úterý 17. ledna 2012

tři cesty a slasti

Tímto moc děkuji snícímu za důvěru a souhlas se zveřejněním jeho snu. Je to sen o křehké hranici mezi slastí a závislostí. Týká se nás všech.
Sen:

Jsem na výstavišti, chci se podívat, co tam mají. Tam kam však chodím – vlevo, je cesta přehrazena plotem s bránou a za ním stojí „ Polský junácký tábor“, mají to tam zaplacené a rezervované. Jdu se tedy podívat jinam, odbočím na cestu vpravo a tam jsou stánky se spoustou sladkostí. Stoupnu si do fronty na cukrovou vatu ke kamionu, kde ji prodávají. Má zavřené okénko, čekám nějaký čas, přišli další lidé, stoupnou si přede mne. „Fronta je tady.“, upozorňuji je, stoupají si za mne. Okénko otevírá muž, objednávám si cukrovou vatu, muž mi natáčí cukrovou vatu v karavanu. Chci zaplatit, prodavač mi říká „Ceit“. Nevím kolik to je, asi dvacka jako cvai. Vatu si objednal i někdo za mnou. Vrací mi drobné v eurocentech, vata nakonec stojí osm korun, stále čekám na vrácení českých drobných. Dává mi růžovou vatu a točí ještě černou, ta je pro černocha, ale dává ji mně.  "Aha, tak proto mi nevrátil," beru si i tu černou, zaplatil jsem si ji. Vím však, že si ji původně objednal někdo jiný, "no tak dostane jinou.". Jím vatu a vracím se prostřední cestou i tam jsou stánky se sladkostmi, například žužu. Za plotem s polským junáckým táborem vidím stánky se samými dorty, mám na ně velkou chuť. "Nikoho tam nepustí", stěžuji si prodavači. „ To nevím, jak chtějí něco vydělat s takovým přístupem.“, říká prodavač. Začínám však pochybovat o svých slovech, protože vidím, jak tam skrz průchod - je to karavan či náklaďák - prochází lidi. Mám nepříjemný pocit, že jsem je pomluvil a lhal prodavači.


Sny o cestách se objevují, když jsme se buď ztratili na své cestě, nebo si musíme vybrat nový směr, případně jsme v slepé uličce, chceme na své cestě provádět nějaké změny, ale ještě nevíme jak… Sny o cestě aktivují potenciál našeho růstu.  Jestli si ho uvědomíme a v realitě využijeme je další práce, kterou musíme uskutečňovat následně v bdělém životě.
Snící ve snu viděl tři cesty, levá cesta je rezervovaná pro polský skautský tábor Je to cesta  plná dortů, na které má snící chuť... Vypadá jako nepřístupná, ale na závěr se ukazuje, že se tam dá jít, lidi cestu k této cestě objevili.
Pro snícího znamenají polští skauti svobodu. Proč je pro něj svoboda zatím symbol nepřístupné cesty? Tato cesta odkrývá konflikt mezi faktem, že pro něj je nedostupné něco, co ostatní mají k dispozici.  Sám se usvědčuje z nějaké lži. Bortí se nějaké staré přesvědčení.
Na každé cestě se objevuje téma sladkostí (dorty, cukrová vata, žužu). Co znamenají sladkosti? Slast nebo závislost?
Snící téma závislosti řeší od dětství. Je k sobě velmi přísný a tvrdý a prošel různými formami závislosti.  Dlouhé roky je abstinující v několika oblastech svého života. Přijmout slast je zatím velké ohrožení spojené s možností spadnout do závislosti.
Nejhloběji se tento konflikt rozkrývá v cestě na pravo.
Cesta vpravo, kde si kupuje cukrovou vatou obsahuje symboly ceit (německy zeit-čas), platby v euro a rozměnit peníze na české koruny nebo eurocenty, růžová a černá cukrová vata, fronta čekajících, která se předbíhá, černoch. Na této cestě (pravá část) je nezřetelněji zobrazen konflikt štěpení na póly řůžová s čarná cukrová vata, určena černochovi. Peníze jsou ocenění sebe sama, světa kolem. V platidlech je ve snu zmatek. Kolik vlastně musí zaplatit a v jaké měně? 
Bere si opravdu od života to, co potřebuje, dovoluje si být součástí života? Jaká vysoká je cena, kterou za to platí? Cukrová vata je něco sladkého, chutného, radost. Je to jeden aspekt života. Jeho opačný pól může být závislost na sladkém.
Co znamená řůžová a černá cukrová vata? 
Slast je rozštěpená na dvě barvy, obě přijímá. Černá cukrová vata je původně určená černochovi – symbol černocha odpovídá archetypu Stín, který se taky potřebuje sytit.
Na  druhé cestě se pomalu učí snící spojovat a přijímat protiklady slasti v podobě obou barev. Téma závislosti sen řeší jako přijímání černé a růžové. Proměňuje závislost v uspokojování potřeb, vynořuje se schopnost platit za své slasti nějakou cenu... Svým předbíhajícím se částem, své netrpělivosti nasazuje hranice, určuje nějaká pravidla („Fronta je tady.“, upozorňuji je, stoupají si za mne.)

Naučit se změnit přístup ke slasti versus závislosti znamená vytrvat. Dát si čas-zeit, to platidlo. Učit se přijmout zodpovědnost za své touhy, skryté slasti.

Na prostřední cestě, kde je taky dost stánků se sladkostmi - žužu atd.… vidí , že cesta vlevo je vlastně je průchozí. Povídání si se stánkařem - znamená povídat si s tou svojí částí, která je pragmatická, živí se obchodem. Je to ten aspekt snícího, která život bere jako výměnu, obchod život hodnotí, kritizuje. Snící zatím život vyhodnocuje na základě neúplných informací. Ale jiná část snícího už vidí, že vyhodnocuje situaci neobjektivně. Před ním se otevírají nové pohledy. Lidé se dostávají na cestu, která byla vyhrazena jenom pro skupinu skautů a kde je to, co chce i snící. Jeho postoje střední cesty, kde se stěžuje, mu  nic moc nenabízí a snící si to začíná uvědomovat.
Po naší společné práci se snícím si uvědomujeme poselství snu a jeho skrytý léčivý aspekt - trpělivost, pravidla, čas jsou platidla.  Stín snícího ví mnohé o proměně slasti v závislosti. Zůstat svobodným pánem slasti a nestat se otrokem závislosti  - to je cíl cesty. 

Dobrou noc. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat