neděle 8. listopadu 2009

aspekt strašné matky

Moji milí snící, někdy práce se sny je sestup do temnoty a to pak není nic příjemného. Když do této temnoty sestupuje člověk poučený, aspoň trochu tuší, že když chytne do ruky nějaký oválný předmět nemusí to být zrovna jedovatý had, ale může to být chobot slona, větev, hůl nebo nůž.... prostě se nepoddá svému strachu a nevytvoří si ten nejděsivější scénář. Pracuje na tom, jak ovládnout svůj strach a nedopustí, aby strach ovládl jeho.
Přesto máme sny, kde žádné vědomé analyzování nepomůže, protože si musíme poctivě projít krajinou podzemí a setkat se v krajině stínů se zapomenutým, odštěpeným komplexem, který je natolik silný, že si žádá být vytažen na světlo a znovu oživen. Takovým je i aspekt strašné matky.
Ženy jsou velmi silné bytosti z hlediska přírodních principů. Matka příroda jim dala dar být nositelkou života. Muž rozsévá své semeno do úrodného klína ženy, která pak přírodě dovolí, aby v ní vzklíčil nový život. Tento nejcennější přírodní zázrak je božím darem.
Matka je první člověk, který dítě pozná. Je naprosto odkázané na její lásku a péči.
Kolik matek ale zápasí s tím, tuhle svoji roli přijmout. V archetypu matky se skrývá odštěpený aspekt strašné matky, který se objevuje už v řecké mytologii: Médea, postavy fúrií/Erýnií. Kdo zná tyto příběhy, ví jak to vypadá, když se ženy zmocní ničivá síla. Pak ničí, láme, kope vše kolem sebe. Dárkyně života může být i jeho ničitelkou.
Co s tím?
Vrátit se ke stavu původní symbiózy matky s dítětem, když dítě matku potřebovalo k přežití. Prožít si všechen ten smutek a zklamání z poznání, že to malé dítě v nás to nedostalo. Důvody mohli být jak subjektivní, tak objektivní. Matka mohla být odmítavá, protože byla nemocná, lhostejná, vyděšená, v těžké životní situaci, zlá... kolik žen, tolik důvodů.
Pro dítě v nás, které mezitím dospělo a trpí kvůli neuspokojené potřebě prvotní lásky, je důležité přijmout tuto realitu. Realitu toho, že ráj nepoznalo/nezažilo.
Přijmout tuhle pravdu je cestou hrdiny a hrdinky. Nezbavuje to dospělého touhy po lásce a ani nezmenšuje schopnost milovat.
Dětství se nedá opravit. Jediné co můžeme opravit je náš pohled na něj. A přijetí této kruté pravdy nám pomůže vyhrát nad aspektem strašné matky. Ne ona nad námi, ale mi nad ní máme moc. Už ji vidíme takovou jaká je, ženu s aspektem strašné matky. Žena má k dispozici kromě aspektu strašné matky i jiné archetypální síly. A díky snům je můžeme zvědomit a integrovat jako rovnováhu našim destruktivním silám. V jiném příspěvku se o nich rozepíšu podrobněji. Poznání různých aspektů matky otevírá naše srdce. Pomáhá to, abychom mohli pustit dovnitř lásku k někomu, kdo nám to může opětovat. Nemusíme už dále klepat na dveře, které se neotevřou. Prostě nemůžou, když je drží aspekt strašné matky..... dobrou noc. Cantadora