neděle 12. září 2010

dítě

Dítě ve snu. Dítě je archetyp. Když se ve snu objeví dítě, předpokládáme, že se odkrývá energie růstu, rozvoje. Snící je vystaven konfliktu, který ve snu už připravuje potenciál pro nový způsob řešení. Takže časová linie symbolu dítěte je budoucnost. V daný moment snící musí počítat s tím, že se musí spolehnout sám na sebe. Dítě symbolizuje stav opuštěnosti, jako nutnou podmínku začátku. Nastal čas, který vyžaduje spolehnout se na vlastní vzrůstající síly a zdroje.
Dítě směřuje od pocitu příslušnosti ke své rodině směrem k jedinečnosti a osamostatnění.
S tím souvisí i pocit síly a nepřemožitelnost dítěte, touha po sebeuskutečnění. V symbolu dítěte je obsažen rytmus života-smrti-života. Něco vzniká, směřuje k uskutečnění, aby to mohlo zase zaniknout a uvolnit místo něčemu novému. Symbol dítěte vyjadřuje ještě nediferencovanou sexualitu. Instinkty, které sen odkrývá, neaktivují naši sexualitu, ale realizaci našeho potenciálu bytí.
Sen 1: Snící ve snu kouká na muže a ženu jak krmí kojence z láhve, dítě není jejich, vzali si ho na výchovu. Vyzařuje z nich klid a spokojenost.
Sen 2: Rodiče dají dítě k adopci, adoptivní rodina dítě nezvládá a chce ho dát pryč, někomu dalšímu do péče. Snící by ho chtěla, ale si uvědomí, že je na to sama. Dítě potřebuje rodiče, proto chce zavolat a nabídnout dítě původním rodičům.
Zajímavostí obou snů je načasování. Sny se zdáli ženám, které spaly na jednom pokoji tu samou noc. Jejich sny obsahovali stejné symboly.
Symbol dítěte pro jednu znamená řešení otázky založení rodiny a pro druhou změnu postoje k domovu.
Proč o tom píšu? Kvůli načasování.
Nemůžu nazvat tento jev jinak než synchronicita. Jak pracuje nevědomí, že ve spánku přinese snícím stejný symbol dítěte a obraz pěstounů? Obsah snu je pro každou z nich jiný. Ale k jeho významu dospěli právě díky společné práci na obou snech.

Možná stojí za to se ptát, když spí pohromadě víc lidí, o čem se zdálo ostatním. Někdy v cizích snech najdeme odpověď na to, co potřebujeme znát o svém životě. Dobrou noc. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat