pondělí 7. prosince 2009

archetyp Hrdina - rozum

"Hrdina/Lotr. Odvaha a iniciativa člověka, jeho vůle a energie. Tento agresivní mužský přístup byl ve všech sférách natolik nekriticky přijímán, že i přes snahu nevypadat navenek hrdinně, obvykle není těžké zpozorovat jaký směr a průchod si pro sebe nachází. Nejušlechtilejším představitelem tohoto aspektu Vlastního Já je Mesiáš, Spasitel. Může být zastupován i Ranhojičem zjevujícím se ve svatostáncích nebo jeskyních.
Lotr. Jelikož je nevědomým počátkem nebo protikladem vědomého rozumu a ega, má tento archetyp sklony k egoizmu, který se může rovnat megalomanii - obzvláště jsou-li zanedbávány emoce. Jestliže se člověk s touto zvláštní silou ve Vlastním Já ztotožní (nebo když ji naopak zanedbá natolik, že za určitých okolností může propuknout a zmocnit se jeho osobnosti), jeho nevšímavost vůči své ženské říši a nedostatečné respektování druhých lidí nevyhnutelně zdeformuje jeho jednání, jakkoli velkolepé a vznešené mohou být jeho proklamované záměry. Za takových podmínek je idea vzkříšení a posmrtného života použita jako zbraň k trýznění a masakrování lidí; dokonce i láska byla různými způsoby řízena, právě tak jako může být přikrývka použita k udušení člověka. Tato skutečně agresivní a sebe prosazující stránka člověka může téměř cokoli přetvořit na další zbraň do svého arzenálu." str. 35; Tom Chetwynd: Lexikon snů
Pro naši společnost zaměřenou na výkon je archetyp Hrdiny pastí.
Kolikrát jsem zjistila, že mně manipuloval někdo ve jménu nějaké idey až časem, nejdřív to vypadalo tak ušlechtile a lidsky. Po čase jsem cítila, že jsem manipulována a lidskost lapá po dechu, protože být hrdinou je VÍC než být člověkem... ale cesta k pravému JÁ vede k uznání naší nedostačivosti a slabosti a chybám... k lásce a sebepřijetí. Tohle téma řeším opakovaně a jsem překvapena, jak mu znovu dokážu podlehnout.
A jak to řeší muži, aby mu nepodlehli? Provázím tímto tématem i mužské snící a je to obtížný proces, v kterém ani jednotlivec, ani naše společnost nepodporuje pravdu o naší slabosti a chybách. Lžeme sami sobě, jak jsme skvělý a úspěšný. Proč tedy narůstá konzumace antidepresiv? Jojo, je to těžké věřit archetypu hrdiny, který roste na účet potlačení jiných aspektů archetypu Muže. Co potřebuje Muž na cestě ke svému rozvoji a rovnováze?
Dobrý sen na cestu. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat