úterý 28. října 2014

bdělost při práci se sny/kassandra


Tématem mého zamyšlení je zážitek, jak jemná je  práce se snem. Překrásný moment se nám stal spolu se snícím při celkem jednoduchém snu, v kterém byl odkaz ke jménu Sandra.
Klient se nachází ve fázi, kdy je konfrontovaný s tím, že nemůže překročit vlastní značně omezující prožívání reality. Přijímat slasti života je ohrožující téma doprovázené silnými destruktivními impulzy. Nevěří v to, že může žít dobře, být vyslyšen a přijat v plném rozsahu svých schopností. Sám sebe taky nepřijímá....
Ve snu, který přinesl do práce se vyskytovala dívka jménem Sandra, která ho opakovaně v realitě zklamala  a on k ní nemá důvěru. Po zdařilé analýze snu se snící zeptal, jestli existuje komplex Kassandry? Tahle otázka se vynořila z jeho nevědomí na základě slovní hříčky Sandra - Kassandra. Ihned jsem vyhledala v mytologických odkazech na wikipedii  jméno Kassandry. Oba nás překvapilo, že Kassandra byla veštkyně,  jejím osud bylo, že nikdo jejím věštbám nevěřil.
Sen použil jméno Sandry, aby jsme velmi pečlivě sledovali dál základní pocit nedůvěry. Aby to snící přijal, nestačil symbol Sandry, ta nebyla klíčem. Až jeho náhly vhled a otázka na Kassandru nás dovedla ke kořenům jeho potíží. Má pocit že je zakletý, nemůže se pohnout dopředu ohledně nedůvěry, není svobodný ve své vůli, něco vyššího ovládá jeho život. 
Mytologický příběh Kassandry se dotýká  archetypu lidské nedůvěry. Kolik lidí říká pravdu, ale okolí jim nenaslouchá, opakovaně volají po důvěře a místo toho přichází odmítnutí, znehodnocení. To jsou příběhy milionů lidí, kteří nejsou vyslyšeni, uznáni a tak trpí v touze po uznání svých schopností a často i uznání podstaty  pravého já.
Po práci s tímto snem začneme pracovat na tému jak se o svobodit od přesvědčení, které mají nad ním moc.  Kassandra nám pomůže... sám se dotkl toho, že v něm dřímají síly, schopné ho vést k osvobození. Ale musí si věřit.
převzato z Vikipedie 
Kassandra (řecky Κασσάνδρα, latinsky Cassandra) je v řecké mytologii dcera trojského krále Priama a jeho manželky Hekabé. Byla proslulou věštkyní.
Kassandra byla tak krásná, že se do ní zamiloval sám bůh Apollón, nejkrásnější z bohů. Slíbila mu svou lásku, když jí dá věšteckého ducha. Apollón to udělal, avšak ona ho najednou odmítla milovat. Dary od bohů se nevracejí, takže schopnost předpovídat jí zůstala, ale Apollón ji potrestal tím, že nikdo nikdy nebude jejím věštbám věřit. A tak tomu napříště vždycky bylo - Kassandra předpověděla, nikdo jí nevěřil, každá věštba se však bezezbytku potvrdila.
Poprvé se stalo, že její matka měla sen o hořící pochodni a Kassandra předpověděla, že její očekávaný syn bude příčinou záhuby Tróje. Radila, ať dítě hned po narození zahubí a tím ušetří bohaté trojské království od zkázy. Nikdo jí neuvěřil.
Novorozeného syna Parida nechali nicméně na králův rozkaz pohodit v lese, na svazích hory Ídy, on však přežil díky medvědici, která ho odkojila a nymfě Oinóné a pastýři Ageláovi, kteří se o něj postarali a vychovali ho. Když Paris dospěl, vrátil se do paláce, poté rozsoudil spor o nejkrásnější bohyni a za odměnu dostal krásnou Helenu; nato její manžel, spartský král Meneláos s celou armádou bojovníků a lodí připluli, obléhali a v desátém roce války dobyli a vyplenili Tróju.

Aiás znásilňující Kassandru
Další Kassandřina nevyslyšená věštba bylo varování Trójanů před dřevěným trojským koněm, nepovedlo se jí však zabránit tomu, aby zvědaví Trójané nevtáhli koně dovnitř městských bran. Z koně v noci vyskákali ukrytí Řekové, otevřeli brány dalším vojskům a do rána bylo město zničeno.
Když už Trója hořela, ukryla se Kassandra v chrámě bohyně Pallas Athény. Tam se jí však zmocnil achajský bojovník Aiás zvaný „malý“ a zneuctil ji. Za to ho ztrestala bohyně smrtí v moři.
Kassandra při dělení kořisti připadla jako otrokyně veliteli řeckých vojsk Agamemnonovi, který ji vzal s sebou do Mykén (prý i s dvojčaty Téledamem a Pelopem, které mu porodila). Hned po vstupu do paláce na slavnostní hostinu byla zákeřně zavražděna hned po Agamemnonovi. Někde se tvrdí, že zemřela rukou zrádného králova bratrance Aigistha, jiní říkají, že to byla ruka Klytaimnéstry, královy manželky. K těmto vraždám nemuselo dojít, kdyby Kassandřina varovná slova před vstupem do paláce byla vyslyšena. Jako tolikrát předtím ani tentokrát jejím slovům nikdo nevěřil.

Dobrou noc. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat