středa 6. června 2012

pauza v Druně

Proběhl poslední seminář před prázdninami, loučila jsem se básničkou:
Slunce, léto, milování, tak se holka nebraň ani....
Tu básničku nám  složila/nebo parafrázovala kamarádka, když jsme se rozjížděli do domovů na prázdniny. Tak ráda si vybavuji tu chvíli, chichotání a lehkost bytí 17letých dívek, které věřily v ráj na zemi. Básnička mi  připomíná tajemství, které ještě není odkryto. Mám ráda začátek léta, ostatně jako každé období. Pokaždé vnímám, že TANEC života nabírá na síle. A kdo se nezapojí, nemůže cítit jeho ohnivou energii.
Semináře v tomto pololetí měli překrásné sny. Potkávali se tam lidé vnímaví, obdarovaní vnitřní imaginací a hlubší moudrostí, která pokaždé vyplavala napovrch. Na začátku semináře jsme byli pro sebe cizinci, ale  rozcházeli jsme se v důvěrné blízkosti jako dávní známí. Hezké léto drazí snící.
Moc ráda budu pokračovat po letní přestávce, určené  lekci ŽÍT, v práci se sny
a 3.9.2012 v Druně v 18.00 h  nashledanou.
Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat