pondělí 6. srpna 2018

4. situace samota/mučedník

Každý boj si žádá sebezapření, odříkání, oběti ve prospěch druhých. Bez toho nemůže být ze snů nic. A nyní se objevuje čtvrtá podoba archetypu hrdiny/hrdinky: mučedník. Mučedníkovi a mučednici nejde o bolest samu pro bolest samu. To by bylo sebetrýznění. V legendě o svatém Martinu z Tours, pocházející ze 4. století, je psáno: " Ani se nebál smrti, ani nebyl znechucen životem." Mučedník na sebe bere bolest a utrpení, případně pronásledování a smrt jako  cenu za hluboký vztah a lidskost, pro které se vyplatí nasadit život.Takto trpět je vznešená věc. Mučedníci a mučednice, ke kterým můžeme za určitých okolností patřit všichni, věří v logiku semínka: zrnko, které nechce nechce nic vědět o temnotě země a nedívá se smrti do očí, nebude ani žít ani nést ovoce.Kdo chce život pevně svírat, ztratí jej. Kdo se odváží jej ztratit, dostane jej mnohonásobně zpět. Tím, že umíráme, žijeme ještě více. Tím, že obětujeme život pozemský, dostaneme darem život nebeský." L. Boff: Orel a kuře
Hezké sny. Cantadora