neděle 12. června 2011

sen o tajemství

Včera jsme měli supervizní setkání, cílem supervize bylo ukázat ve snu aspekty, které snící potřebuje vidět.
Sen nepopíšu celý, jenom to, co bude smyslem analýzy symbolu tajemství. Supervize přinesla poznání propojení tajemství ve snu a života, který tajemství znamená.
Sen:  "Moje rodina je na návštěvě u mé známé, v pokoji stojíme, i když jsou tam židle a čekáme,  ve vzduchu cítíme tajemství. Prozradí nám, že adoptovali dítě. Vidíme připravenou postýlku. Nás to překvapí, protože rodina už má dvě děti. Jednu dceru, která je i v realitě jejich dcerou a ta druhá dcera je moje známá jako dítě. Přichází adoptované děti, kterým je 18 a 20 let. V bytě naši známí otevřou další dveře a to je  velké překvapení, protože objevujeme, že v bytě mají další obrovské prostory, přemýšlím o tom, jak to, že to před námi tajili, mají další tajemství. V této části bytu je dlouhá chodba, pokoje, trochu šero, ale je tam dost prostoru pro dospělé adoptované lidi, překvapuje ji jejich věk, přemýšlí, jaký to má smysl, adoptovat dospělé děti, vždyť s nimi to bude náročné, když jsou dospělí."
Snící má stabilní a bezpečný život, který nemá výrazné výkyvy. Její rodina vyznává tradiční hodnoty a žijí život podle morálních hodnot, které jsou páteří každé slušné společnosti.

Firma, v které pracuje snící, prochází krizí. Proto začíná zvažovat odchod z firmy, pro kterou pracuje téměř 20 let. Snící cítí z toho důvodu napětí a nejistotu. Problém přejít na jiné pracoviště nespočívá v tom, že nemůže najít práci. Naopak, zájem o ní projevili už dvě firmy s nástupem ihned. Jde o to, přijmout změny s tím související.
Snící je konfrontovaná se ŽIVOTEM. Sen jí ukazuje, jak velkým tajemstvím pro ní život je. Tajemství v podobě symbolů - adopce dětí a symbolu nové části bytu. Sen přinesl nádherný symbol tajemství - adopce dětí - symbol pro přijetí nové práce a odhalení nové části bytu jako symbolu pro nové aspekty života, který změna přinese.

Známá ze snu pro ní představuje dobře adaptovanou dospělou část, ale zranitelné dítě. Významná změna, která jí čeká, otřásla jejím JÁ a nutí ji  se podívat na život novými očima.
Tajemství máme všichni. Je několik druhů tajemství.
Osobní tajemství potřebujeme, pomáhájí chránit ryze osobní pocity a potřeby, prožité skutečnosti intimního charakteru.
Existují ale toxická tajemství, která otravují náš život. Jsou to tajemství, které ničí vztahy, překračují tabu a poškozují lidskou duši.
Tento sen o tajemství připravuje snící na konfrontaci s tajemstvím života. Život nám každý den přináší šance a naděje. Život je naděje. Sen posílá snící léčivou energii odvahy a naděje přijmout nové výzvy života. Objevovat nový prostor a lidi.  V tomto případě je tajemství nadějí.
Život posílá každému z nás zkoušky jestli život žijeme nebo jenom pasivně tlačíme před sebou. Tento sen nás dobíjí chutí a radostí čelit výzvám.
P.S. Co dělat, když se životu vyhýbáme? On nás i tak dohoní. O tom víme všichni své. Naposledy jsem to viděla u své přítelkyně. Moji drahou přítelkyni osočili  úplně nespravedlivě v novinách. Přitom právě z důvodu, že se životu vyhýbá, pracuje doma v bezpečí. Ráda o sobě prohlašuje, že je šedivá myška. Ale není. Novinář, který o ní psal, ji konfrontoval, že ani doma se nejde životu vyhnout.
Tajemství je život a Život je tajemství.
S láskou Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat