pátek 4. prosince 2009

vlastní Já muže


"JÁ muže ztělesňuje princip Logosu, intelektu a vědomé duše. U primitivních kmenů jsou tyto schopnosti mnohem méně rozvinuty než u civilizovaných mužů a velice snadno by mohly být znovu pohlceny nevědomím. Podobně však má civilizovaný muž sklony příliš dělat rozdíly, nadmíru kritizovat, sejít na nesprávnou cestu a nevyužívat rozumu. Tento proces, který probíhal během mnoha generací evoluce, se znovu projevuje při vzniku každého jedince v děloze v naprosté jednotě s přírodou, až k případnému rozchodu s matkou. Problémem není pohrdání vysokou hodnotou vědomého rozumu, jde o to, jak v příhodné chvíli znovu vytvořit jednotný celek s nevědomou říší.
Situace, kdy se muž nikdy neodloučí od matky, je situace zcela odlišná od opuštění matky a následného sňatku; tak i ve vnitřní říši je nezbytné rozlišit všechno, co je skutečně mužské, předtím, než může být vytvořen vztah mezi vědomým principem a nevědomím. Vědomí nesmí zůstat skryto v nevědomí. Nebezpečí z toho plynoucí jsou často vylíčená ve snech. " cituji z knihy Lexikon snů od Toma Chetwynda.

Následné archetypy jsou z téhož lexikonu. Proč se odvolávám a ráda cituji právě tohoto autora je jeho hlubinně-analytický přístup ke snům, který s ním sdílím. A pak kdo může lépe psát o vlastním JÁ mužů, než muž?
Následují postupně jednotlivé archetypy. Tak jako vlastní já ženy, i vlastní já muže obsahuje čtyři hlavní aspekty, každý náležící k jedné ze čtyř funkcí mysli:
Otec - vnímání
Věčný mladík - emoce
Hrdina - rozum
Čaroděj - intuice
Moudrý stařec - úplné vlastní Já muže
Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat