neděle 12. ledna 2020

kočka a kráva

Sen: "Jsem v nějaké zemi, kam jsem musel cestovat. Asi hodně daleko. Přes oceán. Je tam mírné podnebí. Venkovská krajina. Jako bych byl na nějakém opuštěném statku. Vlastně ani žádnou budovu nevidím, ale cítím, že krajina je hospodářsky využívaná. Asi tu mám nějakou dobu pobýt. Jsem na louce. Vypadá šťavnatě.
Přichází ke mě kočka. Instinktivně jí chci dát něco k jídlu. A asi to i udělám. Ale také vnímám obavu, že těch koček pak přijde až příliš.
Pak si všímám pasoucí se krávu. Je klidná, vypadá přívětivě. Je docela blízko. Sotva pár metrů. Říkám si, že tu bude dost obživy i pro tu kočku. Cítím "dostatek", taky přívětivost, příznivé prostředí, bezpečí. Nevidím nikde lidi, ale přesto cítím lidskost."
Sny se symboly zvířat patří mezi ty, které si pamatujeme i po probuzení. Kromě rozklíčování, co zvíře znamená, je důležité si uvědomit, kdy takové sny přicházejí. Naše sny pocházejí z hlubin nevědomí, kde jsou uložené archetypy staré jako dějiny lidstva. Kdy použije sen zvířecí symboly pro naše dobro? Je to ve chvílích ztráty spojení s naší přirozeností, v období, kdy jsme ztratili kontakt s bytostným Já, nebo jsme ve věku, kdy přichází čas přípravy a zahájení procesu individuace. Zvířata jsou symbolem naší instinktivní, pudové části. Kdysi jsme žili spolu s nimi, dokonce jsme spolu bydleli pod jednou střechou, záviseli na sobě. V naší době jsme je odsunuli na okraj společnosti, do rolí mazlíčků, užitkových zvířat, do ZOO a cirkusů. (Nemám zde prostor zabývat se prací myslivců, vodohospodářů, zemědělců, ornitologů, kteří s nimi denně pracují a řeší mnoho aktuálních témat spojených s přírodou.)
Zvířata ve snech jsou odpovědí na stav nouze. Propojí nás s naší vnitřní ekologií, která léčí převahu myšlení a racionalizace, nedostatek kontaktu s bytostným Já. 
A co znamená symbol krávy a kočky obecně? Zdůrazňuji, že se to nemusí vztahovat na konkrétní sen. Cituji C. G. Junga: "Vyptávám se, netvrdím; neurčuji nic s konečnou jistotou; přemítám, usiluji, spojuji, zkoumám, táži se."
Symbol krávy obecně je mateřský princip, sytící, dávající a ochraňující. V některých kulturách je kráva dodnes posvátným zvířetem, v Egyptě měla bohyně Hathor podobu krávy. 
Ve výše popsaném snu kráva nabízí dostatek, její přítomnost je pociťovaná jako lidskost. V jiném snu, který jsem slyšela vyprávět, kráva utonula v jezírku. Pro mladé ženy může poškozený obraz krávy ve snu vynášet do vědomí překážky a obtíže související s mateřstvím. Jindy mladou ženu připravují sny o krávě psychicky na realitu, která s budoucím mateřstvím souvisí. Záleží na celkovém obraze snu a kontextu života ženy.
Ve snech mužů přitahuje symbol krávy pozornost k tématu buď osobní matky nebo k archetypální matce. Vrací snícího do období, kdy měla matka syna sytit, ale nedošlo ke vzniku bezpečné vazby mezi matkou a dítětem. Některé sny mohou snícímu pomoci otevřít a utišit nenasycený hlad po primární péči matky. Záleží vždy na celkovém obsahu snu a období, kdy se sen zdá. 
Kočka reprezentuje ženský princip. Kočka byla v různých náboženstvích považována za bohyni, v Egyptě byla známa jako bohyně Bastet, ochránkyně dětí a matek. V kabale a buddhismu je symbolicky blízká hadovi. A kde je had, tam se nevědomí otřásá, začíná cyklický proces proměny vědomí versus nevědomí. Postupně v průběhu vzniku a rozvoje křesťanské civilizace se proměnil symbol kočky (zvláště černá kočka) do obrazu ďábla. Ani Japonci a Číňané k ní nemají úctu a představuje pro ně negativní symbol. 
Svojí povahou je kočka vázaná spíš na domov než pána. Kočka je náladová, dokáže být hravá, ale rychle vystrčí drápky, je tedy nevyzpytatelná. Jako symbol ženství představuje jak pozitivní tak i negativní kvality. 
Snící krmí kočku, ale vyvstává u něj obava, že jich přijde mnoho. Můžou ho svými potřebami dostat do nouze. Podporovat svoji ženskou část, krmit ji je pro muže důležité, zvlášť ve druhé půlce života v období nástupu na cestu individuace. Kočka ve snu může reprezentovat mužovu animu, jeho erós. Kdyby se muž nechal ovládnout svojí animou, může se stát změkčilým, nevyzpytatelným, náladovým, povrchním, marnivým ... Anima může být překážkou na cestě k integraci stínu, proměně komplexové práce i individuaci. V tomto snu vystupuje jako velká neznámá. Ale blízko stojí kráva, z které lze čerpat dostatek, přívětivost, bezpečné prostředí vnitřní ekologie.
Anima a animus jsou mostem k archetypu matky a otce. A protože mluvíme o archetypech jako o našich nejhlubších částech uložených v nevědomí, nemluvíme tady o pohlaví muže a ženy, nevnímáme otce a matku a rozdíly mezi jejich pohlavími. Nepracujeme se sexualitou. Začala jsem tím, že když se vzdálíme od své pudové části, vynoří se z nevědomí symboly zvířat, a teď paradoxně píšu, že nejde o sexualitu. Sexualita přitom reprezentuje základní pud. V druhé půlce života je proces individuace stejně silný jako mužsko-ženská přitažlivost. Muž musí poznat svoji animu a žena animuse a spojit tyto protiklady v sobě. (Téma animy/animuse jsem už v blogu popsala, nebudu se k němu vracet.) Když se to nestane, nevědomí se postará o dramatické situace v životech těchto mužů a žen, kteří pak potkají svou animu nebo svého animuse venku. Vymáchá je v bahně reality, aby síla nevědomí otřásla jejich odporem k integraci, růstu, změně a individuaci. Kolikrát ani to nepomůže, to je ale náš život. 
Současný vývojový úkol snícího je spojit svoji animu přímo s mateřským archetypem, aby dokázal zvládnout autonomní síly otcovského komplexu. Muž/otec (v podobě zvířete) ve snu chybí. Potřebuje aktivovat otcovský archetyp: sebereflexi, řád, disciplínu, zákon, abstrakci, hranice a sílu, tedy výbavu archetypu otce. 
Zpravidla tak jako je náš stín mostem k animě a animusovi, tak je animus a anima mostem k archetypu matky a otce. V jiných snech snící průběžně zpracovává témata stínu. To ho pravděpodobně dovedlo až sem ke snu o krávě a kočce. 
Shrnu: Symboly krávy a kočky jsou silně ženské. Téma pro snícího je pracovat na zvládnutí mateřského komplexu, které ho spojí s otcem. Otcovský archetyp ho má vyvést z bezpečí domova do tvrdého světa. Tam se už připravuje cesta archetypu hrdiny. Individuace je cesta hrdiny. Na této cestě je mnoho nástrah, úkolů a překážek. Cílem je poznat Bytostné Já a spojit se s ním. Ve snu už na cestě je, někde hodně daleko v mírné krajině za oceánem.
Snící bude mít další sny, které mu pomohou navázat spojení s mužským světem otců. A stane se to skrze symboly, obrazy a imaginace laskavé a sytící posvátné bohyně kočky a krávy. A co bude dál? Počkáme si. Příběh pokračuje. Děkuji snícímu za důvěru a sen, který jsem mohla zpracovat na těchto stránkách. Výživné sny přeji všem, kdo jsou na cestě. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat