neděle 26. června 2016

speculum

Spekulace, pochází z latinského slova speculum a znamená: zrcadlo, obraz reflexe a kontemplace. Spekulace v současnosti je slovo s negativním odstínem, bylo uvrženo na dno spochybňování pravdivosti informace. Právnici ho požívají místo mantry. Ale když se na to podíváme jako na slovo, které souvisí s prací duše, tedy i snů, můžeme vrátit význam toho slova na to místo, kde původně bylo. Protože co znamená kontemplace? Kontemplace (cituji slovník cizích slov) je soustředěné přemýšlení, ponoření v sebe; círk. způsob života konteplativních řádů, rozjímání, hloubání, přemítání, meditace, mimořádná vidění mystiků. Celý proces, když v práci se sny chceme vyslovit svoji pravdu o tom, co ten nebo jiný sen znamená; dopouštět se  nejlepší spekulace, tak jak ji chápeme v původním významu slova. 

Dovolte abych odcitovala z knihy O duši úvahu Thomasa Moore, autora knihy.
"Duše zná relativitu svého nároku na pravdu. Stojí vždycky před zrcadlem. Vždy je "spekulativní", a jak se sama na sebe dívá, poznává pravdu postupně a ví, že ve hře je vždycky subjektivita a představivost. Pravda není slovem, které by patřilo do slovníku duše. Duše a její vhled je víc než pravda. Pravda je jakýmsi stanoviskem, které vyžaduje závazek a obranu. Vhled je však fragmentem vědomí, který vyzývá k dalšímu zkoumání. Intelekt má sklon svou pravdu ohraničit, zatímco duše doufá, že vhled bude přicházet stále, dokud nebude dosaženo určitého stupně moudrosti. Moudrost je spojením intelektu toužícího po pravdě s duševním přijetím spletité přirozenosti lidské existence.."
Včera proběhla snová práce v uzavřené skupině. Děkuji snícím za konteplativní přístup k práci se snem. Podařilo se nám díky objevným vhledům dobře spekulovat. A to je jedna z cest k moudrosti. 

Žádné komentáře:

Okomentovat