neděle 9. června 2013

sounáležitost

Jsem součástí toho, co se děje v přírodě. Všichni jsme součástí toho, co se děje v přírodě. Co nás může spojovat je schopnost SOUNÁLEŽITOSTI. Naše víra a naděje, že to zvládneme. Příroda se projevuje ve své přirozenosti a my se musíme naučit tomu mnohem lépe naslouchat. Já vím, že to dokážeme. Máme to v sobě, dlouhá tisíciletí se to učili naši předkové, my jsem na to zapomněli, ale tu schopnost v sobě máme. To je moje modlitba za obnovu toho nejlepšího v nás.
 
Dobré sny. Cantadora