sobota 21. prosince 2013

zlatá neděle

Četla jsem si v knížce, a to co mě zaujalo se hodí ke zlaté neděli  adventu.

Antony de Mello: Cesta k lásce
"Co je láska? Podívejte se na růži. Může snad růže říct: "Nabídnu svou vůni lidem dobrým a odepřu ji lidem zlým?"
Nebo dovedete si představit lampu, která zadržuje své paprsky před špatnými lidmi, kteří v jejím světle chtějí projít?...
To je tedy první vlastnost lásky: nečiní rozdílu. Proto jsme nabádáni, abychom byli jako Bůh  "který dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé."
Jak člověk dosáhne této vlastnosti lásky? Cokoli pro to uděláte, jen učiníte z toho něco vynuceného, vypěstovaného a tedy falešného, protože lásku nelze vynutit. Nemůžete nic udělat. Ale můžete něco odhodit. Pozorujte tu nádhernou změnu, kterou proděláte ve chvíli, kdy přestanete lidi rozdělovat na dobré a zlé, světce a hříšníky, a začnete se na ně dívat jako na nevědomé. Musíte opustit své mylné přesvědčení, že lidé mohou hřešit vědomě....
Hříchy se dějí nikoli, jak se mylně domníváme, ze zlé vůle, ale z nevědomosti. .... "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."

Přeji všem požehnané Vánoce. 
S láskou Cantadora

P.S Přeji jednomu mladému muži, ať najde ducha Vánoc, aby mohl dál psát svůj příběh. Prosím, posílejte dál své drobné radosti, je jich kolem tolik:-), stačí jenom otevřít dobře své dětské oči. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat