úterý 8. ledna 2013

seminář v Ostravě


SNY LÉČÍ

2.února 2013
Centrum Harmonie Ostrava
www.centrum-harmonie.cz

Seminář Sny léčí je pro každého, kdo si klade otázky o smyslu pobytu teď a tady a otázky ohledně zdraví svých emocí, které jsou uložené v těle. Tělo je rezervoár emocí a sny nám dávají vodítko, o co se máme starat. Je to příležitost vyvolat, pochopit a přijmout své nevědomé aspekty, díky nimž můžeme najít cestu ke svému středu, ke svému Já.
V průběhu celodenního semináře se společně vydáme za odhalováním významů, které v sobě sny nesou. Budeme pracovat se sny přítomných účastníků tak, abychom porozuměli jejich symbolice, dynamice a jiným krásným snovým kódům. Podíváme se na sny z hlediska hlubině-psychologické teorie, která nám pomůže dostat se za snové obrazy a povede nás k hlubšímu pochopení toho, co se nám sen snaží sdělit. V rámci skupinové práce se budeme společně zabývat analýzou snu. Naučíme se aktivně klást otázky, které povedou k odkrytí jeho významu.


Místo konání: Centrum Harmonie, Na jízdárně 18, Ostrava
Časový harmonogram: 10:00 -17:00. Pro účastníky bude k dispozici malé občerstvení.
S sebou: přezůvky, psací potřeby.

Základní cena kurzu: 850,- Kč.
Pro manželské páry, páry, rodinné příslušníky: 1.100,- Kč/2os.
Záloha: 50% celkové ceny.
Zálohu zašlete na účet 7734270247/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu!!!

Přihlášky a informace: www.centrum-harmonie.cz, Markéta Fischerová, mfischerova@upcmail.cz, tel.: 724421611. Na uvedený mail nebo telefon zašlete také zprávu o zaplacení zálohy.

S pozdravem Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat