sobota 24. října 2009

start


Už jsem psala, že jeden z důvodů, proč člověk začne pracovat se sny je krize. V tomto kritickém období - ať už jsou jeho spouštěcím mechanizmem vnější nebo vnitřní příčiny - si hledáme v životě své nové místo, mění se naše sebehodnocení, potřeby, přání, postoje. Pracujeme na udržení své vlastní integrity, která se zpochybňuje. Vnitřní energie nás nutí k přeskupení jednotlivých komplexů - částí sebe, takže to v nás vyvolává pocit ohrožení našeho základního duševně-duchovního zdraví.


"Životní přechody představují narcistické krize a nesou s sebou pocit, že se přechodně nacházíme v prázdnotě - staré je již neudržitelné a nové ještě nemá podobu. Dosavadní podpora pocitu vlastní hodnoty, kterou nám přinášelo plnění úloh nám přisuzovaných, a sledování cílů, které nám připadaly důležité, již neplatí." tolik citace z knihy Kathrin Asper: Opuštěnost a sebeodcizení.


Sen:

Snící se ocitá v krajině, kde je svobodná vůle trestána okamžitým zabitím přímo na ulici nebo únosem v autě tajné policie, která unesené oběti odváží do koncentračního tábora a tam je před popravou ještě týrají. Snící je cizinec a má diplomatickou imunitu, takže stojí na chodníku a dívá se na únos jedné obyčejné ženy, která neudělala nic, jenom se špatně podívala na obraz vůdce. Snící si všimne, že na něj namíří samopal obyčejný voják a chce ho zabít. Snící se bojí bolesti, ale napadne ho, že nemá smysl žít za takových podmínek a čeká na vystřel. Místo toho usne. Probere se a do očí mu svítí sluníčko, je oslepený, nic nevidí. Vstane, jde a naproti míjí vojáka se samopalem, který ho nejenom že nezastřelil, ale je vidět, že se ho bojí. Uvědomuje si, že je diplomat a má imunitu. Auta s tajnou policií jsou pryč. Venku je hezky a vládne klid a bezpečí.


Snící prochází narcistickou krizí. Uvědomuje si, jak jeho vlastní hodnota je založená na úspěchu a materiálním zabezpečení. V práci ho pověřují náročnými úkoly a potřebuje být vždy oceněn. Nevychází dobře se svým přímým nadřízeným, s kterým hodně soupeří. Majitel firmy, který si jeho práce váží, ho odměňoval za práci dobrými odměnami. Teď v době krize, má majitel hodně starostí, jak firmu udržet a tak se snící cítí ohrožen - jednak tím, že už není tak oceňován a taky se bojí o práci.

Sen zrcadlí mechanizmus, jak snící prožívá emoční situace na pracovišti. Potlačil všechny své emoce, sám je tou tajnou policií, která jakýkoliv náznak emocí okamžitě zabíjí nebo utýrá. Snící vidí tuto svoji strategii potlačování emocí. Fungovala v dobách hojnosti a vedla k ještě většímu výkonu. Ale krize ve firmě a tlak na něj nastartovala v něm proces ohrožení. Ohrožují ho jeho vytěsněné emoce. Dál už nemůže přihlížet tomuto krutému procesu emočního teroru, který provozuje sám na sobě. Konflikt, který jasně odhalil sen, je mezi snícím a vojákem (jeho částí, která emoce zabíjí). Mezi jeho pravým Já a postojem, který ho nutí, aby nic neviděl a necítil. Ve snu v momentě konfliktu usne. A tímto symbolem usnutí jsme otevřeli téma krizového přechodu.
Snící vidí sám sebe jako spícího člověka, který nežije. Jeho reakce na setkání se sebou samým byla ve snu zobrazena symbolem spánku a neschopností vidět věci tak, jak jsou (oslepen sluncem). Potěšilo ho, že má vlastně imunitu a může vidět a cítit to, co vidí doopravdy. Odpověď na jeho otázku: "Proč to dělám, proč potlačuji to, co cítím?" jsem rozkódovali v symbolu vraždícího vojáka, který má strach. Ale jsme na začátku práce se symbolem spánku. Zároveň je důležité vidět jeho další snové zdroje, které mají léčivý účinek. Snící má ve snu imunitu, je pod ochranou svého pravého JÁ.
Dobrou noc a děkuji. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat