středa 26. dubna 2017

sen o hře dětí na lešení

Dnes přináším sen snící, která musí čelit svému konfliktu mezi silou a slabostí, který se stává stále vědomější.
Se snící sestupujeme dolů do krajiny vzpomínek už dlouhou dobu a zpracovali jsme smrt matky, která v jejich deseti letech spáchala sebevraždu. Další vrstvou vzpomínek jsou těžkosti, s kterými musela zápasit v dětství už od narození. Hned po narození byla umístěna krátkodobě v kojeneckém ústavu. Potom žila s maminkou sama a po nějaké době i s novým otcem. Vzpomínky na matku jsou spojené s náročnou a necitlivou výchovou. V každé vrstvě vzpomínek objevujeme zároveň hezké pocity, záblesky touhy po lásce a blízkosti.  
Při terapeutické práci se často (ale ne pokaždé) aktuální krize propojí s nezpracovanými bolestmi dětství. Postupně se v práci se odkrývají zasuté emoce a dostaví se moudrý sen. Ten snícímu ukáže směr. To nám pomůže lépe rozumět na čem dál musíme pracovat, aby se klient osvobodil z okovů minulosti.
Sen: Jsem v prostoru na podlaží okraje panelového kulatého ochozu, kde si hrají dvě děti: syn a synovec. Asi dvě patra jsou ještě nade mnou. Uprostřed je  neohraničený prostor, na který svítí světlo zhora. Dívám se na místo, kde jsou děti, ale nevidím je. Bála jsem se, že když poběží ke středu - do díry, spadnou dolů a umřou.
Nejdřív vylítl mladší synovec. Spadl a za ním vyběhl  syn, taky spadl dolů.
Cítila jsem velkou hrůzu a bolest.
Šla jsem se podívat na mrtvoly.
Ocitla jsem se v okamžiku v prostoru, kam dopadli. Nebyli tam. Byla jsem zmatená.
Koukla jsem se na místo do levého rohu. Viděla jsem v průhledném pytlíku asi hadrovou panenku. V pravém rohu byly zabalené stohy bankovek v průhledném igelitu, naskládané na sobě a přepásané páskou, jak to bývá ve filmu - kufřík plný peněz.
Tyhle balíčky ležely u šedivých kovových dveří, které nevím přesně kam vedly, ale připomínali mi dveře od výtahu nebo dveře od garáží.
(Po snu jsem se cítila celá zmlácená, unavená a těžce. Byla jsem ráda, že už jsem vzhůru. Ten pocit tíhy trval ještě hodně dlouho po probuzení.)
Sen shrnul velmi výstižně pocity snící. Prostor bez jištění, hra dětí na lešení s rizikem ohrožení bezpečí vyjadřují pocity dětství. Obě děti dopadají na zem, kde snící hledá jejich mrtvoly. Obraz hrajících se dětí se proměňuje po pádu na symboly balíčku peněz a hadrové panenky. Celé dětství pociťovala klientka existenční ohrožení. Sama v dospělosti hodně pracuje, aby zabezpečila rodinu a sebe. Projevuje sílu a vytrvalost pro zvládnutí všech obtíží, který život sebou nese. Pro mnohé je pozitivním vzorem a zdrojem bezpečí.  Smrt matky změní a ukončuje její dětství. Musí rychle přijmout roli malé chůvy a hospodyně v domácnosti. Škola se dostala na okraj zájmu.  Panenka je mnohoznačný symbol; panenky používají  děti jako přechodový objekt, když máma není na blízku. S panenkou, případně jinou hračkou si dítě vytvoří vztah a vede s ním dialog, pomáhající překlenout pocity dočasně chybějící/nepřítomné mámy. Peníze jsou symbolem změn, moci, hodnoty, ocenění. Potřebujeme zpracovat téma změny, najít nové zdroje sebehodnoty. Hodnotu čerpá z toho, co všechno zvládá, řeší, udělá, kontroluje a ovládá. Stojíme před dveřmi, které vedou k uvolnění pocitů bezmoci, slabosti, nejistoty. Výtah je prostředek, který ji má vyvést nahoru. Garáž je taky místo pro dopravný prostředek, který ji umožní pohyb ven. Pokračujeme v práci k odvaze riskovat víc důvěry v to, že ji slabost nezničí, ale umožní navázat s důvěrou a pocitem bezpečí blizší vztah k ženám/matkám, sestře.

Děkuji snící za možnost pracovat s tímto snem, je mi ctí ji provázet na její cestě. Děkuji, že jsem ho mohla uveřejnit. 
 Přeji dobrou noc a moudré sny. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat