neděle 8. března 2009

Skříň a Hradčany

Nepodceňujme sen s jediným symbolem. Může nést v sobě start k novému odhalení v sebepoznání. Někdy krátký sen s jediným obrazem může mít tak hluboký význam co se týče uvolněné energie, že může začít léčit okamžitě. Jako říklad popíšu práci se snem, který jsem si nazvala pro sebe skříň a Hradčany.
Klientovi rodiče vychovávali děti k tvrdé disciplíně. Sourozenci snícího vyrůstali s pocity viny, studu, protože oba rodiče používali na vynucování rodičovské autority fyzické tresty a citové manipulace.
Snícího teď v práci povýšili a ocitl se v roli vedoucího. Musí v rámci pracovní náplně využívat mocenské postupy, je pod tlakem a ve stresu. Neumí jako šéf správně zacházet s mocí, která k jeho pozici patří. Pracovní situace, kdy má řídit ostatní, v něm vyvolávají úzkosti.
Jako dítě se nenaučil rozlišovat, kdy se jeho rodiče vůči němu chovají správně a používají svoji rodičovskou autoritu k výchově a kdy svoji moc zneužívají a jejich výchova se mění v tvrdý výcvik, při kterém používají zastrašování, vydírání a šikanování. Jeho rodiče samozřejmě pocházeli z rodin, kde se tento model výchovy/výcviku dědil z generace na generaci. Klient přišel po prvé s tím, že má velmi živé a těžké sny, které ho velmi zneklidňují. Teď se u něj dostavil sen, který mu přišel v první chvíli naprosto bezvýznamný, protože to byl jenom krátký záblesk. Ale protože na to nezapomněl ani pozdě odpoledne, když přišel ke mně, tak se zmínil o tom, že u něj přetrvává silný a jasný pocit z tohoto obrazu.
Sen: Zavírám tmavou skříň. Její dveře mají zrcadlo. Když ji zavřu, v zrcadle vidím odraz Hradčanského hradu.
Pracovali jsme asociativní metodou. Snící řekl: skříň je prostor, kde se zamykají věci, šaty - role, které odkládáme do úschovy. Hradčany jsou pro snícího symbolem moci.
Snící pochopil tyto asociace. Nevědomí může být představeno jako zrcadlo (odraz Hradčan) zrcadlící vědomou mysl - do které je vše uzavřeno jako ve skříni.
Snící se stal rodičem celého pracovního týmu, který v něm vyvolává emoce spojené s jeho ranými pocity. Jenomže už není v roli dítěte, ale dospělého s dětskými pocity.
Dítě miluje své rodiče, ať jsou dobří nebo špatní. Přijímá výchovu svých rodičů za jedinou možnou, nemá možnost srovnávání. Dítě nedokáže posoudit jestli otec a máma používají svojí rodičovskou moc správně nebo ne... Dobrá výchova vede k zvnitřnění společných pravidel a zodpovědnosti, jasnosti, spolehlivosti. Zároveň pomůžou dítěti dospět, zařadit se do společnosti a zároveň být dost empatickým. Jestli rodiče svou moc zneužívají a dítě se stává terčem citového nebo fyzického poranění, buď se podřizuje rodičům za cenu pocitů viny, studu, sebenenávisti a strachu z opuštění. Nebo z něho vyrůstá rebel, který se postaví agresorovi. Je to ale na úkor pocitu bezpečí. Z dítěte bez základního pocitu bezpečí a důvěry v tento svět vyrůstá člověk vnitřně poškozený.
Snící se dotkl celého komplexu svého strachu z opuštění, tématu moci a bezmoci, studu, strachu, pocitů viny.
Symbol Hradčan v zrcadle skříně je pobídka k práci s terapeutem. Protože snící se musí:
a) podívat na sebe z větší hloubky a čelit starým, zdánlivě zahojeným ranám,
b) zahojit emoční rány z dětství a vyrůst z dětských poranění,
c) pro svoji významnou manažerskou pozici se musí naučit rozlišovat mezi používáním a zneužíváním moci, aby se cítil v práci dobře a neopakoval staré vzorce z domova.
Tento krátký sen nám posloužil k uvědomení si toho, že zrcadlo s obrazem Hradčan je pohled snícího na vlastní povahu, který se potýká s nejasností hranic mezi používáním a zneužíváním moci. A za druhé, že snící potřebuje terapii ohledně rodičovské výchovy, kterou sám nazval vojenským výcvikem. Zanechala v snícím emoční rány, které zavírá do skříně. Tento sen mu ukázal, co dělá a dál už neunese, protože přestal cítit radost jak ze života, tak i z práce a z osobních vztahů. V té skříni je vlastně zavřený už i on sám.
Samotná práce s tímto krátkým snem uvolnila energii snícího a dala mu naději, že minulost se sice změnit nedá, ale nemusí to být i jeho budoucnost, když na tom začne pracovat.

S láskou cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat