sobota 14. listopadu 2009

4. Kněžka

"Kněžka. Moderní společnost nemá pro intuici příliš pochopení, a proto tato stránka ženství nalezla poměrně málo uplatnění. Její hlavní funkce již téměř zanikla, ale ženy, které jsou schopny ji rozvinout, jsou tím více pozoruhodné svou výjimečností. Vnitřní svět je stejně tak součástí reality a světa jako svět hmotný, který může být individuálně vnímán pouze smysly. Podceněním intuice a vnitřní říše, které zažívá přímo mysl - mnohem citlivější ústrojí než jsou oči nebo uši - ztrácíme kontakt s nejsamozřejmějším a nejbezprostřednějším alternativním pohledem na realitu. Tento druhý pohled by mohl vyvažovat egoistický jednostranný pohled, který tak snadno klame svět, protože jej ego považuje za realitu, za svět jaký skutečně je.
Čarodějnice nebo Ježibaba. Primitivní nevyvinutá intuice odděluje ženu od neporušené duchovní sféry. Tato intuice, pokud ji žena využívá, není spolehlivá; jestliže ji žena využívá, může uvíznout ve světě subjektivních přeludů, které se nemohou k nikomu a k ničemu vztahovat. Čarodějnice jako snová postava se může vztahovat ke kterémukoliv negativnímu aspektu Ženství, především pak ke Strašné matce. K určení tohoto archetypu by měl být položen důraz na její magickou moc." citace z knihy: Lexikon snů od Toma Chetwynda, str. 32 - archetypy

Žádné komentáře:

Okomentovat