čtvrtek 9. března 2017

ptačí svět


Už je to ve vzduchu, blíží se jaro.
Taky jsou ve vzduchu ptáci, naši stálí obyvatelé nebe, teď se už vracejí i stěhovaví ptáci.
Zárověň jsou častým symbolem snů v období transformace vědomí.
Cituji z Psychologie snů od E. Aeppliho: "Ptáci jsou symbolem schopnosti vznášet se volně ve vzduchu a překonávat velké vzdálenosti přes hory, řeky, moře. Člověk naslouchal také jejich zpěvu, pozoroval ptáky v jejich milostných hrách a porovnával jejich chování s chováním člověka. Pták se tak stal sexuálním symbolem, jak je patrné z běžného užívání tohoto výrazu. Ptáci jsou především vzdušní tvorové. Vzduch se odedávna pokládal za živel odpovídající svým charakterem myšlení a duchu. V tomto smyslu jsou ptáci duchovní bytosti, podobající se myšlenkám. Proto objeví-li se v našich snech, znamená to, že se v nás objevuje něco, co přelétá od jednoho stavu psýchy ke druhému. Myšlenky mohou být zpočátku trochu těžkopádné, nesprávně uplatněné, nebo nestačily v hnízdě naší psýchy plně se vylíhnout.....
V mýtech a i snech se vyskytují ptáci, kteří znají mnoha tajemství. Na rameni boha Ódina sedí dva havrani (Myšlenka a Paměť) a našeptávají tomuto toulavému a těkavému bohu do ucha moudrosti. Moudrost nevědomí se váže k bohyni Athéně: sova jako pták vylétající po setmění je proto jejím symbolem. Ptáky ve snech nelze ornitologicky přesně určit, jsou to ptáci. Výjimku tvoří orel, havran, vrabec, páv, holubice nebo slepice...."
 Moje zkušenost je, že naše nevědomí se obohacuje dalšími symboly, které můžou přinášet nové symboly ptáku, spojené s individuálními příběhy snících. Slyšela jsem už sny se symboly labutí, mořských ptáků. Pokaždé dlouho dopředu tyto symboly ptáků připravují snícícho na transformační proměnu. Někdy ale ptáček nepřežije, vypadne z hnízda, zeslábne, zamotá se do sítě, krvácí. Vše odkazuje k nepřipravenosti snícícho ke změně.
Posvátný aspekt ptačího symbolu je ještě důležitější, protože odkazuje do hlubokých vrstev kolektivních archetypů až na úroveň tvoření nových světů v oblasti psyché. V nejednom mýtu sehrávají ptáci zásadní roli při vzniku světa a jeho fungování.
A tak se chci podělit a posílám dál dobré zprávy, že ornitologové chrání naše ptačí nebe a pro tento rok zvolili ptákem roku  Datla černého (dryocoptus martius).
 A tady je o něm povídání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datel_%C4%8Dern%C3%BDDobrou noc. Dreamcantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat