pondělí 25. září 2017

prut a pádlo


Snící na své cestě k pravému Já měl sen, v kterém se vyskytl následující  obraz: "... pan domácí mi dává opravený rybářský pruh a pádlo... ". Sen pokračuje dál, ale chci upozornit na dva symboly, které se nevyskytují často: rybářský prut a pádlo. Symbol RYBÁŘSKY PRUT obecně představuje: nástroj duchovního a emočního růstu; hledání odpovědí. Hledání duchovního uvědomění. To co hledáte, leží uvnitř. PÁDLO: Pomáhá zvládat emoce; bez vesla nemůžete řídit a volit směr. Průvodce.
Pro snícího  tento sen podpořil proces posilování sebe sama na cestě k sebepřijetí a odklon od nepravého já. (citace z knihy Betty Bethards: Symboly pro sebeporozumění)
Práce se symboly může pomoct pochopit některé zažité vzorce chování a nástroje, které nám při procesu nastartovaných změn můžou být nápomocné.
Hezké sny všem snícím. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat