pátek 6. února 2015

strom světa Yggdrasil ze severské mytologie

foto:www.500px.com
V své knize Fred Hageneder Stromy píše o posvátném stromu světa jasanu Yggdrasil.
..."Podpíral celý svět. Opatrovaly ho norny Urd, Werdandi a Skuld, které určovaly osudy bohů a lidí.
Od tam (z Yggdrasilu) přichází ženy, znalé
mnohého,
Tři od pramene, ležícího pod stromem:
Urd zove se jedna, druhá Werdandi -
Řezaly do polena -,
Skuld ta třetí;
Osud řídily, život volily
Lidí, lidského osudu. 
 Voluspa, 14
Z mytologie o Yggdrasilu  
"Yggdrasil zahrnuje devět světů nebo úrovní vibrací. Obvykle bývají popisovány jako třikrát tři světy. Prostřední "vrstva" tvoří Středozemě, svět v němž žijí lidé ( a jenž zahrnuje jak viditelné, tak také neviditelné oblasti). Tyto světy nejsou navzájem odděleny, nýbrž se dotýkají...."

Z  knihy Svět mýtů Helmy Marxové o Yggdrasilu cituji:
 "Severské mýty naznačují, že o svítání každého dne se dvanáct mužských a dvanáct ženských archandělů, řídících energie vesmíru, spojí s trojjedinou Bohyní u pramene tvoření, u paty stromu Yggdrasilu. Proto se Yggdrasilu říkalo i strom osudu. Jeho koruna nesla nebe bohů  a čněla do výšky. Pod jeho větvemi se rozprostíral svět lidí... Strom měl tři kořeny. Jeden sahal do Migardu, říše lidí, jeden do Utgardu, říše obrů, a poslední do říše mrtvých Niflheimu. Každý kořen napájel jeden pramen. Jeden z nich byl pramen moudrosti a patřil Mimitrovi. Rosa, která padala z posvátného stromu jasanu zavlažovala zemi. V koruně stromu bděl posvátný kohout se zlatým hřebenem. Neustále vyhlížel nepřátele, kteří  by se blížili světu bohů. Dalším strážcem, který přebýval v koruně, byl orel. U paty stromu hlídal velký drak. Ten posílal závist mezi bohy i lidi. Závist přenášela veverka od kořenů stromu do koruny. Jeleni a kozy se živili listy stromu, kořeny ohlodávali hadi a draci. Strom světa však nemohli oslabit, protože se každým okamžikem obnovoval.
 Když přišel konec světa a vypukla velká válka mezi bohy a obry, strom světa praskal a sténal. Bouře ním lomcovala sem a tam. Nakonec se zřítil. Tak nastal konec světa bohů a lidí.
Co to znamená pro nás v dnešních časech?
  (podle severoamerické tradice se ženy nemusí vydávat na hledání vizí, protože jim bylo přisouzeno, aby i bez toho byly blíže moudrosti země než jí jsou muži)..."
Je únor, země je zmrzlá, spí nejhlubším spánkem. Nemůžeme podceňovat tento stav stagnace, slábnutí a odumírání. Vše končí, aby to začalo nanovo. Udržujeme rytmus života a smrti. Téma: příprava na obnovu.
Dobrou noc. Cantadora


Žádné komentáře:

Okomentovat