pátek 31. prosince 2010

Orfeus a Euridika a důvěra


Chci se víc podívat při práci se sny na komplex DŮVĚRY. Po krizi ekonomické přichází totiž ještě větší krize a to morální. Čím míň si vzájemně důvěřujeme, tím víc vzrůstá strach, beznaděj a rozšiřuje se morální krize. Jako klasický příklad se mi vybavuje sebevražda syna Bernieho Madoffa. V Americe před 2 lety zatkli finančního guru Bernie Madoffa, podvodníka, který zpronevěřil miliardy dolarů. Urychlil lavinu krachů bank, finančních institucí... zkrachovali významné neziskové organizace a nejedna slavná star přišla o peníze. Všichni ti, kteří důvěřovali poctivosti Madoffa a svěřili mu své peníze.

Odhalením velkého podvodu byla Madoffova rodina do základu rozmetána, přišli o čest, majetek, svoje rodinné pouta a vazby, jedna snacha si nechala změnit jméno, aby mohla žít v bezpečí. Po dvou letech vyšetřování Madoffa jeho syn teď na konci roku spáchal sebevraždu.

Z mnoha a mnoha signálů se zviditelňuje druhá vlna krizové tsunami, po vlně ekonomické krize přišla i krize důvěry. Komu můžeme věřit?

V řeckých mýtech je na toto téma nádherný archetypální příběh Orfea a Euridiky, je to příběh o lásce, ale taky o důvěře. Orfeus podlehl pochybnostem a nedůvěra, která se ho zmocnila vedla ke trvalé ztrátě a konci jeho života.

"V řecké krajině Thákir žil slavný pěvec Orfeus. Hrál na lyru a zpíval tak krásně, že i ptáci přestali zpívat, zvěř se táhla za ním a lidé naslouchali Orfeově zpěvu a zapomínali na své starosti. Také vodní víly najády poslouchaly pěvce. Do jedné z nich se Orfeus zamiloval. Jmenovala se Euridika. Vzal si ji za manželku, ale jejich štěstí netrvalo dlouho. Když šla Euridika navštívit své přítelkyně, uštkl ji had a usmrtil ji. Orfeus byl zoufalý a zpíval jen smutné písně. Rozhodl se vstoupit do říše mrtvých a požádat Háda, aby jeho manželce navrátil život. Po dlouhé cestě našel vchod do podsvětí a přivítal ho štěkot trojhlavého psa Kerbera. Orfeus se dal do zpěvu a Kerberos ho vpustil do podzemí. Stejně tak přesvědčil smutnou písní převozníka Chárona, aby ho převezl přes řeku Styx. Všude kolem něho proplouvaly tiše stíny mrtvých. Došel až k Hádovi a jeho ženě Persefóně. Spustil tak smutnou píseň o své ženě Euridice, že i Hádes dojat jeho zpěvem řekl, že splní jeho přání, ale pod jednou podmínkou. Euridika se smí vrátit mezi živé, ale Orfeus se nesmí při cestě z podsvětí na ni ani jednou podívat. Orfeus se vydal s Euridikou za svými zády na cestu. Šli už dlouho, když se mu zdálo, že slyší jen své kroky a pomyslel si, že se jeho žena ztratila. Ohlédl se a spatřil ji, jak se pomalu rozplývá. Ve strachu zapomene Orfeus na slib a otočí se. Před očima se mu rozplyne obraz Euridiky a milovaná žena umírá podruhé.

(Záměrně jsem vyznačila tuto část červeně. Orfeus nevěřil, že ho Euridika ještě následuje. Strach a jeho vnitřní nejistota ovládli jeho mysl a konání. Bůh Hádes jeho prosbu podmínil zkouškou důvěry. Orfeus ji nezvládl, nevěřil dostatečně své ženě, že kráčí za ním a následuje ho. Dokázal svojí hudbou léčit jiné, otevírat srdce jiným. Přitom nevěřil v sílu lidského konání a sliby lidí a bohů. Je to paradoxně dost běžný úděl pomáhajících profesí. Léčí ostatní a sami nevěří životu, prožívají potíže které s nedůvěrou v život souvisí.) Lehký vánek se dotkne Orfeova čela jako poslední políbení a pak stojí na stezce uprostřed ticha sám a sám. Zoufalství přepadne Orfea, běží po stezce dolů jako šílený, volá Euridiku.Orfeus truchlil a po sedm dní prosil Chárona, aby ho převezl přes řeku Styx. Ten ale odmítne, a tak Orfeus zpíval tak smutné písně, že tím podráždil bakchanatky, ctitelky boha vína Bakcha. Zdivočelé ženy ho ukamenují. Orfeus se opět setkává se svou ženou Euridikou. Orfeova duše sestoupila do podsvětí. Teď se převozník Cháron nezdráhal převézt pěvce do říše mrtvých. Stín přicházel mezi stíny. Orfeus svou Euridiku poznal už z dálky. Mohl se na ni dívat, ohlížet se za ní, neztrácela se mu."Text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/eduard-petiska/orfeus-stare-recke-baje-a-povesti-5.html#ixzz19gqvyvRV


Až v nevědomí ( podsvětí) se spojují rozdělené postavy Orfea a Euridiky. Symbolicky řečeno, aspekty, které nenalézají dostatek důvěry ve svém reálném životě, musí projít zkouškou v podsvětí, aby obnovili svůj prvotní závazek důvěry. Je to těžká, ale nevyhnutelná cesta k nalezení lásky a důvěry.
Budeme v roce 2011 muset hledat a obnovovat svoji důvěru navzdory vnějším těžkostem a strastem. Přeji si hodně důvěry v život a víru, že vše dobře dopadne. Cantadora

1 komentář: