úterý 9. června 2009

útěcha a péče

Jaká je úloha cantadory? Je to utěšitelka nebo pečovatelka o příběhy duše?
Snící mi nedávno při práci se snem mi řekla, že jsem k ní nelítostná. Pracovali sme na jejím snu a důsledně jsem ji vracela k tomu, co jí její sen říká. Ona se odchylovala od jeho symbolů a dávala jim pozitivní významy, které tam nebyli. Odvracela se od svých nepříjemných pocitů. Když jsem ji upozornila na to, že při práci s ní se vznášíme v oblacích a já mám chuť o to víc se držet země, říkala, že drží pohromadě právě díky svému pozitivnímu přístupu k životu.
Život je nádherný, ale právě pro svoji OPRAVDOVOST. Akceptací a přijetím všeho, z čeho se skládá.
Matka musí být milující, ale důsledná. Sny nemůžou nabízet jenom ÚTĚCHU, sny o nás PEČUJÍ. A jaký je mezi tím rozdíl?
Zásadní: Útěchu nám poskytuje přítel, když nám říká uklidňující věty a poskytne nám svoji náruč. Přítel se nesnaží měnit naše postoje a zasahovat do situace, události, které nás dostali do těžkostí. Prostě nás vyslechne.
Péče je aktivní postoj. Při péči je důležitý náš jasný postoj. A to kvůli změnám, kterými musí jak pečovatel tak i ten, o koho je pečováno, projít. Pečujeme o růst toho, kdo potřebuje obnovit svoje zdroje, ukazujeme mu možnosti úzdravy a nakonec přidáme i tu laskavé pohlazení.
K faráři si lidé chodí pro útěchu, která je důležitá pro hojení emocionálních ran. Cantadora pečuje o příběhy a sny, to je jí role. Nositelé snů si můžou jít a dostat útěchu od svých nejbližších. Tak hezky den. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat