čtvrtek 12. července 2018

schopnost rozlišovat


Ramiro Calle:
Himalájské příběhy

Schopnost rozlišovat
Hned po rozednění se muž rozhodl, že půjde k lékaři, protože celou noc nezamhouřil oka, jak ho bolelo břicho.
"Pane doktore,"řekl přiškrceně, "nemohu už  tu bolest snést. Je to příšerné."
"Dobře, dobře. Co jste měl včera k večeři?"
"Snědl jsem hodně chleba, byl ještě teplý. Asi mám nadýmání."
Lékař mu podal recept a sdělil mu:
"Předepisuji vám oční kapky a doporučuji vám, aby jste si cvičil prsty."
"Oční kapky a cvičení prstů?" ptal se pacient s neskrývaným údivem.
"Ano,"přitakal lékař, "vaším problémem není žaludek, ale zrak a hmat, protože nerozeznáte teplý chléb od vychladlého."
Často příčinou problémů nebo nedorozumění bývá neschopnost pohlížet na věci jasným pohledem a zpříma, neschopnost odlišovat co je vhodné dělat a co ne.
Krásné sny. Cantadora

středa 11. července 2018

supervize 13.7.

Připomínám snícím z uzavřené skupiny, že 13.7. v 18.00 h začne supervizní práce se sny. Těším se na další společnou práci. Hezké sny. Cantadora

středa 20. června 2018

vitej léto

A je to tady.... začátek astronomického léta. Jako každý rok si zopakuji básničku, kterou jsem po prvé slyšela od naší spolužákyně. Rozjížděli jsme se ze školy do domovů a ona celá rozradostněná vlítla k nám do pokoje, aby nám řekla svoji vtipnou básničku. Pro mě se stala vzpomínkou, jakýmsi vstupem do léta. Je mým symbolem mládí, dychtivosti, naivity a zároveň tušení startu do něčeho, co předčí vše... Už dávno zmizela dychtivost mládí, prázdniny se změnily na dovolenou, škola na rodinu a práci, učení na povinnosti, ale ta básnička je radost, lehkost léta, prázdniny v duši.
Slunce, léto, milování,
tak se holka nebraň ani.....
Vzpomínáte na svoji básničku?
Hezké sny. Dreamcantadora

pondělí 18. června 2018

seminář

Milí snící, ve středu 20.6.2018 proběhne snový seminář v Maitrey. Program: udělám rekapitulaci průběhu otevřené skupiny a pohádek. A těším se na práci s dalším snem.
Tak v 18.00 h začínáme... Cantadora

sobota 9. června 2018

vděčnost


 Být vděčný za vše co život přináší je někdy zdánlivě nemožné. Ale i ty nejhorší chvíle, před kterými obstojíme, jsou nakonec důležité. A můžeme být za ně vděční. Právě tím a tehdy jsme nejvíce poučováni o životě a svém místě v něm. Je úžasné mít svou vlast a být vděčná za krajinu, v které žiji. Jsem vděčná i za místo, kde právě jsem, práci, kterou mám, rodinu, která často zlobí, přátele, kteří někdy nemají na mě čas, stárnutí a jiné drobné rozlady. Taky za to zlé, Danu, která mě obrala o důvěru a peníze, lidi, kteří mi nespravedlivě za něco napadají, záměrně ublíží, zneužijí pro své účely.... Pokaždé se poučím a vyučím víře, důvěře, lásce a trpělivosti, nebo taky odvahy se hádat a stát si tvrdohlavě za svým názorem, odmítnout přítele i bratra, pustit něco důležitého, učit se být roz-čarovaná, abych vzápětí byla okouzlena zázrakem života. Vše to mi dává prohlubující se pocit vděčnosti za dar života. 
A tak si dovoluji citovat:
"Svatý Pavel počítá nevděčnost mezi nejhorší chyby: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha (2 Tim 3,1-4). Nevděčnost je hříchem nevěry. Pramení z lidské pýchy a hlouposti. Pýcha vede člověka k domněnce, že za všechno vděčí sám sobě: vlastní práci, důmyslu, inteligenci. Zatímco hloupost vede člověka k domněnce, že vše je samo od sebe a všechno mu patří.
Díkůčinění patří k podstatě víry. Má být výchozím bodem nejen při zpytování svědomí, ale i u ostatních modliteb...."

Upraveno podle knihy
Čtvrthodinka upřímnosti od Józefa Augustyna

kterou vydalo KNA
Krásné sny. Cantadora

pátek 1. června 2018

father TheodorPřed deseti lety jsem měla krátký intenzivní sen: " Z tmy se ozval mužský hlas, který opakoval anglicky jenom slova: "Father Theodor." Sen byl živý, ale vůbec jsem mu nerozuměla.
Protože jsem nemohla najít symboliku, vztahující se k otci Theodorovi, která by otevřela moje srdce a řekla, ano, tvůj sen znamená tohle... odložila jsem jeho pochopení na dobu, až přijdou další sny nebo události, které mi pomohou pochopit, co ten sen znamená. Po osmi letech jsem pocítila touhu vykonat pouť do Compostely a tak se i stalo. Jaké bylo mé pohnutí, když jsem zjistila, že v kostele sv. Jakuba je pohřbený otec Theodorino. Silně se mi vrátil sen o otci Theodorovi. Pak jsem začala pátrat v knihovně a hledat i v jinde vše, co by mi pomohlo najít, kdo byl otec Theodorino a kdo je otec Theodor. Tím ale vše jenom začíná.....
 Cituji z článku pana ing. Svatomíra Mydlarčíka, děkuji mu  touto cestou za popis jeho cesty a informace o otci Theodorovi:
 Vybírám tyhle důležité informace:
"Z Padrónu do Santiaga nás čeká i úsek po přímých stopách
Jakubových učedníků Atanasia a Teodora.
Svatý Jakub Starší poutník a rytíř Zebedeovi synové, apoštolové Svatý Jakub Starší a Svatý Jan patřili mezi nejbližší Ježíšovy učedníky. Jakub nosil pro vznětlivou povahu přezdívku Syn Hromu. Po Ježíšově smrti šířil evangelium na Iberijském poloostrově a dostal se až k ústí řeky Ulla v blízkosti dnešního městečka Padrón. 20 km jižně od dnešního hlavního města Galicie Santiago de Compostela. Tehdy se Padrón jmenoval Iria Flavia a byl významným římským přístavem.
Na příkaz tehdejšího vládce Heroda Agripy byl Jakub jako první z Ježíšových učedníků po návratu do Palestiny v roce 44 po Kristu popraven. Po Jakubově smrti přepravili tělo jeho žáci Atanasius a Teodor až do přístavu Padrón. Nad kameným kůlem nábřeží říčky Sar, která městem protéká a kde byla loďka s ostatky světce po přistání uvázána stojí dnes kostel nesoucí Jakubovo jméno. Na volném prostranství je také vystavena replika dobového dřevěného

trakaře, na kterém prý učedníci tělo převáželi. Motiv lodi s Jakubovým tělem a učedníky je dnes součástí znaku města Padrón. Učedníci tělo odvezli a pohřbili asi dvacet kilometrů na sever v lese. Nad hrobem vztyčili oltář na mramorovém oblouku. Místo hrobu bylo pod trestem smrti zakázáno navštěvovat a tak upadlo do zapomnění. Druhá legenda vypráví, že po přistání loďky s tělem apoštola požádali učedníci královnu Lupu o svolení pohřbít svého přítele a učitele. Tehdy byla Iria Flavia nejen přístav ale i středisko lidu hradištní kultury (cultura castreja), kterému vládla královna Lupa. Královna ukázala na kopec a řekla: „Jděte ke kopci a tam najdete dva osly. Zapřáhněte je do tohoto vozu a pohřběte tělo vašeho učitele a přítele tam, kde se vám zlíbí“. Lupa ale věděla, že najdou místo dvou mírných oslů dva divoké býky a navíc na učedníky zaútočí drak. Ti ale udělali znamení kříže, drak zmizel a z divokých býků se stali poslušní oslíci. To královnu přesvědčilo o Božím poslání Atanasia a Teodora. Učedníci poté Jakuba pohřbili v místě, kde se oslové s povozem sami zastavili. Roku 813 začal poustevník Pelayo pozorovat třpytící se světlo a zaslechl zpívání oslavných ód, což sdělil biskupovi Teodomirovi z Irie Flavie. Po vysekání křovin objevili ostatky tří osob. Apoštola Jakuba a jeho dvou žáků Atanasia a Teodora. Důkazem byl nápis vyrytý v náhrobním kameni. Biskup informoval asturského křesťanského krále Alfonse II (791-842), který se dostavil na místo objevu a prohlásil Svatého Jakuba patronem království. Postavili svatostánek, ze kterého postupně vyrůstala nynější katedrála. Od okamžiku objevení hrobu se místo stává cílem poutnictví celého evropského světadílu. Svatojakubská cesta začíná využívat staré římské silnice a spojovat různá místa Pyrenejského poloostrova. Pro potřeby poutníků se budují ubytovací zařízení, nemocnice a hřbitovy, staví se mosty, kostely, kláštery. Vznikají obrazy a sochy se Svatým Jakubem poutníkem či rytířem." 
Před nedávnem jsem se vrátila z druhé poutě do Compostely přes město Padrón, kde došlo k vylodění otce Theodora a Atanasiuse s ostatky svatého Jakuba.
Byla jsem velmi pozorná po celou dobu pobytu v Padróně, měla jsem oči, uši a srdce otevřené, zúčastnila se vedle poutnické ubytovny večerní mše v kostele. Hledala jsem Něco jako nápovědu, ale s lítostí jsem viděla jak jsem pořád víc ve své hlavě než ve víře. Vnímala jsem taky rozdíl mezi kostelem v Padróně a Compostele. Tady bylo jenom několik věřících a pár poutníků, kdežto Compostela je plná lidí z celého světa, není místo na sezení, jak jsou plné věřících. A přesto, moje místo víry na druhé pouti  je pořád Padrón. Na mši v Padróně nezapomenu. Ještě jsem nebyla na mši, kde bych měla pocit, že se zastavil čas a prostor a vy jste v očekávání zázraku a nevadí, že se nestal. Vy jste byli tam a ta chvíle byl zázrak sám... Cestou vzrůstal můj obdiv k tomu, co udělali žáci Jakuba. Skláním se před činem otce Theodora a Atanasiuse. Kde by zůstali ostatky apoštola Jakuba bez víry obou žáků? Myslela jsem na jejich odvahu a statečnost. Zažili jeho popravu stětím, i tak se rozhodli  přepravit jeho tělo zpět na místo, odkud pocházeli. Víra žáků apoštola Jakuba byla hluboká a opravdová, takže neváhali ostatky svého učitele ochránit aspoň po smrti. Jejich láska a odvaha k učiteli nezmizela po mnoho století. Postupně se síla a důležitost jejich činu prosazovala mnoha různými cestami a dějinnými zvraty.  Až do současných dní. Compostela se stala důležitým pilířem křesťanství. Po celou cestu jsem se mezi poutníky ptala, proč jsou na pouti a mluvila s několika poutníky o Theodorovi, který mi dál ukazuje cestu. Naprosto důvěřuji, že když budu připravena, pochopím smysl snu, kvůli kterému chodím přes půl Evropy hledat otce Teodora.
Zatím vím, že musím pokračovat.  

Hezké sny. Cantadora

středa 23. května 2018

cesta

Sním dál, ale na cestách. Připravuji článek o pouti do Compostely portugalskou trasou. Pracuji dál se sny a zároveň vnímám, jak je důležité mít vlastní život. A to je stručně vše, proč méně píšu a víc životu dávám, co po mě žádá.  Včerejší drobná radost? Kamarádka napsala sms: "....byla jsem na józe a pocítila jsem, že se mám víc ráda." No, nemějte jí ráda za tak nadějná slova.... Hezké sny. Cantadora

pondělí 30. dubna 2018

změna termínu semináře Sny o nás pečují

Milí snící,

 na 29.5. je naplánovaný seminář Sny o nás pečují v Maitrey. Tento seminář se neuskuteční, ale v červnu se uvidíme 20.6.
Došlo ke kolizi mých pracovních povinností a tak se v měsíci květen soustředím na seminář EQ Objevování strachu. Ten proběhne 31.5.2018 v Maitrey od 17.00 h.

Hezké sny a těším se na seminář Sny o nás pečují v červnu.
Sladké sny. Cantadora

sobota 14. dubna 2018

pohlazení

Chodím a dívám se. A když vidím radost v nějaké podobě, uchovám si ten moment. Teď na jaře je to probouzející se příroda a tvořivost lidí.....
V blízkosti lidí si udělala hnízdo labuť. Psst... ticho. Nerušit.Čau...                                                    
 Otevřít oči pro každodenní krásu kolem, to je radost.

Hezké sny.  Cantadora              
 

středa 28. března 2018

Charlie Chaplin a skutečně milovat sám sebe

Dostala jsem dárek. Vyznání Charlieho Chaplina, jak začal skutečně milovat sám sebe. Chci se o to podělit, ať nekoho provází tato slova na cestě k dospělosti. Jsou inspirací.
"Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mě jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není vhodná doba, ani na to ten člověk není připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes vím, že se tomu říká sebeúcta.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem je výzvou k růstu. Dnes vím, že se tomu říká zralost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes vím, že se tomu říká vyrovnanost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce. Dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes vím, že se tomu říká poctivost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Dnes vím, že se tomu říká sebeláska.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes vím, že se tomu říká být prostý.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už dál žít minulostí a starat se o budoucnost. Teď žiji už jenom v tomto okamžiku, kde se koná všechno. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu důkladnost.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé myšlení může udělat chorého a ubohého člověka. Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal rozum významného partnera. Dnes vím, že se tomu říká moudrost srdce.
Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým i s ostatními, protože i hvězdy ve vesmíru se někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že to je život."
Charlie Chaplin, 16.4.1959

Dobrou noc. Cantadora

sobota 24. března 2018

moudrost PersieAsraelův údiv
Jednoho dne se do Šalamounova paláce dostavil mladík. Celý zsinalý a rozechvělý přišel požádat moudrého krále o pomoc.
"Co tě tak rozrušilo?" otázal se Šalamoun.
Mladý muž odpověděl:
"Anděl smrti Asrael na mě vrhl strašlivý pohled. Ten pohled mi pronikl až do duše a nedá mi spát."
"Co tedy pro tebe mohu udělat," zeptal se Šalamoun.
"Přál bych si opustit tohle prokleté místo a vydat se co nejdál, abych se zachránil."
"Kam máš namířeno? Přece víš, že smrti nikdo neunikne."
"Snažně tě prosím, pošli mě do Indie."
Šalamoun tedy přikázal větru, aby mladíka odnesl do Indie.
Nazítří Šalamoun spatřil Asraela a otázal se ho:
"Proč jsi pohlédl rozhněvaně na toho ubohého mladíka, který se zřejmě ničím neprovinil?"
Asrael odpověděl:
"Ten muž se mýlil. Můj pohled nebyl hněvivý, ale spíš překvapený. Dostal jsem příkaz, že mu mám dnes vzít život v Indii! A k mému překvapení byl včera tady! Podivil jsem se tedy, jak by se ten člověk mohl nazítří ocitnout v Indii!"
(Lila Ibrahim - Ouali, Bahman Namvar - Motlag: Úsměvy a moudrost Persie)

 Nic není tak jak vypadá. Dobrou noc. Cantadora

čtvrtek 8. března 2018

30 drobných radostí na MDŽ

1. zdobit byt na příchod Velikonoc
2. příprava sladké snídaně
3. káva v oblíbené pekárně
4. kytka k MDŽ 
5. práce
6. sluníčko
7. tušení jara
8. vůně kadidla
9. vhled do duše
10. narozeniny mého syna
11. sms se srdíčkem, která potěšila
12. telefonát od kamarádky
13. seriál
14. ženský příběh
15. odvaha nazvat pravým jménem bolest
16. film Tvar vody
17. jóga
18. světlezelená barva
19. tvořivost
20. chuť žít navzdory bolesti
21. přihláška do kurzu ikonopisectví
22. plánování poutě z Brna do Mikulova na Velikonoce
23. článek s bratrem Ester Ledecké
24. ticho
25. psaní drobných radostí
26. sprcha
27. čisté peřiny
28. přemýšlení o dnešním dni
29. písnička od Szidi Tobias
30. radost z generální stávky Španělek
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 1. března 2018

postřeh z ulice

Vtipné upoutávky na zboží, tentokrát na sýry.
P.S. Který si vybrat?
Cantadora

zima

Cítím a spoluprožívám teď touhu lidí jít do tepla, být doma, zklidnit se. Zimu na nás, když nepomáhá poznání, že máme žít střídmě, v klidu teď a tady, s blízkými a podporovat sounáležitost místo virtuality. Stačí  arktické mrazy a probouzí se naše instinkty. Potřebujeme se schoulit se svým kmenem do klubíčka u ohně a vyprávět si příběhy. Můžu  k citátu z Junga, který popisuje individuační proces doplnit: "Individuační proces se skládá z tří částí:
vhledu,
vytrvalosti,
činů.
Psychologie je nezbytná pouze v první části, ve druhé a třetí hraje hlavní roli morální síla."
 A v pozadí to podpoří příroda.
Krásny 1. březen. Cantadora

středa 21. února 2018

sen Mistr netopýr

Sen: Jsem v šeré místnosti obložené tmavým dřevem. Sedím u obdélníkového stolu také z tmavého dřeva. V čele sedí dívka, já sedím na delší straně a naproti mě můj mistr. Chystáme se jíst rybu. Chci se předvést před dívkou. Mám pocit že už vše znám a vím. A chovám se tak. Vím víc než mistr. Jsem nad mistra. Mistr se rozhněval, proměnil se v netopýra a proletěl mi nad vlasy nenávratně pryč. Já zůstal sám vyděšený a v šoku. Vše se odehrálo v mžiku a já v té chvilce poznal jeho velikost a hněv, že oproti němu nevím nic, a také to že jsem o vše přišel, už mě nic nenaučí. Jeho učení nenávratně skončilo jako závan netopýřích křídel.
Co znamenají symboly stůl, dívky, jídlo, ryba, mistr netopýr, vlasy?  To ponechávám na individuální práci se snícím. 
Považuji sen totiž za důležitý i jako symbol pro terapeutickou práci s klienty, pro vztah učitele a žáka, mistra a jeho učně. Podívám se tedy na aspekt snu, který vypovídá o překážce v procesu růstu pro žáky. Pro člověka s narcistním poraněním je ohrožující každá postava, která nad ním může mít převahu, moc v jakékoliv oblasti. Úzkost a strach z ohrožení křehkého já vede k znehodnocení zdroje ohrožení a jeho následné znevážení. Místo přiznání pocitu "jsem bezmocný, slabý, potřebuji pomoc", promítnu do svého učitele svůj pocit na: "on je bezmocný, on má problém, já jsem chytřejší, krásnější, lepší...... ".  Tím si uzavřu cestu k učení od rodiče, učitele, terapeuta, s trenérem i učení se od něj... Zároveň se tím otevírá cesta k vlastní zkušenosti, kterou si musím hledat a nacházet sám. Protože sám život je cestou učení se. I sny nás vedou k tomu, abychom se naučili moudře rozhodovat.  Nemůžeme nikoho žádat, aby za nás rozhodoval, neboť tak se nic nenaučíme. 
Hezké sny. Cantadora

seminář

Milí snící, dnes večer v 18.00 h se sejdeme v Maitrey. Budeme probírat pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků. Těším se na společnou práci se sny.
Hezký den. Cantadora

neděle 11. února 2018

být bdělý k bytostnému Já

Podobenství o hřivnáchBiblický text: Matouš 25: 14-30
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty:  zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.' 
Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.' 
Přistoupil ten, se dvěma hřivnami a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.' 
Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.' 
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: 'Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš co ti patří.' 
Jeho pán mu odpověděl: 'Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů." 
Důvod proč tady uvádím text o podobenství je téma našeho bytostného Já. Kolik lidí ho v sobě hluboce zakope, skrývá a pak živoří ve strachu a přetvářce. Odpověď pak přichází v podobě krizí, deprese, prázdnoty života, závislosti na vnějších podnětech a látkách... Když se snažíme o život v rovnováze, o poznání sebe, hledání smyslu života, uvidíme v životě hojnost, kterou můžeme dál rozmnožovat. Postupně se nám dostane odměny v podobě spojení s Bytostným já, pochopení smyslu života a naše role v něm. A to jsou už brány k životu v radosti, klidu, poznání, vděčnosti za dary dřív nepoznané. A to ví každý, kdo své "hřivny" nepromarnil. Jinak nás čeká "pláč a skřípění zubů".
Hezké sny.  Cantadora

neděle 21. ledna 2018

Sny o nás pečují v Maitrey

Zvu snící do Maitrey na semináře Sny o nás pečují. Pracuji na kolektivních symbolech v  pohádkách a mýtech známých a neznámých. A v druhé části semináře se učíme jak si vyložit snový jazyk, aby jste porozuměl/a svým snům.
Tady jsou aktuální termíny snových seminářů v Maitrey:
25.1.
21.2.
21.3.
26.4.
23.5.
20.6.
13.9.
25.10.
7.11.
11.12.
Začátek v 18.00 h do 21.00 h.
 Těším se na vás. Hezké sny. Cantadora

sobota 6. ledna 2018

objetí

Tomuto příspěvku jsem nemohla odolat:

https://www.novinky.cz/koktejl/459686-objimajici-se-ctyrcatka-dobyvaji-svet-za-par-dnu-je-videlo-pres-40-milionu-lidi.html

Taky se podíváte na film Odvážná Vaiana?

A hezké sny. Cantadora

pondělí 1. ledna 2018

bolest nepravého Já

Je první den roku, měla bych začít krásně, radostně a lehce. Někdo mi řekl, že tyto Vánoce byly Vánocemi pravdy. Naše Vánoce pravdy mě nasytily, bylo mi dobře v rodinném kruhu, nedokonalém, s chybami a trapnostmi, ale šťastné.
Rok 2018 začal. Vše se zrychluje a vidím spoustu bolesti, kterou musíme sdílet stejně jako radost. Netoužím po dokonalosti ale milosti.
Ráda bych dál občas psala a pomocí snů odkrývala uvědomování našich vzorců, které z našeho života činí utrpení.
Naše nepravé já.
Co dokáže, aby se vyhnulo odhalení? 
1. zamlžujeme své problémy. Zmatek své duše vydávám za zmatek světa.
2. vnitřní prožitky, konflikty, pocity přenáším mezi Já a vnější svět. Přenáším zodpovědnost  za vnitřní zážitky na vnější svět, lidi a okolnosti. Jde o pokus popřít sebedestruktivní síly a prostředek jak si udržet idealizovaný sebeobraz.
3. komparmentalizace - prožívám sebe sama a své psychické roztříštěné části. Odmítám nechat se zneklidňovat vnitřními rozpory, mám silný zájem nevnímat své protichůdné hodnoty. Tohle popírání mě chrání před realitou vidět vnitřní konflikty a tím "úspěšně" udržovat vnitřní tlak/napětí na minimum.
4. filtruji a automaticky kontroluji emoce, které jsou nežádoucí pro mé nepravé já
5. nadřazenost mysli - moje mysl v době informací pracuje na tom, aby něco zdůraznila, něco zamaskovala, změnila  potřeby v motivy mé dokonalosti a ušlechtilosti, možnosti v realitu. Mysl eliminuje pochybnosti o sobě, převrací lež v módní pravdu. Mysl mi nabízí množství znalostí k poznávání sebe a vnitřních problémů, které vydávám za změnu samotnou. Informace o sobě samotném jsou dostačující, takže nedochází k žádné změně. Měnit se má okolí. K mé transformaci nedochází, mysl si vystačí s věděním.
Tolik strachu, nedůvěry, mlčení místo komunikace, nelásky, pohrdání, ponižování sebe i lidí kolem je dílem falešného JÁ.
Vědění je jenom začátek. 
 Co s tím udělám? To je moje otázka na první den nového roku 2018. Každý sám za sebe najde správnou odpověď. A taky si můžeme v tom pomáhat, aby naše sítě byli plné hojnosti. 
S láskou a přáním dobrých snů. Cantadora