neděle 27. září 2009

pokračování tématu KONFLIKT


Sen:

Hledal jsem práci. Přišel jsem do firmy Tchibo a asistentka mi řekla, že mám jít za personalistou, který mi může nabídnout práci. Druhý den jsem přišel do práce na pohovor v pyžamu a županu. S personalistou jsme si nesedli. Choval jsem se arogantně, neuspěl jsem u pohovoru. Vyšel jsem z budovy a nasedl na kolo, které tam stálo, nebylo moje. Jel jsem na něm podél řeky. Sestoupil jsem z kola a vstoupil do vody. Cítil jsem se nepatřičně ve vodě v pyžamu a županu.
V jádru snu často leží konflikt. Pojmenujeme ho a stává se, že zůstane jenom u jeho pojmenování. Ve výše zmíněném snu jde o několik konfliktů: hledání práce a neschopnost se chovat přiměřeně, aby to místo získal. Jízda na kole, které mu nepatří. Rozhodnutí vstoupit do řeky v pyžamu a následné nepatřičné pocity.
Umění řešení konfliktů je pro mnohé z nás nedostupné. Bojíme se agresivity nebo ztráty pocitu sebeúcty. Konflikt je proces, který prožíváme denně. Denně se stává, že naše potřeby a postoje narazí na odpor. Učíme se od dětství zvládat s tím spojený pocit frustrace. Přiměřené množství frustrace je zdravé, vede k tomu, že se učíme stát si za svými potřebami, postoji a taky ustoupit, když to narušuje potřeby jiného. Učí nás chápat postoje jiných a hledat nějakou dohodu. Opakovanými konflikty se učíme je brát jak součást života.
Dítě v bezpečné rodině zažívalo opakovaně pocit bezpečí a svobody, dobrou vůli dospělých, kteří mu pomáhali v naplňování jeho potřeb s přání, povzbuzovali ho ve vývoji a realizaci.
Ale všichni víme, že se to nedaří pokaždé. Podmínky pro bezpečné zvládání konfliktů ve světě dospělých znamená mít vyspělé partnery anebo protivníky, kteří ctí morálku. Ale to je čirá utopie. Konflikty ve světě dospělých bývají často plné manipulací, podrazů a nefér praktik. Toho se mnozí z nás bojí a mnozí z nás je sami používají. Strategie konfliktů - to je víc otázka pro sociologii a sociální psychologii, takže tady se vrátím ke konfliktům ve snech.

Snící si díky práci se snem postupně uvědomil, že své základní potřeby (symbol práce) nedokáže uspokojovat přiměřeně. Jednání s lidmi, kteří o něm mohli rozhodovat v něm vyvolávali silnou frustraci spojenou se vztahem s autoritami. Symbol pyžama a županu jako oblečení na pohovor nás konfrontovalo s jeho pocity nízkého sebevědomí. Pyžamo je pro něj intimní kus oblečení, cítí se v něm bezpečně jenom doma. Jeho vnitřní nejistota a potřeba bezpečí (oblečení znamená sociální roli) je v rozporu s tím, jak se chová navenek k lidem, kteří jsou jeho nadřízení. Snící si postupně díky jiným snům začal uvědomovat, že se chová navenek velmi sebevědomě, až arogantně, ale vevnitř je oslabený (pocit nenávisti, který cítí sám k sobě jsme našli v dalších snech). Tento sen mu odkryl zdroj vnitřního napětí mezi tím, jak působí navenek a co cítí uvnitř. V době, kdy se mu ten sen zdál, prožíval jeden neúspěch za druhým. Ve snu se mu zdálo i o kole, které si vzal a nebylo jeho. Kolo je dopravný prostředek, který používáme a jízdu na něm realizujeme vlastními silami. Je to individuační proces, snící používá k tomu cizí zdroje (cizí kolo). Vlastně snící v té době ještě ani nezačal se sebepoznáním a přijímal představy rodiny o své budoucnosti za vlastní. Vstup do řeky v pyžamu, který cítí jako nepatřičný je jeho pravý pocit o jeho životě. Uvědomil si, že vlastní prožívání znehodnocuje a dává mu nálepku nepatřičnosti. Byl to posun v naší práci. Po prvé pocítil smutek z toho, že nežije podle svých představ. Pak pokračoval v práci sérií snů, které rozkryli mnohem hlubší konflikty. Museli jsme a vlastně doteď se učíme kromě obsahu snů řešit i to, jak unést konflikty, kterými jsou jeho sny nabité:
Protože jak se vyhnout konfliktu, to děláme v nějaké míře všichni. Toto jsou naše strategie, které nás k naší škodě od konfliktů odvádí

(podle K. Horneyové v knize: "Neuróza i lidský růst") upraveno:

- zamlžování problémů, člověk je zmatený, vlastně neví co cítí

- vnitřní prožívání prožívá člověk jenom na vnější úrovni - mezi já a vnějším světem - pokus popřít existenci sebedestruktivních sil a zároveň je to prostředek k udržení idealizovaného sebeobrazu

- prožitek sebe sama jako roztříštěných částí - člověk je silně motivovaný nevnímat protichůdné hodnoty, odmítá se nechat zneklidňovat vnitřními rozpormi. Chrání se před nutností se postavit tváří v tvář podvědomým konfliktům a tím udržuje vnitřní napětí na minime.

- automatická kontrola, která blokuje emoční prožívání

- nadřazenost mysli, která funguje jako koordinátor, pracuje na tom, aby něco zamaskovala, něco zdůraznila, změnila potřeby v cnosti, eliminovala pochybnosti o sobě. Znalost vnitřních problémů je krokem ke změně, vědění je dostatečná změna - takže je zbytečné provádět reálné změny.
Jenom uvolněním emocí a provedením reálných změn v našem životě můžeme dál růst. Symboly ve snech směřují 1. po jejich pochopení k 2. emočnímu vybití a 3. třetím krokem je provedení změny.
V současné době snící úplně přestal snít sny o konfliktech s mocnými lidmi, přijal svoje pocity nejistoty (na tom pracuje) a více respektuje své schopnosti. Má práci, která se mu líbí, i když pro jeho rodinu to znamená, že pracuje pod svoji úroveň. Snící je spokojený, že udělal toto rozhodnutí sám a navzdory tlaku okolí. Nadále pracujeme na odkrývání strategií, které ho od konfliktů spíše odvádí. Konflikty jsou pořád zdrojem strachu. Zbavil se částečně psychosomatických potíží - časté virózy, kterými trpí v menší míře, než na začátku naší práce. Děkuji za možnost uveřejnit sen a potíže růstu spojené s konflikty ve snech. Dobrou noc. CantadoraŽádné komentáře:

Okomentovat