pátek 2. ledna 2009

základní emoce


Při práci se sny se odkrývá energie emocí, které jsou buď:
- vytěsněné,
- příliš silné,
- příliš oslabené,
- konfliktní, t. j. dvě nebo více různych emocí jdou proti sobě.

Podle různých výzkumů jsou za základní emoce považovány ty, které můžeme u lidí z různých částí světa měřit a vyhodnotit jako stejné. Nejčastější shoda je ve 4 základních emocích:

radost
hněv
smutek
strach

Samozřejmě emocí je nepřeberné množství, ale toto jsou asi základní čtyři koření, které používáme ve své výbavě všichni. Minule jsem psala o hněvu a postupně se dostanu i k ostatním.
Pro práci se sny je důležité objevit a pojmenovat, co leží v symbolech, jaký pocit mám ze svého snu, symbolu.
Ve snech snících, kde se objevuje obraz přírodních katastrof jako tsunami, zemětřesení, symboly zvířat, ohrožující útoky, nebo lidi, kteří nás napadají, můžou mít v sobě dynamiku hněvu.
Jeden sen, krátký ale výstižný: běží žena v lese, napadá ji muž bez tváře s kapucí, ohrožuje ji na životě, naštěstí přichází penzista z dálky. Uleví se jí, že si na ni muž bez tváře netroufne, ale penzista se schová za strom a číhá na běžkyni taky. Uvědomí si, že jsou domluveni.

O čem je tento sen?

Nejdřív si myslela snící, že o strachu. Ale otázka, kdo je ten muž s kapucí, který nemá tvář?, ukazuje na to, že je to její hněv, agrese. Ten muž je ona sama, cítí, že se strašně zlobí a ohrožuje svůj život tím, že se chová sebe destruktivně. V poslední době má touhu zničit svůj neuspokojivý život, odejít od rodiny, manžela, ze zaměstnání, opustit přátele.....

Celoživotně jí pomáhalo její přesvědčení a názory otce, který ji vedl v přísném katolickém duchu. Ale tyto názory zestárli, oprostili se od mízy života a její život se stal normativním, bez radosti, se spoustou povinností a závazků. Penzista i muž v kapuci se spojili v archetyp jejího animuse.
Když se objeví ve snu neznámá postava a identifikujeme ji až na úroveň archetypu - pozor: začněme být bdělý/á. Ptejme se: čeho je příliš?
Její poškozený Animus (muž bez tváře) nad ní převzal vládu a roztočil spirálu neovladatelného hněvu. Její postoje jí dovedly až k touze ničit to, co neodpovídá jejím představám a ideálu.
Co ve snu chybělo?
Nějaké bezpečí, záchrana, ochrana, pomoc.
Ohrožoval jí hněv, který je dobrým sluhou a zlým pánem. Hněv slouží k poznání našich hranic. Hněv je lakmusový papírek poznání, kde jsou naše hranice překračovány.
Ale snící byla hněvem napadaná zevnitř. A číhal tam animus, spojený s hněvem, připravený soudit a odsoudit. Připravený jí ničit.
Sen jí ukázal, jak její rigidní nevědomé postoje už ohrožují její bezpečí. Přestala být láskyplnou ženou, která přijímá, tvoří.
Sen zpracovává snící už nějakou dobu. Dotýká se svého hněvu, začala zpomalovat své tempo práce v domácnosti, rodině, v zaměstnání.
Teď pracuje na otázce: odkud kam směřoval sen?
Od napadení mužem po poznání, že je v nebezpečí, protože domnělá pomoc - penzista, číhající za stromem, je připravený taky zaútočit na ženu.
Jaká jsou tedy její očekávání? Co znamená, že jí nikdo nepomůže? Má se starat o sebe konečně sama? Nebo naopak: má se naučit požádat o pomoc?
Práce na snu nekončí, když vyřešíme jeden aspekt, symbol, vrstvu. To co vyneseme do vědomí si můžeme dovolit prožít. Ale za rok/dva objevíme ve snu novou vrstvu a práce pokračuje dál. Teď je pro snící dobré to pustit, čekat a věřit, že zvědomený hněv se stane sluhou v službách jejího rozšiřujícího se ženství.
Brzo možná bude tančit nebo zpívat.

Žádné komentáře:

Okomentovat