sobota 29. listopadu 2008

jak to chodí v přírodě


Jak se přizpůsobujeme lidské společnosti? Příroda nám to ukazuje názorně na zvířatech. Napr. žirafa se přizpůsobila přírodě a korunám stromů a hrdě nosí svůj krk, ryby vodě a dýchají ve vodě jako nic (to nás by to zabilo)... Taky máme adaptační mechanizmy, které nám pomáhají, aby jsme přežili. Naše strategie jsou mnohem složitější. Když to vypreparujeme od bohatosti individuálních strategií, tak jak se přizpůsobujeme ve společnosti obecně? Jaké základní strategie používáme? Vztah mezi člověkem a společností předpokládá, že ovlivňujícím způsobem působíme jeden na druhého. Příroda zná dvě zásadní cesty přizpůsobení: 1. živočich se zvýšenou schopností plodnosti, menší sílou obrany a kratším trváním života a 2. živočich je vybaven rozmanitějšími způsoby sebezáchovy nebo obrany, ale menší plodností. A co my lidi? W. Blake označil lidské typy jako prolific - plodný a devouring type - pohlcující typ. Plodný typ člověka vytváří širokou sociální síť a je nastaven dávat i přijímat, tento typ přizpůsobení je založený na nesčetných sociálních vztazích. Pohlcující typ zadržuje a zdržuje se všech výdajů energie, které se na něj vztahují, ale buduje sám sobě pokud možno silnou a bezpečnou pozici, přizpůsobuje se jeho sebepojímání/"vlastní firmě" na všechno, co vytváří. Jungova teorie typů je nazývá: extroverti a introverti. Košatost snů introverta je nápadná, jak sen vyrovnává jeho energetickou úspornost. A naopak, kolik úsporných snů má extrovert se svým výdajem energie.... i toto stojí za povšimnutí, sen toto neřeší jako hlavní téma, ale je to vtipné pozorovat jako bohatost jazyka snů. V tomto snu jsi extrovertní a jindy zase introvertní.... Tak pa. -

Žádné komentáře:

Okomentovat