úterý 1. dubna 2014

nalézání osobního postoje ve snuSen, který se v krátkém rozpětí u snící opakuje:  Prudce stoupám nahoru (různými prostředky) a pak padám dolů a roztříštím se o zem, ale vím, že se to nějak vyřeší. Pokaždé se budím zpocená strachy.
Co se děje teď v její realitě? Špatně odhadla svoji životní situaci, která je nepříznivá i když podle vlastních odhadů ze začátku roku se jí mělo začít dařit. Přepočítala se v tom, že příliš důvěřovala svým společníkům a partnerovi, který ji zradil. Teď je sama a v dluzích. Přiznat si naivitu a částečně i lenost a lehkovážnost bylo těžké, stejně tak náročná byla práce s  další vrstvou snu, jaké následky bude mít ztráta důvěry v blízké lidi a taky ztráta majetku (pád na zem ve snu). Unese to? Nakonec ano, sen jí ukázal víru v to, že se i beznadějné situace můžou zvládnout. Má v sobě síly, které jí pomůžou překonat strach z pádu do reality. Uznaly  jsme, že její tendence létat v oblacích jí překáží soustředit se na věci praktického zaměření a riziko, že se to může opakovat tady je. Proto jsme zaměřily práci i na rozvoj praktických dovedností, které jí pomůžou vyrovnat  rozvinutou vizionářskou část osobnosti.
Snící začala prožívat mučivý stav svazujících emocí, které se stupňovali. U dalších snů se stále vracejí v různých podobách symboly, které upozorňují na jedno konkrétní téma.  Stává se to tehdy, když jednotlivec nemůže najít jistotu ve svých osobních postojích, tápe a hledá. Pomůže se soustředit na  tři vrstvy, které působí na snový výtvor a to jsem použili při práci s výše uvedeným snem:
1. vrstva.  Zaměřili jsme se na to, co se odehrává venku. Analyzujeme, jak sen souvisí s pocity v realitě?  Představujeme si situaci, v které se pocit dostavuje a ptám se: Je to skutečně pravda? Je to tak doopravdy? Tady pomůže si uvědomit jestli neprožívám spíš nějaké staré vzorce než objektivní realitu. (opravdu znamená moje důvěra v lidi katastrofu? je to starý vzorec? z čeho ten pocit zrady pochází?)
 2. vrstva. Když snící uznala, že ten pocit pádu na zem a sebezničení není objektivní realita, tak se ptám: Je to moje vnitřní přesvědčení? Podíváme se na samotný pocit ve snu, zaujmeme postoj k sobě samému a k dané emoci, přijímáme, co sen odkrývá. Snící narazila na tvrdost reality.  Zásadní otázka vnitřní ekologie je: Kdyby to tak bylo, jaké by to mohlo mít následky,  mohl/a bych to unést?  Tak se můžeme uvolňovat z vnitřních pout emocí na základě analýzy vnitřní ekologie snových obrazů, které ovlivňují reálné prožívání a rozhodování. V naší práci uznala, že ji teď právě strach z toho, že jí klame celý svět brání v rozhodování. Pokračujeme v práci na tom, aby překonávala svůj strach z nedůvěry a riskovala, že začne důvěřovat životu navzdory špatným zkušenostem.
3. vrstva. Sen vede k uvolnění nevědomé síly, které rozhodují o našem prožívání reality. Oč mi tedy vlastně jde? Důležité je ukotvit se. Sen snící pochopila, přijala jeho poselství. Musí se postavit nohami na zem, nedovolit to roztříštění, vydržet tu energii destruktivních sil. Prožila velmi těžkou zkušenost, v které ztratila důvěru v lidi a taky utrpěla značné finanční ztráty. Pracujeme na pozitivním pólu pocitů, které pomohou jejímu vnitřnímu růstu. Zaměřením na to, co je v člověku pozitivní, životadárné a na čem ve skutečnosti záleží, získává člověk zpět pevnější základnu, pevnější bytostní pilíře svého života, které v existenciální analýze nazývá Langle nalézání osobního postoje.
Snící se opřela o svoji schopnost vydržet těžkosti a kreativitu, jít do svého strachu a zkusit něčemu věřit, tyto síly jí pomůžou najít další směr. Splácení dluhů a další praktické činnosti probíráme postupně podle aktuálnosti problémů, krok za krokem...znovu otevíráme srdce životu.

Dobrou noc a hezké sny. Cantadora


Žádné komentáře:

Okomentovat