úterý 4. prosince 2018

sen Matka Tereza


Sen: Celý byl laděný do modra. "V zákulisí bylo několik jeptišek, kterých jsem se ptal, jestli celé té věci a tomu obrázku rozumí, ujistily mne, že ano. To samé Matka Tereza. Pak jsme společně vyšli před diváky, nebyli jsme na pódiu, ale dole u první řady, kde bylo dost prostoru. Nevybavuji si, že bych měl trému a ani nijak zvlášť mne nezaujali diváci. Naproti vchodu byl flipchart s velkým obrázkem viz výše. Matka Tereza stála kousek od obrázku a já byl na druhé straně u vchodu. Začal jsem uvádět Matku Terezu, když v tom se otočila a zadívala se na ten obrázek. Po chvilce se na mě otočila zpět a její mírný a laskavý výraz se postupně začal měnit. Ve snu to trvalo hrozně dlouho a byl vidět jen detail její tváře. Výraz se postupně změnil v absolutní nasrání, líp to popsat neumím. Když proměna skončila, Matka Tereza spěšně opouštěla sál. Nešla kolem mě, ale přes  pódium směrem k modré oponě. Jak ale chtěla rychle odejít, tak se jí nedařilo najít mezeru v oponě a do opony se zamotala. Nějací lidé jí pomohli a já jen stál a čekal, co bude dál. Nevybavuji si, že bych měl nějaké pocity, jen jsem zvědavě stál a čekal. Za chvíli se za oponou ozvaly vzrušené hlasy a Matka Tereza rychlým a nekompromisním krokem vyrazila směrem ke mně a přitom držela v rukách nějaký dřevěný předmět, vypadal jako úhelník kombinovaný s kružítkem (školní potřeby). Přišla až  ke mně a rozrušeně mi dýchala do obličeje. Chvíli jsme na sebe koukali, než jsem jí řekl: " Jsem zvědavý, jestli Vám Vaše svatost zabrání ( a teď nevím přesně, jestli...) mě uhodit/zabít." Chvíli jsme na sebe ještě koukali a pak jsem se probudil.
Práce se snícím proběhla na dvou rovinách. Osobní, na které jsme pracovali se symboly a obsahem snu na úrovni jeho osobní matky.  Snící má ní silně ambivalentní vztah. Jeho situace je obtížná,  aktuálně se necítí dobře a je v péči terapeuta. Vynořují se v něm sebezničující pocity a stavy hraničící se sebedestrukcí. Pracovali jsme i s druhou rovinou symbolu Matky Terezy jako archetypu nadosobní matky. Archetyp Matky Terezy přítomné pro chudé a trpící jako zdroj útěchy a léčení. Archetyp se v něm aktualizoval, Matka Tereza na duchovní úrovni je připravená mu pomoct, ale nevěří svým samo léčitelským silám. Zkouší sám sebe i Matku, na hranici sebezničení, co unese jeho Matka Tereza - postava spásy. Ta může klientovi pomoct, až se zbaví svých obran a odporu vůči své lepší části sebe sama...
Děkuji snícímu za možnost s tímto snem pracovat. Je to další z řady snů, které jsou důkazem toho, jak "svatí", kteří prokazatelně pomáhali už za svého života, zůstávají s námi na neviditelné archetypální úrovni, připraveni dál chránit slabé a potřebné, nabízet zdroj léčitelské síly. Ta je v každém z nás. Hezké sny. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat