pátek 1. května 2015

Prorok o rozumu a vášni a 1. máj

foto z www.500px.com


Hezký 1. máj všem snícím.
Den dnes začal ve čtyři ráno s ornitology ve Stromovce procházkou s probouzejícím se ptačím zpěvem. Slyšeli jsme toho  postupně víc a víc, ptáci se rozezpívali v přesném pořadí.  Úžasný moment nastal, když se začalo rozednívat a viděli jsme jak ptáčci různymi signály ovládají prostor oblohy, vodu, zemi a my jsme tam v šeru jako vetřelci, kteří s otevřeným srdcem poslouchají jejich zpěv, ... na chvíli jsme se stali součásti jiné říše, kde je vše smysluplné a má svůj řád.  A pak jsem se vrátila do lidského obydlí a zamířila k prameni zpěvu knihy Chalíla Džibrána v Prorokovi. Chtěla jsem poslouchat co slovy zpíva o rozumu a vášni, kterou jsem zahlédla (nejenom) v ptačí říši.
 A tady cituji to, co potřebuji vědět o lásce, když je spoutána rozumem a vášní. Vůbec mně nepřekvapilo, že se odvolává na ptačí říši:
"Váš rozum a vaše vášně jsou kormidlem a plachtami vaší duše, plující po moři. Urvou-li se vám plachty nebo kormidlo, budete se buď jenom zmítat, hnáni větrem sem a tam, nebo se v bezvětří na širém moři zastavíte.
Neboť rozum vládne-li sám, je silou omezovací, a vášeň, nehlídaná je plamen, který hoří ke své vlastní záhubě.
Proto nechť vaše duše povznese rozum k výšinám vášně, aby mohl zpívat,
a svoji vášeň řiďte rozumem, aby mohla žít svým každodenním zmrtvychvstáním a jako pták fénix vznést se nad svůj vlastní popel.
Chtěl bych, abyste považovali svou soudnost i svá chtění za dva milé hosty ve svém domě.
Jistě by nebylo moudré projevovat jednomu hostu větší úctu než druhému; neboť kdo je pozornější k jednomu, ztratí lásku a důvěru obou.

Sedíte-li v horách v chladivém stínu stříbřitých topolů a sdílíte mír a poklid vzdálených polí a lučin, pak vaše srdce mlčenlivě řekne: Bůh spočívá v rozumu.
A když se rozpoutá bouře a vichr otřásá hájem a hromy a blesky hlásají majestát nebes, pak ať vaše srdce řekne s posvátnou bázní: Bůh se projevuje ve vášni.
A poněvadž jste ve sféře Boha a listem v božím lese, i vy byste měli spočívat v rozumu a projevovat se ve vášni."

Chalíla Džibrán: Prorok, str. 43


Krásný první máj. Cantadora

1 komentář: