úterý 7. srpna 2012

formy toxického studu


"Když je dítě zahanbováno, ponižováno, zrazováno, s velkou pravděpodobností v dospělosti udělá cokoli, aby se tyhle pocity studu, ponížení, zrady nikdy neobnovili. První, co  se naučí, je být ve střehu před všemi událostmi, které by mohli obnovit stud. Kontroluje své myšlenky, pocity a skutky, stejně jako skutky a pocity jiných lidí." parafrázováno z knihy Johna Bradshawa z knihy Jak se zbavit studu, který vás svazuje
Tématu studu se detailně věnuje právě John Bradshaw. Sám prošel vším, co ve své knize popisuje a dokázal upřimně a čestně přiznat vše, co takový toxický stud způsobuje. Proměňuje chování poraněného člověka a vyzbrojí ho nestoudným chováním ke kterému přiřazuje: "perfekcionizmus, usilování o moc a kontrolu, hněv (moje pozn. jedná se toxický hněv), aroganci, kritičnost a obviňování, souzení a moralizování, pohrdání, blahosklonnost, přehnanou starostlivost, závist a podlézání."
Chci podrobněji psát o kontrole a moci, která ničí sounáležitost mezi lidmi a v osobním vztahu zablokuje možnost vzniku intimity.
Cituji: "Kontrola je kořenem zla, který vede ke zkáze intimity. Nemůžeme svobodně sdílet své pocity, pokud si nejsme rovni. Když jedna osoba kontroluje druhou, rovnost je zničena. Potřebujeme kontrolovat, protože nás toxický stud žene ven z nás samých. Jsme doslova vedle sebe. Stáváme se sami sobě objektem a považujeme se za nedostatečné a defektní. Proto se musíme vystěhovat z vlastního domu. Jako kdybyste žili na svém předním dvorku - a ostražitě hlídali, aby nikdo nevstoupil dovnitř. Usilování o moc pramení z potřeby kontroly. Získat moc je přímým pokusem, jak kompenzovat pocit vlastní nedostatečnosti. Pokud má někdo moc nad jinými, snižuje se možnost, že bude vystaven studu. Honba za mocí se často stává absolutním určením a životním posláním. Ve své nejneurotičtější podobě je to skrz naskrz závislost a návyk. Takové osoby vypotřebují všechnu energii na plánování, intrikaření, riskování a manévrování, jen aby postoupily o stupínek výš na řebříček úspěšnosti. Moc je neodmyslitelnou součástí jistých rolí a povolání. často jsou takováto zaměstnání vyhledávána, aby zakryla toxický stud. ... Mezi role a povolání,  jež v sobě obsahují moc, patří rodiče, učitelé, lékaři, právníci, duchovní, rabíni, politici (já musím dodat, že i my psychologové)." John Bradshaw: "Jak se zbavit studu, který vás svazuje"


Jenom když budeme plně bdělí a denně odolávat svodům moci a kontroly můžeme prožívat sounáležitost a intimitu. A o to jde... Dnes jsem se usmívala při pochůzkách ve městě a jeden mladý muž na to reagoval pokřikem: "Paní, vy se na mně tak smějete, co jsem udělal?" zatočila jsem se jako malá holčička a odpověděla: "Pane, život je krátký a krásný, tak proč se neusmívat?   Dobrou noc. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat