čtvrtek 8. listopadu 2018

mosty a symbol most

Celý rok se objevují zprávy o mostech, nečekaně padají, padají plánovaně, rekonstruují se, objevuje se zákaz vstupu, upozornění na havarijní stav. Téma mostů se intenzivně vynořuje v době, která se mění.  Zanikají staré formy života a aktualizuje se potřeba změn stávajících struktur společenských, ekonomických a politických. A vzniká poptávka po nových způsobech myšlení a změny chování. Mění se planeta, formy života na planetě a k tomu patří i synchronicity spojené s chováním mostů...
 Symbol most může znamenat: "Přechod, opuštění starého a vstup do nového. Nová příležitost k růstu, práh nového směrování v životě. Může představovat přemostění úrovně vědomí, kreativně-intuitivní s intelektuální." (cituji z knihy Betty Bethards: Snář - symboly pro sebeporozumění).
I ve snech klientů se objevuje téma mostů, něco se na nich odehrává, jsou místem potíží, špatné stavby, která nedostane člověka na druhou stanu. Vynořuje se práh přechodu do nových forem života, které neznáme, ale tušíme. Signálů přibývá, jenom jim dobře porozumět. Vyžaduje to opravdovost a bdělost. Žádnou paniku a ani senzaci. Pokora a trpělivá práce je na místě. To nás čeká. Fotografie je z Vltavy, kde se místo spadlého trojského mostu lidé dostávají na druhou stranu břehu pomocí převozníka. Hezké sny o dobrých mostech přeji. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat