestou.
Hezké sny. Cantadora

středa 8. srpna 2018

5. podoba archetypu hrdiny a hrdinky

L. Boff: Orel a kuře:
Moudrý člověk.
"Slovo moudrý souvisí s věděním a to zase s vtipem (německy: Weise - wissen - Witz). Jde tedy o vědění kvalifikované určitým způsobem. Vědění má vtip, pokud vychází ze zkušenosti a vyrůstá ze strastiplného pozorování života, který kolísá nahoru a dolů. Moudří hledí za vnější obraz skutečnosti. Nenechávají se ovlivnit fasádami. Mají neomylnou vnímavost, rozeznají  podstatu věcí a postřehnou pravdu, která se odhalí pouze bedlivým pozorovatelům. Pravda však nespočívá v konkrétních větách, ale ve vizích, které uvádějí srdce do souladu s přáním a přání do souladu se skutečností. Pouze ten, kdo je skutečnosti otevřený a má pro ni plné sympatie, dobude pro ni pravdy. Z toho vyplývá, že pravdu může rozeznat jen ten, kdo miluje a je se skutečností zajedno. Moudrý nebo moudrá se učí pozorovat věci z absolutního hlediska. Pozorovat věci takovým způsobem zbaví člověka pojmových zatrvzelostí a ochrání jej před svody ideologií. Moudrým lidem se na všech cestách podaří najít směrovky, které ukazují k nejvyššímu cíli."
Cesta hrdiny má i tuto podobu. Tady je tip na jeden životopisný příběh s archetypem hrdiny, foto z  obálky knihy.
Hezké sny. Cantadora

úterý 7. srpna 2018

Úvod do teorie hrdiny


Nabízím ještě odkaz na článek Úvod to teorie hrdiny z novin Anglické listy... další jiný úhel pohledu.
https://legacy.blisty.cz/art/22573.html
Krásne sny. Cantadora                                                                                            Jiný pohled

                                                                                       

pondělí 6. srpna 2018

4. situace samota/mučedník

Každý boj si žádá sebezapření, odříkání, oběti ve prospěch druhých. Bez toho nemůže být ze snů nic. A nyní se objevuje čtvrtá podoba archetypu hrdiny/hrdinky: mučedník. Mučedníkovi a mučednici nejde o bolest samu pro bolest samu. To by bylo sebetrýznění. V legendě o svatém Martinu z Tours, pocházející ze 4. století, je psáno: " Ani se nebál smrti, ani nebyl znechucen životem." Mučedník na sebe bere bolest a utrpení, případně pronásledování a smrt jako  cenu za hluboký vztah a lidskost, pro které se vyplatí nasadit život.Takto trpět je vznešená věc. Mučedníci a mučednice, ke kterým můžeme za určitých okolností patřit všichni, věří v logiku semínka: zrnko, které nechce nechce nic vědět o temnotě země a nedívá se smrti do očí, nebude ani žít ani nést ovoce.Kdo chce život pevně svírat, ztratí jej. Kdo se odváží jej ztratit, dostane jej mnohonásobně zpět. Tím, že umíráme, žijeme ještě více. Tím, že obětujeme život pozemský, dostaneme darem život nebeský." L. Boff: Orel a kuře
Hezké sny. Cantadora

pátek 3. srpna 2018

3. podoba bojovníka

situace Bojovník pokračování Orel a kuře od L. Boffa:
"Žít znamená bojovat. Proto je dobře, pokud se držíme básníkovy inspirace:"Život je boj. Slabé přemůže. Silné a odvážné vynese do nebe." A zde narážíme na třetí podobu, do které se halí hrdinové a hrdinky: na podobu bojovníka. On nebo ona čelí překážkám, které se staví do cesty jejich sebeuskutečnění. Nelitují námahy a vytvářejí si život a svět podle svých představ a snů.Vše co je hodnotné, bývá dosažitelné pouze s nasazením a námahou..... Bojující hrdina a bojující hrdinka vědí, kolik stojí lidská důstojnost a samostatný, spravedlivý, plný život v běhu dějin."
Hezké sny. Cantadora

středa 1. srpna 2018

2.situace hrdiny: cestovatel nebo poutník

"Jen pomalu, krok za krokem, nacházíme v průběhu svého života cestu k vlastnímu způsobu chování , k vlaastnímu místu ve společnosti, k povolání a ke svým krátkodobým a dlouhodobým cílům. Jde o to, abychom rozvíjeli vlastní možnosti. Jinak se nám nikdy nepodaří jít samostatně svou cestou a stále budeme zatěžovat ostatní. K tomu je však třeba času, sebedůvěry a trpělivosti......  Má pravdu onen skladatel písní, který zpívá:"Poutníče, nikdy není předem dána jedna cesta. Ta se ukáže až tomu, kdo se vydá na pouť."
úryvek  z knihy od L. Boffa: Orel a kuře

úterý 31. července 2018

Líbáme do celého Česka

Líbáme do celého Česka.
(Tak uzavřel komentář k zákazu líbání na veřejnosti nesezdaných párů pod hrozbou vězení v daleké zemi moderátor v ČRo.)
No může být něco milejšího pro další krásné  letní ráno?
Hezké sny. Cantadora

úterý 24. července 2018

téma hrdiny z jiných zdrojů

Jestli chcete číst o archetypu hrdiny, na internetu je zajímavá kniha od Jarmíra Medo a v ní kapitola Hrdina.
 Než se pustím dál do popisu situací, v kterých se ocitá hrdina na své cestě, tady je jeho stránka:
 https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/__2dil_hr.html

Hezké čtení a snění.
Cantadora

čtvrtek 19. července 2018

1. situace hrdiny: osamocení

Leonardo Boff: Orel a kuře:
1. situace - osamocení
"Každý člověk se jednou ocitne v pozici existencionálního osamocení. Všichni někdy zažíváme pocit prohry. Nezáleží na tom, zda ztratíme milovaného člověka, rozbije se náš vztah,vyhoří dům, nebo dostaneme výpověď v práci. Vždy toužíme po nějaké ruce, která by nás zvedla, nebo toužíme po rameni, o které bychom se mohli s důvěrou opřít.
To je situace orla, který spadl na zem a přitom se zranil. Zde může snad pomoci  pouze samaritán, který právě kráčí touto cestou. Přesto však mnozí, kteří kolem procházejí a oběť vidí, jdou dál s chladnou tváří. Nemají snad dost vlastních starostí? Není důležitější napravit vlastní potíže než se starat o někoho, kdo leží bezmocně u cesty? Ale existují i jíní. Ti zapomenou sami na sebe a na své povinnosti, nechají se ovlivnit soucitem. Vcítí se do situace druhého, vezmou na vědomí jeho bezmocnost a solidarizují s ním. Zachrání ležícího zraněného orla. V každém osamocení se skrývá pokušení i šance. Pokušení spočívá v tom, že se tomu, kdo potřebuje pomoc, vyhneme nebo přeneseme zodpovědnost za neštěstí na rodiče, sourozence nebo jiné lidi. Někteří očekávají řešení od politiky, státu, loterie, od bližních nebo od Boha. Za takovým počínáním se však skrývá pouze odepření, nedostatek iniciativy a útěk od zodpovědnosti. Je tu však i šance, že se člověk postaví bezmoci a díky ní povyroste.V takovém případě je nutné problém zbavit dramatičnosti, která je znakem omezenosti lidského života. Vzhledem k vlastní existenci jsme pouhými ubožáky, objektivně závislými na okolí. Ale existence závislosti nás nemusí nutně pokořovat, neboť je charakteristická pro všechny bytosti vesmíru. Všichni jsme zapředeni do sítě inter-retro-relací. Přijmout tuto trpkou pravdu je příkazem realizmu. Na druhé straně nás naše bytostná chudoba a vzájemná závislost otevírá univerzální solidaritě - protože jsme na sobě vzájemně závislí, vzájemně si pomáháme a kolektivně utváříme život. Místo abychom hledali vinu za bezmocnost u druhých a odmítali začít bojovat, měli bychom se postavit k situaci pozitivně, angažovat se a čelit konfliktům.Z uvedených důvodů bychom neměli prosit Boha, aby nás ušetřil pocitu osamělosti. Měli bychom se modlit k Bohu, aby nám dal sílu se tomuto pocitu postavit. Ve střetnutí s ním (osamělostí) se potom rodí postava hrdiny - schopna situaci unést, vyvinout odpor a projevit statečnost. Jak se člověk dostane z bezradnosti?"
V odpovědi se skrývá druhá podoba archetypu hrdiny....a  pokračování v dalším článku příště.
Hezké sny. Cantadora

středa 18. července 2018

sen Pád z okna a smrt

Chci psát o cestě snících, kteří několik let pracují na svých snech, jako zprávách z nevědomí. Čím si musí procházet při tak hluboké práci?.. Pro některé je to otřes ega a změna životního kurzu, pro jiné je to cesta růstu a postupného rozšíření vědomí, pro někoho poznání, že existují oblasti duše, které je následně nasměrují na jiné cesty. Sny pro některé snící zůstanou krajinou, kde žijí lvi...
Nedávno jsme ve snové supervizní skupině pracovali se snem, v kterém se vynořili důležité symboly smrti a pádu. To odkrylo téma archetypů a tak jsem začala opět pracovat s archetypem hrdiny. Dovoluji si citovat z knihy Leonarda Boffa: Orel a kuře nejzajímavější myšlenky.
Ve zkrácené formě přináším nejdřív sen:
Dávám vnučku spát na parapet, svítí na ní sluníčko. Do bytu vchází blondýna, neznám jí, něco mi říká a pořád mele nesmysly. Odpoutává mojí pozornost od vnučky. Ta se probere, posadí a propadá přes parapet. S hrůzou se podívám dolů. Hýbe ještě nohami. Běžím dolů, není tam východ, jenom zeď. Najdu zadní vchod, vyběhnu ven. Ale vnučka už je mrtvá.
Tento  sen patří snící, která v současnosti pracuje na hlubinném propojení se svojí duší. Zažívá při tom hodně bolesti, radosti a překvapování sebe sama.
Symbol smrt a pád jsou silné symboly, které se v procesu individuace objevují. Pocity naděje a beznaděje, zdaru a zmaru.  I když člověk na cestě k sebepoznání pracuje dál a objevuje nejniternější pravdy o sobě, pořád mu/jí hrozí pád, zranění nebo dokonce smrt. Proč chceme poznat sami sebe, ale při tom padáme? A proč nás stojí tolik utrpení vstát a uskutečnit své pravé já? To je to, co pořád řeší snící. Ve chvíli, když snící objeví rozšířené hranice svého vědomí, začne tušit úplnost zdroje, z kterého povstává vše. A tak náš malý život s potenciálem objevení božského získává hlubší rozměr. Který ale může být i zdrojem existencionálního strachu. Vědomí, které se odváží, je schopno reflektovat víc než úzké představy ega o životě. Otevře se fantastický svět přesahující naše chápání reality, schopnost ponořit se do oceánu nekonečných verzí jsoucna. Cesta začala.
Kdo se vydá na tuto cestu, prochází stadiami vývoje archetypu hrdiny, tady mi dovolte citovat z knihy Orel a kuře od L. Boffa:
"Na cestě ke své individuaci procházejí hrdinové a hrdinky různými etapami. Ty jsou jakýmisi existenciálními osami, kolem nichž se otáčí kolo života a kterými je definováno. Mám na mysli situace, konstelace výzev, skrze něž se učíme, docházíme poznání, integrujeme perspektivy, zrajeme, a snad se i stáváme moudřejšími. ...Nyní se chceme věnovat -  v omezeném rozsahu, který máme k dispozici šesti takovým existenciálním situacím a s nimi souvisejícími podobami archetypu hrdiny nebo hrdinky...."
Postupně dám na blog zmiňovaných šest existenciálních situací, které cituju z výše zmíněné knihy. Půjde o tyto situace a naši situaci v nich:
1. bezmoc - osamocení
2. hledání - cestovatel/poutník
3. život je boj - bojovník
4. sebezapření, odříkání, oběť- mučedník
5.vědení a nadšení - moudrý člověk
6. slučování v jednotu - kouzelník
Jak je možné dát do rovnováhy tento oceán nekonečné verze napojení na zdroj veškerenstva a úzké prožívání hmoty, v které se odehrávají naše životy?  Skrze prožitky symbolické smrti, skrze pády jako začátky spirituální krize.
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 12. července 2018

schopnost rozlišovat


Ramiro Calle:
Himalájské příběhy

Schopnost rozlišovat
Hned po rozednění se muž rozhodl, že půjde k lékaři, protože celou noc nezamhouřil oka, jak ho bolelo břicho.
"Pane doktore,"řekl přiškrceně, "nemohu už  tu bolest snést. Je to příšerné."
"Dobře, dobře. Co jste měl včera k večeři?"
"Snědl jsem hodně chleba, byl ještě teplý. Asi mám nadýmání."
Lékař mu podal recept a sdělil mu:
"Předepisuji vám oční kapky a doporučuji vám, aby jste si cvičil prsty."
"Oční kapky a cvičení prstů?" ptal se pacient s neskrývaným údivem.
"Ano,"přitakal lékař, "vaším problémem není žaludek, ale zrak a hmat, protože nerozeznáte teplý chléb od vychladlého."
Často příčinou problémů nebo nedorozumění bývá neschopnost pohlížet na věci jasným pohledem a zpříma, neschopnost odlišovat co je vhodné dělat a co ne.
Krásné sny. Cantadora

středa 11. července 2018

supervize 13.7.

Připomínám snícím z uzavřené skupiny, že 13.7. v 18.00 h začne supervizní práce se sny. Těším se na další společnou práci. Hezké sny. Cantadora

středa 20. června 2018

vitej léto

A je to tady.... začátek astronomického léta. Jako každý rok si zopakuji básničku, kterou jsem po prvé slyšela od naší spolužákyně. Rozjížděli jsme se ze školy do domovů a ona celá rozradostněná vlítla k nám do pokoje, aby nám řekla svoji vtipnou básničku. Pro mě se stala vzpomínkou, jakýmsi vstupem do léta. Je mým symbolem mládí, dychtivosti, naivity a zároveň tušení startu do něčeho, co předčí vše... Už dávno zmizela dychtivost mládí, prázdniny se změnily na dovolenou, škola na rodinu a práci, učení na povinnosti, ale ta básnička je radost, lehkost léta, prázdniny v duši.
Slunce, léto, milování,
tak se holka nebraň ani.....
Vzpomínáte na svoji básničku?
Hezké sny. Dreamcantadora

pondělí 18. června 2018

seminář

Milí snící, ve středu 20.6.2018 proběhne snový seminář v Maitrey. Program: udělám rekapitulaci průběhu otevřené skupiny a pohádek. A těším se na práci s dalším snem.
Tak v 18.00 h začínáme... Cantadora

sobota 9. června 2018

vděčnost


 Být vděčný za vše co život přináší je někdy zdánlivě nemožné. Ale i ty nejhorší chvíle, před kterými obstojíme, jsou nakonec důležité. A můžeme být za ně vděční. Právě tím a tehdy jsme nejvíce poučováni o životě a svém místě v něm. Je úžasné mít svou vlast a být vděčná za krajinu, v které žiji. Jsem vděčná i za místo, kde právě jsem, práci, kterou mám, rodinu, která často zlobí, přátele, kteří někdy nemají na mě čas, stárnutí a jiné drobné rozlady. Taky za to zlé, Danu, která mě obrala o důvěru a peníze, lidi, kteří mi nespravedlivě za něco napadají, záměrně ublíží, zneužijí pro své účely.... Pokaždé se poučím a vyučím víře, důvěře, lásce a trpělivosti, nebo taky odvahy se hádat a stát si tvrdohlavě za svým názorem, odmítnout přítele i bratra, pustit něco důležitého, učit se být roz-čarovaná, abych vzápětí byla okouzlena zázrakem života. Vše to mi dává prohlubující se pocit vděčnosti za dar života. 
A tak si dovoluji citovat:
"Svatý Pavel počítá nevděčnost mezi nejhorší chyby: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha (2 Tim 3,1-4). Nevděčnost je hříchem nevěry. Pramení z lidské pýchy a hlouposti. Pýcha vede člověka k domněnce, že za všechno vděčí sám sobě: vlastní práci, důmyslu, inteligenci. Zatímco hloupost vede člověka k domněnce, že vše je samo od sebe a všechno mu patří.
Díkůčinění patří k podstatě víry. Má být výchozím bodem nejen při zpytování svědomí, ale i u ostatních modliteb...."

Upraveno podle knihy
Čtvrthodinka upřímnosti od Józefa Augustyna

kterou vydalo KNA
Krásné sny. Cantadora

pátek 1. června 2018

father TheodorPřed deseti lety jsem měla krátký intenzivní sen: " Z tmy se ozval mužský hlas, který opakoval anglicky jenom slova: "Father Theodor." Sen byl živý, ale vůbec jsem mu nerozuměla.
Protože jsem nemohla najít symboliku, vztahující se k otci Theodorovi, která by otevřela moje srdce a řekla, ano, tvůj sen znamená tohle... odložila jsem jeho pochopení na dobu, až přijdou další sny nebo události, které mi pomohou pochopit, co ten sen znamená. Po osmi letech jsem pocítila touhu vykonat pouť do Compostely a tak se i stalo. Jaké bylo mé pohnutí, když jsem zjistila, že v kostele sv. Jakuba je pohřbený otec Theodorino. Silně se mi vrátil sen o otci Theodorovi. Pak jsem začala pátrat v knihovně a hledat i v jinde vše, co by mi pomohlo najít, kdo byl otec Theodorino a kdo je otec Theodor. Tím ale vše jenom začíná.....
 Cituji z článku pana ing. Svatomíra Mydlarčíka, děkuji mu  touto cestou za popis jeho cesty a informace o otci Theodorovi:
 Vybírám tyhle důležité informace:
"Z Padrónu do Santiaga nás čeká i úsek po přímých stopách
Jakubových učedníků Atanasia a Teodora.
Svatý Jakub Starší poutník a rytíř Zebedeovi synové, apoštolové Svatý Jakub Starší a Svatý Jan patřili mezi nejbližší Ježíšovy učedníky. Jakub nosil pro vznětlivou povahu přezdívku Syn Hromu. Po Ježíšově smrti šířil evangelium na Iberijském poloostrově a dostal se až k ústí řeky Ulla v blízkosti dnešního městečka Padrón. 20 km jižně od dnešního hlavního města Galicie Santiago de Compostela. Tehdy se Padrón jmenoval Iria Flavia a byl významným římským přístavem.
Na příkaz tehdejšího vládce Heroda Agripy byl Jakub jako první z Ježíšových učedníků po návratu do Palestiny v roce 44 po Kristu popraven. Po Jakubově smrti přepravili tělo jeho žáci Atanasius a Teodor až do přístavu Padrón. Nad kameným kůlem nábřeží říčky Sar, která městem protéká a kde byla loďka s ostatky světce po přistání uvázána stojí dnes kostel nesoucí Jakubovo jméno. Na volném prostranství je také vystavena replika dobového dřevěného

trakaře, na kterém prý učedníci tělo převáželi. Motiv lodi s Jakubovým tělem a učedníky je dnes součástí znaku města Padrón. Učedníci tělo odvezli a pohřbili asi dvacet kilometrů na sever v lese. Nad hrobem vztyčili oltář na mramorovém oblouku. Místo hrobu bylo pod trestem smrti zakázáno navštěvovat a tak upadlo do zapomnění. Druhá legenda vypráví, že po přistání loďky s tělem apoštola požádali učedníci královnu Lupu o svolení pohřbít svého přítele a učitele. Tehdy byla Iria Flavia nejen přístav ale i středisko lidu hradištní kultury (cultura castreja), kterému vládla královna Lupa. Královna ukázala na kopec a řekla: „Jděte ke kopci a tam najdete dva osly. Zapřáhněte je do tohoto vozu a pohřběte tělo vašeho učitele a přítele tam, kde se vám zlíbí“. Lupa ale věděla, že najdou místo dvou mírných oslů dva divoké býky a navíc na učedníky zaútočí drak. Ti ale udělali znamení kříže, drak zmizel a z divokých býků se stali poslušní oslíci. To královnu přesvědčilo o Božím poslání Atanasia a Teodora. Učedníci poté Jakuba pohřbili v místě, kde se oslové s povozem sami zastavili. Roku 813 začal poustevník Pelayo pozorovat třpytící se světlo a zaslechl zpívání oslavných ód, což sdělil biskupovi Teodomirovi z Irie Flavie. Po vysekání křovin objevili ostatky tří osob. Apoštola Jakuba a jeho dvou žáků Atanasia a Teodora. Důkazem byl nápis vyrytý v náhrobním kameni. Biskup informoval asturského křesťanského krále Alfonse II (791-842), který se dostavil na místo objevu a prohlásil Svatého Jakuba patronem království. Postavili svatostánek, ze kterého postupně vyrůstala nynější katedrála. Od okamžiku objevení hrobu se místo stává cílem poutnictví celého evropského světadílu. Svatojakubská cesta začíná využívat staré římské silnice a spojovat různá místa Pyrenejského poloostrova. Pro potřeby poutníků se budují ubytovací zařízení, nemocnice a hřbitovy, staví se mosty, kostely, kláštery. Vznikají obrazy a sochy se Svatým Jakubem poutníkem či rytířem." 
Před nedávnem jsem se vrátila z druhé poutě do Compostely přes město Padrón, kde došlo k vylodění otce Theodora a Atanasiuse s ostatky svatého Jakuba.
Byla jsem velmi pozorná po celou dobu pobytu v Padróně, měla jsem oči, uši a srdce otevřené, zúčastnila se vedle poutnické ubytovny večerní mše v kostele. Hledala jsem Něco jako nápovědu, ale s lítostí jsem viděla jak jsem pořád víc ve své hlavě než ve víře. Vnímala jsem taky rozdíl mezi kostelem v Padróně a Compostele. Tady bylo jenom několik věřících a pár poutníků, kdežto Compostela je plná lidí z celého světa, není místo na sezení, jak jsou plné věřících. A přesto, moje místo víry na druhé pouti  je pořád Padrón. Na mši v Padróně nezapomenu. Ještě jsem nebyla na mši, kde bych měla pocit, že se zastavil čas a prostor a vy jste v očekávání zázraku a nevadí, že se nestal. Vy jste byli tam a ta chvíle byl zázrak sám... Cestou vzrůstal můj obdiv k tomu, co udělali žáci Jakuba. Skláním se před činem otce Theodora a Atanasiuse. Kde by zůstali ostatky apoštola Jakuba bez víry obou žáků? Myslela jsem na jejich odvahu a statečnost. Zažili jeho popravu stětím, i tak se rozhodli  přepravit jeho tělo zpět na místo, odkud pocházeli. Víra žáků apoštola Jakuba byla hluboká a opravdová, takže neváhali ostatky svého učitele ochránit aspoň po smrti. Jejich láska a odvaha k učiteli nezmizela po mnoho století. Postupně se síla a důležitost jejich činu prosazovala mnoha různými cestami a dějinnými zvraty.  Až do současných dní. Compostela se stala důležitým pilířem křesťanství. Po celou cestu jsem se mezi poutníky ptala, proč jsou na pouti a mluvila s několika poutníky o Theodorovi, který mi dál ukazuje cestu. Naprosto důvěřuji, že když budu připravena, pochopím smysl snu, kvůli kterému chodím přes půl Evropy hledat otce Teodora.
Zatím vím, že musím pokračovat.  

Hezké sny. Cantadora

středa 23. května 2018

cesta

Sním dál, ale na cestách. Připravuji článek o pouti do Compostely portugalskou trasou. Pracuji dál se sny a zároveň vnímám, jak je důležité mít vlastní život. A to je stručně vše, proč méně píšu a víc životu dávám, co po mě žádá.  Včerejší drobná radost? Kamarádka napsala sms: "....byla jsem na józe a pocítila jsem, že se mám víc ráda." No, nemějte jí ráda za tak nadějná slova.... Hezké sny. Cantadora

pondělí 30. dubna 2018

změna termínu semináře Sny o nás pečují

Milí snící,

 na 29.5. je naplánovaný seminář Sny o nás pečují v Maitrey. Tento seminář se neuskuteční, ale v červnu se uvidíme 20.6.
Došlo ke kolizi mých pracovních povinností a tak se v měsíci květen soustředím na seminář EQ Objevování strachu. Ten proběhne 31.5.2018 v Maitrey od 17.00 h.

Hezké sny a těším se na seminář Sny o nás pečují v červnu.
Sladké sny. Cantadora

sobota 14. dubna 2018

pohlazení

Chodím a dívám se. A když vidím radost v nějaké podobě, uchovám si ten moment. Teď na jaře je to probouzející se příroda a tvořivost lidí.....
V blízkosti lidí si udělala hnízdo labuť. Psst... ticho. Nerušit.Čau...                                                    
 Otevřít oči pro každodenní krásu kolem, to je radost.

Hezké sny.  Cantadora              
 

středa 28. března 2018

Charlie Chaplin a skutečně milovat sám sebe

Dostala jsem dárek. Vyznání Charlieho Chaplina, jak začal skutečně milovat sám sebe. Chci se o to podělit, ať nekoho provází tato slova na cestě k dospělosti. Jsou inspirací.
"Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mě jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není vhodná doba, ani na to ten člověk není připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes vím, že se tomu říká sebeúcta.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem je výzvou k růstu. Dnes vím, že se tomu říká zralost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes vím, že se tomu říká vyrovnanost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce. Dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes vím, že se tomu říká poctivost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Dnes vím, že se tomu říká sebeláska.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes vím, že se tomu říká být prostý.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už dál žít minulostí a starat se o budoucnost. Teď žiji už jenom v tomto okamžiku, kde se koná všechno. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu důkladnost.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé myšlení může udělat chorého a ubohého člověka. Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal rozum významného partnera. Dnes vím, že se tomu říká moudrost srdce.
Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým i s ostatními, protože i hvězdy ve vesmíru se někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že to je život."
Charlie Chaplin, 16.4.1959

Dobrou noc. Cantadora

sobota 24. března 2018

moudrost PersieAsraelův údiv
Jednoho dne se do Šalamounova paláce dostavil mladík. Celý zsinalý a rozechvělý přišel požádat moudrého krále o pomoc.
"Co tě tak rozrušilo?" otázal se Šalamoun.
Mladý muž odpověděl:
"Anděl smrti Asrael na mě vrhl strašlivý pohled. Ten pohled mi pronikl až do duše a nedá mi spát."
"Co tedy pro tebe mohu udělat," zeptal se Šalamoun.
"Přál bych si opustit tohle prokleté místo a vydat se co nejdál, abych se zachránil."
"Kam máš namířeno? Přece víš, že smrti nikdo neunikne."
"Snažně tě prosím, pošli mě do Indie."
Šalamoun tedy přikázal větru, aby mladíka odnesl do Indie.
Nazítří Šalamoun spatřil Asraela a otázal se ho:
"Proč jsi pohlédl rozhněvaně na toho ubohého mladíka, který se zřejmě ničím neprovinil?"
Asrael odpověděl:
"Ten muž se mýlil. Můj pohled nebyl hněvivý, ale spíš překvapený. Dostal jsem příkaz, že mu mám dnes vzít život v Indii! A k mému překvapení byl včera tady! Podivil jsem se tedy, jak by se ten člověk mohl nazítří ocitnout v Indii!"
(Lila Ibrahim - Ouali, Bahman Namvar - Motlag: Úsměvy a moudrost Persie)

 Nic není tak jak vypadá. Dobrou noc. Cantadora

čtvrtek 8. března 2018

30 drobných radostí na MDŽ

1. zdobit byt na příchod Velikonoc
2. příprava sladké snídaně
3. káva v oblíbené pekárně
4. kytka k MDŽ 
5. práce
6. sluníčko
7. tušení jara
8. vůně kadidla
9. vhled do duše
10. narozeniny mého syna
11. sms se srdíčkem, která potěšila
12. telefonát od kamarádky
13. seriál
14. ženský příběh
15. odvaha nazvat pravým jménem bolest
16. film Tvar vody
17. jóga
18. světlezelená barva
19. tvořivost
20. chuť žít navzdory bolesti
21. přihláška do kurzu ikonopisectví
22. plánování poutě z Brna do Mikulova na Velikonoce
23. článek s bratrem Ester Ledecké
24. ticho
25. psaní drobných radostí
26. sprcha
27. čisté peřiny
28. přemýšlení o dnešním dni
29. písnička od Szidi Tobias
30. radost z generální stávky Španělek
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 1. března 2018

postřeh z ulice

Vtipné upoutávky na zboží, tentokrát na sýry.
P.S. Který si vybrat?
Cantadora

zima

Cítím a spoluprožívám teď touhu lidí jít do tepla, být doma, zklidnit se. Zimu na nás, když nepomáhá poznání, že máme žít střídmě, v klidu teď a tady, s blízkými a podporovat sounáležitost místo virtuality. Stačí  arktické mrazy a probouzí se naše instinkty. Potřebujeme se schoulit se svým kmenem do klubíčka u ohně a vyprávět si příběhy. Můžu  k citátu z Junga, který popisuje individuační proces doplnit: "Individuační proces se skládá z tří částí:
vhledu,
vytrvalosti,
činů.
Psychologie je nezbytná pouze v první části, ve druhé a třetí hraje hlavní roli morální síla."
 A v pozadí to podpoří příroda.
Krásny 1. březen. Cantadora

středa 21. února 2018

sen Mistr netopýr

Sen: Jsem v šeré místnosti obložené tmavým dřevem. Sedím u obdélníkového stolu také z tmavého dřeva. V čele sedí dívka, já sedím na delší straně a naproti mě můj mistr. Chystáme se jíst rybu. Chci se předvést před dívkou. Mám pocit že už vše znám a vím. A chovám se tak. Vím víc než mistr. Jsem nad mistra. Mistr se rozhněval, proměnil se v netopýra a proletěl mi nad vlasy nenávratně pryč. Já zůstal sám vyděšený a v šoku. Vše se odehrálo v mžiku a já v té chvilce poznal jeho velikost a hněv, že oproti němu nevím nic, a také to že jsem o vše přišel, už mě nic nenaučí. Jeho učení nenávratně skončilo jako závan netopýřích křídel.
Co znamenají symboly stůl, dívky, jídlo, ryba, mistr netopýr, vlasy?  To ponechávám na individuální práci se snícím. 
Považuji sen totiž za důležitý i jako symbol pro terapeutickou práci s klienty, pro vztah učitele a žáka, mistra a jeho učně. Podívám se tedy na aspekt snu, který vypovídá o překážce v procesu růstu pro žáky. Pro člověka s narcistním poraněním je ohrožující každá postava, která nad ním může mít převahu, moc v jakékoliv oblasti. Úzkost a strach z ohrožení křehkého já vede k znehodnocení zdroje ohrožení a jeho následné znevážení. Místo přiznání pocitu "jsem bezmocný, slabý, potřebuji pomoc", promítnu do svého učitele svůj pocit na: "on je bezmocný, on má problém, já jsem chytřejší, krásnější, lepší...... ".  Tím si uzavřu cestu k učení od rodiče, učitele, terapeuta, s trenérem i učení se od něj... Zároveň se tím otevírá cesta k vlastní zkušenosti, kterou si musím hledat a nacházet sám. Protože sám život je cestou učení se. I sny nás vedou k tomu, abychom se naučili moudře rozhodovat.  Nemůžeme nikoho žádat, aby za nás rozhodoval, neboť tak se nic nenaučíme. 
Hezké sny. Cantadora

seminář

Milí snící, dnes večer v 18.00 h se sejdeme v Maitrey. Budeme probírat pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků. Těším se na společnou práci se sny.
Hezký den. Cantadora

neděle 11. února 2018

být bdělý k bytostnému Já

Podobenství o hřivnáchBiblický text: Matouš 25: 14-30
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty:  zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.' 
Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.' 
Přistoupil ten, se dvěma hřivnami a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.' 
Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.' 
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: 'Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš co ti patří.' 
Jeho pán mu odpověděl: 'Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů." 
Důvod proč tady uvádím text o podobenství je téma našeho bytostného Já. Kolik lidí ho v sobě hluboce zakope, skrývá a pak živoří ve strachu a přetvářce. Odpověď pak přichází v podobě krizí, deprese, prázdnoty života, závislosti na vnějších podnětech a látkách... Když se snažíme o život v rovnováze, o poznání sebe, hledání smyslu života, uvidíme v životě hojnost, kterou můžeme dál rozmnožovat. Postupně se nám dostane odměny v podobě spojení s Bytostným já, pochopení smyslu života a naše role v něm. A to jsou už brány k životu v radosti, klidu, poznání, vděčnosti za dary dřív nepoznané. A to ví každý, kdo své "hřivny" nepromarnil. Jinak nás čeká "pláč a skřípění zubů".
Hezké sny.  Cantadora