středa 11. srpna 2010

Sen faraona


Sen faraona:

"Faraón měl sen: Stojí u Nilu. Pojednou z Nilu vystupuje 7 krav nápadně krásných a vykrmených a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných 7 krav, nápadně šeredných a vyhublých, postaví se vedle těch sedmi krav na břehu. A ty nápadně šeredné a vyhublé sežraly sedm krav nápadně krásných a vykrmených. Vtom farao procitl: (Gn.41:1-4‘


Podle svědectví knihy Genesis vyhlásil farao v důsledku své noční můry celonárodní pohotovost a nechal předvolat před trůn všechny své mudrce, aby jeho sen vyložili. S úžasem sledujeme jeho zděšení. Byl to předse jenom sen. Je sice asi 6 tisíc let starý, ne však nepodobný našim vlastním snům obsahujícím směsici známého a věcí postavených na hlavu. Tento sen však musel obsahovat cosi nepopsatelného, cosi co faraa tak rozechvělo zlou předtuchou, že svolil k tomu, požádat o pomoc uvězněného židovského proroka jménem Josef. Dbaje proslulé interpretace svého hebrejského vězně – sedm let bohaté úrody, sedm let špatné – zahájil obrovský pracovní program, budoval sýpky, které ochránily jeho lid před hladomorem a jeho království před vymřením." Podle Junga jde o prospektivní funkci snu. Kolikrát jsme poslechli svůj sen? Nebo dáváme přednost svému rozumu, abychom nevypadali jako pošetilci, kteří podléhají pocitům? Faraón se nebál naplnit svůj sen a ochránil svůj lid. Stalo se vám už, že jste pochopili význam snu a následovali jeho hlas? Není to jenom výsada faraónů. Je to naše svobodná volba. Cítíte nudu, stereotyp? Potřebujete víc vzrušení? Možná si ráno stačí vzpomenout na svůj sen. Pracovat s ním, pochopit jej a přijmout svoji hlubší pravdu, kterou známe a potřebujeme žít ve dne. Místo nudy se dostaví životní energie, která dovolí cítit život v každém okamžiku dne. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat