neděle 16. června 2019

moralistický význam nemoci

Thomas Moore: Léčebná péče o duši
"Vzpoměňte si na výhrady Susan Sontagové proti tomuto přístupu (pozn. nemoci jako viny). "Není většího trestu než dát nemoci nějaký význam - přičemž tento význam je nutně moralistický." Ano, je pravda, že někdy lidi obviňujeme, že udělali něco, čím si svoji nemoc přivodili. "Jste moc tlustý. Necvičil jste. Nevyjadřoval jste svůj vztek." A v lidech se tak dá vyvolat pocit viny za hřích, že onemocněli. Je však přemrštěné říkat, že všechny snahy najít v nemoci význam jsou moralistické. Je určitě možné hledat souvislosti mezi způsobem života a způsobem onemocnění bez obviňování. Jde o sebezkoumání, ne o sebeobviňování.
Pokračuje moje iniciace v nemoci a dostává se mi tolik učitelů kolik k sebezkoumání potřebuji. Knihy Thomase Moora mezi ně patří. Hezké sny. Cantadora

neděle 2. června 2019

jak se nechat uzdravit nemocí

Thomas Moore: Léčebná péče o duši
Cituji: "Jakým způsobem člověk přistupuje k nemoci jako k rituálu přechodu, jako k iniciaci?
Za prvé není třeba dělat mnoho, pokud vůbec něco. Když se člověk poprvé dozví o nemoci, nebo postřehne první podezřelé příznaky, pravdepodobně to rozvíří jeho emoce a myšlenky. .... Zpočátku přichází záplava myšlenek. Pak se člověk těmi myšlenkami zabývá a věnuje jim pozornost. Tím nemyslím, že podněcuje svou úzkost, ale že hledá cesty, jak vyjádřit své vnitřní prožitky. Můžete je vpustit do vědomí, a dokonce si vyhradit čas a přemýšlet o nich. Dále si je můžete zapsat do deníku. Máte-li byť jen malý sklon vyjádřovat se slovně, nemoc je dobrou příležitostí k sebereflexi. Můžete také použít jinou formu vyjádření - poezii, kresbu, malbu, sochařství nebo hudbu. Můžete vést důležité hovory s rodinnými příslušníky a přáteli. Rozhovor je jednou z nejlepších metod na formování duše....
(moje poznámka: myslím si, že autor v pokračování textu myslí za druhé) Přestože úzkost má svůj účel, nemusí být vhodné ve stavu úzkosti zůstávat. Je to špatné pro vaše zdraví a uzdravování a nepomáhá to mezilidským vztahům ani reflexi. Můžete najít klid v meditaci nebo dokonce v nějaké formě jógy, vhodné pro vaši situaci a váš stav.....Osobně shledávám, že účinným prostředkem proti úzkosti je hudba. Vybírejte si hudbu pečlivě a opravdu jí poslouchejte. Nepoužívejte ji jen jako kulisu. Modlitba je dalším zdrojem velké útěchy při těžké nemoci. Lidé mají často na modlitbu omezený pohled, berou ji jako stížnost žádající o odejmutí utrpení a starostí. Takový druh modlitby je přiměřený a cenný, ale existují ještě jiné druhy. Můžete se modlit s vděčností za život, který jste prožili, za lidi v něm. Chválíte život za jeho krásu a složitost, právě za tu záhadu, že nemoc je součástí života. Můžete se  modlit, aniž by jste o něco žádali, a nedělat nic jiného než stát na okraji své existence a vyjadřovat souhlas se životem.Můžete následovat Ježíšův příklad a říci: "Ne vůle má, ale tvoje.".... Nebo vyslovit jednoduchou spontánní modlitbu: "Odevzdávám se Matce Zemi, která mi vdechla život, a která si mě zase vezme zpět.""
Co dává nemoc mně? Jakou iniciací procházím? Dál pokračuje moje práce se sny, v nich je zdroj mého chápání života a smrti, zdraví a nemoci, lásky a nenávisti, aktivity a pasivity, moudrosti a hlouposti, dobra a zla. A to co se z  protikladů vynořuje na mé křižovatce, kam mě zavedla nemoc, bude moje další cesta životem.
Hezké sny. Cantadora

středa 29. května 2019

ponoření

Nic teď na blog nepíšu. Ponořila jsem se do nemoci, procházím jejími temnotami a objevuji v podzemí důležité místa, které na mě čekají se svými bolestnými úkoly. Snažím se být napojená i na realitu běžného dne, ale ta ustupuje do pozadí. Dnes jsem si sedla k blogu a píšu krátkou zprávu. Až mi bude líp, napíšu pár snů, které mi pomáhají věřit, že vše je v pořádku tak jak to je. Všem snícím přeji dobré sny. Cantadora
P.S. Dočetla jsem knihu od Haruki Murakamiho: Komturova smrt. Od strany 601 jsem četla cizí příběh, který se mi útrřkovitě zdál v několika snech minulé léto. Zvláštní pocit, když vidíte, že fantazie spisovatele není tak unikátní, aby se nemohla latentně projevit i v nevědomí čtenáře ještě dřív, než si knihu přečte.

středa 24. dubna 2019

Sen z nemocnice

Vybrala jsem pro práci se sny další téma, které ovlivňuje náš pohled na život. Děkuji za sen od snícího, i za jeho svolení k jeho publikování. Chci pracovat s vrstvou snu, která obsahuje všelidské téma; tentokrát se nechci dotknout osobní vrstvy, pro snícího nejaktuálnější v současnosti.  Jeho sen vnímám jak osobní tak i kolektivní, obsahuje postoje, které se týkají nás všech. 
Obsahuje: 
1. základní postoj člověka, jak se dívá na svět 
2.odkrývá vztahovou vazbu k druhým. 

Sen z nemocnice:
"Vidím, jak někdo optimisticky prezentuje tři komplikované případy. Mluví o možnosti je vyléčit. Mě tím irituje. Jsem skeptický. Svým optimismem vytváří nepřiměřená očekávání v situacích, které já vnímám jako (téměř) marné!
Jakoby tam byl kvůli prezentaci sebe, ale dělník té péče jsem já. Klade na mě nepřiměřené nároky.

První obraz (případ):
Vidím ilustrační fotku, na které je nedonošenec, který se vejde do dlaně.
A toho se má podařit vypiplat? Očekávám spíš spoustu komplikací, které mohou vést k trvalému postižení, pokud to vůbec přežije.

Druhý případ:
Vidím dítě, které má uříznuté končetiny od trupu. Přinejmenším ty horní. Anebo podstupuje takový znetvořující zákrok. Má se tím léčit nějaká velmi zhoubná nemoc.
Někdo říká, že až ta choroba odezní, bude možné transplantovat končetiny nové. A ještě tvrdí, že díky velké ranné ploše se ty nové končetiny snáze přihojí!
Schovávám si hlavu do dlaní. Ten se snad zbláznil!

Při prezentaci posledního případu se ocitám na oddělení sám. Všichni ostatní sledují "tiskovku" toho optimisty. Jde o mladou dívku, velmi bledou, velmi hubenou, ale vysokou snad jak já! Jsem svědkem toho, jak prezentovaná dívka vstává z postele, snaží se odpojit od přístrojů a odejít. Vnímám, že je ohrožená pádem, že si vytáhne hadičky, může se dusit nebo krvácet, je třeba jí v tom zabránit! Zastoupím jí cestu, stojím proti ní, ruce rozpažené jak Kristus. Naléhavě volám na ostatní personál, ať mi přiběhne na pomoc, že vypadá velmi odhodlaně! Ona ta slova po mě opakuje: “Ano. Jsem mimořádně odhodlaná!” 
Ve snu probíhá vnitřní konfrontace mezi postoji optimisty versus pesimisty. Optimista je podezřelý přehnanou důvěrou bez hlubokých znalostí faktů a pesimista je přetížený svojí rezignací na naději. Jeho beznaděj nedává žádnému zranění šanci na uzdravení. U třetího případu se obraz pozměňuje. Na scénu snu vstupuje nový postoj mezi konfliktem optimisty a pesimisty a to odhodlání nemocné dívky. Síla odhodlání pocházející od nemocné části konfrontuje snícího se silou pravých pocitů. Odhodlání nelze sabotovat. Proces samoléčby u snícího ho spojuje s poznáním jeho vnitřních sil, které mu pomáhají překonávat hluboká zranění pocházející z nedostatku důvěry v lidské vztahy. Konflikt mezi pesimizmem a o optimizmem pojmenováváme jako téma základní důvěry a nedůvěry. Lidé v životě procházejí řadou zklamání ve vztazích, v životě jako takovém. Je jednodušší čekat to špatné s vírou, že nám pak život nemůže ublížit. Jsme tak připraveni na to nejhorší... Tato představa  chrání pesimistu před bolestí. Neuvědomuje si, jak zlomený je, jak šíří nedůvěru a beznaděj. Každý, kdo obětuje sám sebe, vzdá se své duše a vlastních potřeb výměnou za pocit bezpečí, doufá, že ho pesimizmus chrání před zklamáním. Dává mu jistotu, ale platí vysokou cenu v podobě izolace od života. Ve snu role optimisty taky nenabízí reálné řešení. Jsou to prázdná slova, dokud se nezapojí poraněná část. Ve střetu konfliktu obou postojů může dojít ke změně pohledu na léčbu poraněných části. Přijetím našich nejbolestivějších částí, se vynoří nový úhel pohledu.
Pracujeme se snícím na posílení postojů, které nepovedou k rezignaci a nedůvěře. A tady je druhý důležitý aspekt snu. Dokud se člověk vnímá jako bezejmenný dělník, na kterém nezáleží, který necítí bezpečné vztahové vazby s lidmi, může prožívat pocity protestu proti nedostatku lásky a vztahovosti. A tento aspekt snu vnímám jako kolektivní téma. Naše virtuální doba ještě více deformuje tekutost vztahů. Falešná představa sociálních sítí ještě víc pokřivuje jeden z nejdůležitějších faktorů života -  a to lidskou sounáležitost. Člověk ke svému životu potřebuje bezpečné citové vazby. Nedostatek respektu k sobě, své práci, životu, který žije v realitě, vede k pocitu trvalého emocionálního hladu. Virtuální sítě jsou chabou náhražkou. Když izolace postupně omezuje  radost ze života, pesimizmus zastírá zrak, dostavuje se deprese. Pocit životní síly slábne, člověk se cítí víc a víc v izolaci, sám a hladový, protože život ho ničím nemůže nasytit. Potom se může dostat do stádia ztráty víry, že je mu přáno. Ve snu snícího se v symbolu nemocné dívky objevila odhodlanost. Léčivý aspekt snu odkrývá odhodlání věřit. Pro mě je to postoj optimisty, vynořující se odhodlanost k navázání vztahu k sobě a posléze i okolí a životu jako takovému. 
Dobrou noc a léčivé sny všem snícím. Cantadora

středa 17. dubna 2019

jarní momentky 2.

 Ráno u vody.
 Večer u vody.
Zastavení u kříže.Dobrou noc. Moudré sny. Cantadora

jarní momentkyOdjela jsem načerpat sílu do přírody. A příroda se prolíná s lidmi, někdy to je katastrofa, ale tady jsou chvíle hezkého setkání. Jako sen. Stromy, chystání Velikonoc, zámecká zahrada.
Dobrou noc a hezké sny. Cantadora


neděle 31. března 2019

31.březen

Procházka Prahou nabízí tiché odkazy, které propojují pocity chodců a místa, kde na zdech lze vidět a číst v srdcích lidí. Je to osobnější než instagram. Mají pro nás sdělení. Stejně jako jaro, které na nás mluví v obrazech. Hezké sny. Cantadora

středa 6. března 2019

30 drobných radostí od Elišky T.

Děkuji za poštuod Elišky, poslala a připojuje své radosti k 10 000 drobným radostem. Chci ti Eli moc poděkovat a zdravím do slunného Řecka. Tady jsou:


1. cítím radost, když si pouštím po probuzeni hudbu 
2. Cítím radost, když každé ráno vypiju teplou vodu s citrónem
3. cítím radost, když si připravím své 2 oblíbené čaje
3. cítím radost, když si ráno dám svůj oblíbený snídaňový koktejl
4. cítím radost, když se důkladně a s lehkostí vyprázdním :)
5. cítím radost, když si vytahuju podložku a pomůcky na cvičení
6. cítím radost, když si promasírují celé tělo tenisovým míčkem
7. cítím radost, když zvládnu důkladně provádět své cvičení
8. cítím radost, když si připravím lahodné a zdravé jídlo
9. cítím radost, když nikam nespěchám
10. cítím radost, že jsem v Řecku a mohu se věnovat pouze sama sobě
11. cítím radost pokaždé, když potkám své přátele
12. cítím radost, když si umyju vlasy a pěkně se o ně postarám, aby byly krásné
13. cítím radost, když si nanáším na vyčištěnou plet krém s olejíčkem
14. cítím radost ze se mohu pěkně nalíčit
15. cítím radost, když do vzduchu stříknu eukalyptový sprej
16. cítím radost pokaždé, co si urovnám a uklidím své věci
17. cítím radost, když mám upravené nehty
19. cítím radost, když si na krk pověsím řetízek
20. cítím radost, když mi napíši mí přátelé s otázkou, jak se máš. Vždy mě to potěší.
21. cítím radost, když si zapisuji své zážitky z celého dne každý večer do deníku a těším se na další den
22. cítím radost, když si pouštím hudbu s mantrami při cvičení nebo při odpočinku
23. cítím radost, když poslouchám přírodu
24. cítím radost, když si pořádně vyčistím zuby pěti kroky
25. cítím radost, když se na sebe usměju do zrcadla
26. cítím radost, když jdu za Kokonou (pejsek) na zahradu
27. cítím radost, když přes den fotím, když můžu vyfotit krásné záběry přírody či jídla
28. cítím radost, když mám v kuchyni na stolku mísu s ovocem a zeleninou
29. cítím radost, když mi svítí na tvář slunce a když nesvítí, tak si to ráda během dne představuji
30. cítím radost, když někomu uvařím a chutná mu to.

Krásne sny. Cantadora


sobota 2. března 2019

Lehkovážnost

Anthony de Mello

Lehkovážnost

Mistr vždy zdůrazňoval, abychom se spíše učili
sami, než byli závislí na autoritě druhých. To
samozřejmě mělo své meze, například když
jeden čiperný mladík byl přesvědčen, že by měl
jako prostředek mystického zážitku vyzkoušet
drogy a "riskovat, protože se může učit
jen experimentováním a omyly."

To mistra přimělo k tomu, aby připoměl
starou moudrost o hřebíku a šroubu:

"Existuje způsob, jak zjistit, zda je do prkna
zapotřebí hřebíku nebo šroubu: "Zatlučte hřebík.
Když se prkno rozštípne, víte, že jste měli
použít šroub."

Dobré sny, v kterých nacházíme moudrost, kdy použít  hřebík a kdy šroub. Cantadora

sobota 12. ledna 2019

30. drobných radostí Beaty P.

Pocítění radosti...
1. radost, že se mi nezdál sen
2. radost, že manžel připravil snídani
3. radost, že syn spinkal
4. radost, že jsem cítila vůni kávy
5. radost, že jsem si vzpomněla na vitamíny
6. radost, že jsem nemusela spěchat do zaměstnání
7. radost, že sněžilo
8. radost, že se mi nabil mobilní telefon
9. radost, že se vyvětrala chodba 
10. radost, že lidé udrželi u popelnic pořádek celý den
11. radost, že bydlíme blízko metra
12. radost, že jsem doběhla vlak metra
13. radost, že jsme si popovídaly se sestrou
14. radost, že mi kolega připravil šálek dobré kávy
15. radost, že mi navrhl velikonoční přání pro spolubydlící
16. radost, že mi jsem dostala dárečky
17. radost, že mi kolegyně koupila knihu pro syna
18. radost, že mi popřál dobrou chuť k jídlu namyšlený pán
19. radost, že jsem dostala japonskou polévku
20. radost, že mi přišel dárek bez objednání
21. radost, že jsem koupila pěkné tužky pro paní učitelku
22. radost, že jsem se podívala na oblíbený seriál
23. radost, že mi zavolal manžel
24. radost, že jsem dostala cukroví
25. radost, že dopsala propiska
26. radost, že přišlo vánoční přání ze základní školy
27. radost, že jsem vnímala ticho v celém domě
28. radost, že jsem nebyla nemocná virózou
29. radost, že jsme koupili velký byt
30. radost, že jsem nosila modré pyžamo.
 
Děkuji Beátě za další dávku drobných radostí v naší každodennosti. Dobré sny. Cantadora

čtvrtek 3. ledna 2019

supervize 2019

Pro snící, kteří chtějí nadále pracovat se sny v supervizní skupině jsou už vypsané termíny na rok 2019. Tady jsou:
22.2.2019
26.4.2019
21.6.2019
20.9.2019
29.11.2019
Bude to pokaždé v pátek od 18.00 h na adrese: U akademie 7, Praha 7.
Kurzovné 500 Kč.
Hezké sny. Cantadora

středa 2. ledna 2019

30 drobných radostí Ivany


Děkuji a posílám dál radosti od Ivanky.

Tady jsou 30 drobných radostí Ivany:
1
30 drobných radostí Ivany
1.       Taška na kolečkách = lehkost, svoboda
2.       Radost z úsměvu po dentální hygieně
3.       Nový nejdelší tunel v Čechách, který zkrátil cestu domů
4.       Kniha 12 pohádek z onoho světa od V. Říhy s ilustracemi J. Lady, kterou jsem si koupila na bazárku na podporu opuštěných koček
5.       Dobře se vyprázdnit ráno = lehkost, radost
6.       Předení mé kočičky, když jí chovám
7.       Káva
8.       Radost, že už umím prožívat vánoční atmosféru
9.       Radost, že se mi podaří jít včas spát
10.   Focení a upravování fotek
11.   Hudba
12.   Procházka parkem, pozorování stromů, nebe, ptáků….
13.   Svítící hvězdičky ve výloze naproti mému oknu
14.   Když je doma pohoda, povídáme si a smějeme se 
15.   Atmosféra ráno v šest na balóně, když jdu pro prádlo
16.   Když mám zákazníka, s kterým je radost pracovat
17.   Když se mi podaří limit v práci
18.   Setkávání s mými láskami, bývalým mužem, s přítelem
19.   Plavání v řece v létě
20.   V létě oběd a pivo na zahrádce v restauraci
21.   Výlety do penziónu
22.   Internet v mobilu = nezávislost
23.   Schopnost si vytvořit rezervu, už mě neděsí vyúčtování a mimořádné výdaje
24.   Každý večer si zapalovat svíčku pro radost
25.   Nákup v sekáči, kde objevím nějaký super kousek
26.   Když se zastavím a uvědomím si, že vidím, slyším, cítím. I když to není perfektní.
27.   Telefonát od dodavatele, jen tak, aby mi popřál hezké svátky
28.   Večerní hra s kočičkou, když vidím, že je veselá
29.   Když cítím, že mám hodně energie a nic mě nebolí
30.   Být na semináři O radosti
  Dobré sny. Cantadora