neděle 2. října 2022

Cheiron a mysticizmus


Mýtický příběh o Cheirónovi je aktuální a obecně zajímavý. Proč? Jsme v  podobné pozici Cheiróna, naše zranění jsou zdánlivě nevyléčitelná, opakují se v kruhu. Přidávám odkaz na jeho životní příběh v mytologii.

https://www.postavy.cz/48467-cheiron/

Nebo na wikipedii zadáte jméno Cheirón.

A jak různě se dá Cheirón teď vykládat, když ztrácíme možnost volby, protože události velkých rozměrů se nám prostě dějí, ať se nám líbí nebo ne. Jak na ně odpovíme je už naše volba.

 Na www.najdise.cz jsem se dostala k výkladu Cheiróna v jednotlivých astrologických domech. Tady je výklad Cheiróna na konci 12. domu v horoskopu jednotlivce. 12. dom je domem podvědomí. Zajímavé je podívat se, co se ale může dít v kolektivním podvědomí mas. Něco z toho totiž prožívají nejenom jednotlivci s tímto aspektem, ale i skupiny.

"Přítomnost Cheirónu ve dvanáctém domě značí potenciál vkročit do kosmického prostoru a hluboko do mysticismu.
Jedinci s Cheirónem ve dvanáctém domě mají tendenci odevzdávat svou svobodnou vůli učitelům, protože jejich brzy získané vyšší vědomí není z tohoto světa. Tito lidé se proto často uzavírají do neptuniánské izolace, aby zde naslouchali hudbě sfér, a ezoteričtí učitelé je velmi přitahují. Prací astrologa zde je vysvětlit jim, že nemají nikoho následovat, že svobodná vůle je největším darem lidstva a že se mohou od svých učitelů učit, ale nemají jim podléhat. Pokud toto dokáží, tak se sami stanou mistrovskými učiteli, kteří povedou své žáky po cestě k moudrosti.
Krize ovládnutí Neptuna je poslední zkouškou. Neptun nás může pozvednout k našemu nejvyššímu potenciálu, ale také může rozptýlit vůli v okamžiku, kdy je pravá esence jedince připravena k vtělení. Neptun silně ovlivňuje astrální neboli emocionální tělo. Chris Griscom učí, že funkce emocionálního těla vibrují na nejnižší úrovni, protože myšlenkové a tělesné úrovně jsou příliš úzce spjaty s tímto dlouhým obdobím racionalismu. Má pravdu. Právě se nacházíme v posledních fázích věku Ryb a v této době se znovu vynořují všechny starodávné techniky, které měly co do činění s iniciací. Tato pradávná učení jsou plná moudrosti, přetékají esoterismem, ale jsou minulostí. Jsou posledním háčkem, který nás táhne zpět. Na to si musíme dát pozor. Největší nebezpečí tkví právě v přetíženosti emocí. S tím, jak se blížíme k Vodnáři, se naše vibrace zrychlují a přetížení emocemi je čím dál nebezpečnější. Může způsobit nerovnováhu a nemoc.
Klíčem k pochopení Cheirónu ve dvanáctém domě je nalezení oblasti, ve které spočívá vyšší oktáva daného jedince - je v šestém domě. Jakmile je identifikováno mystické spojení, zaměřte se na problémová místa horoskopu. Tito lidé přišli, aby naplnili vyšší účel, a obvykle mají v horoskopu celá soukolí kvadrátů, konjunkcí a kvintilů, které je pohánějí neobvyklou rychlostí.
Až Neptuna ovládne Cheirónův pragmatizmus a závoj astrálních zmatků se zvedne, mohou se otevřít brány Vodnáře."

Taky úhel pohledu. Dobré sny. Cantadora