sobota 5. prosince 2009

archetyp Moudrý stařec

"Tento archetyp běžně představuje po všech stránkách úplné Vlastní Já muže; představuje jeho budoucí potenciál, především však ty životní síly, ze kterých se skládá vědomá duše. Jestliže začne klesat mužův obdiv k lidem, které uznával (a zvláště pak ke svému otci) - když mu již nevyhovuje jejich způsob myšlení - může se ve snu zjevit Moudrý stařec jako znamení moudrosti a nadřazenosti, kterou by snící rád získal. Žádná z archetypálních figur nemůže být vyvolána vlastními zdroji člověka, Moudrý stařec se však ve snu objeví, když snící nebo hrdina snu jsou v beznadějné a zoufalé situaci, ze které je může dostat jen duch, jenž k tomu často podněcuje energetické zásoby z nevědomí. Nezřídka je zdrojem inspirace a nadšení, vhledu a porozumění a také odhodlání. Pokud Moudrý stařec dává rady, měly by být přijaty." str. 34

Nedávno mi někdo položil otázku, co se mi teď zdá, když prožívám nějaké obtíže. Jestli mi mé sny teď pomáhají. A moje odpověď? Ne vždy, když mám obtíže přichází silné sny se symboly a archetypy. Přesně jako je výše popsán ve snu symbol Moudrého starce, snící nemůže vyvolat žádný symbol anebo archetyp ze svého nevědomí, kdy se nám to zrovna hodí.
Jsou věci, situace, poznání, které přináší život každému z nás. Aktivují naše vědomí, aby sme se postavili čelem životu. Až v případě, že se životu vyhneme, nebo ho z různých důvodů nezvládneme, dochází k narušení naší rovnováhy. Pak sen může odkrývat naše archetypy, které nás upozorní na nerovnováhu. To je kompenzační funkce snu. Pak si musíme položit otázku: "Čeho je příliš? Co zanedbáváme, nebo přehlížíme?"
Archetyp Moudrého starce se neobjeví v momentě, kdy si to přeje snící, ale v momentě, kdy už je na vědomé úrovni snícího situace neřešitelná. Rovnováha dávno nefunguje a snící ztrácí životní energii a směrování. Jeho konání se odklonilo od jeho vnitřního přesvědčení a slouží falešným cílům ve jménu autorit. Začíná se vyprazdňovat jeho mužský potenciál. Pak symbol Moudrého starce přináší kromě jiného i poznání, že není opuštěn. Má k dispozici léčivý aspekt snu, který odkrývá mužskou kreativitu, nadšení pro další konání, odvahu zvládat těžkosti, jeho vytrvalost dojít k cíli. Moudrý stařec do ničeho nezasahuje, on radí. Vede nás jinými cestami. Jednou z nich je snová cesta. Proto buďte bdělí ke svým snům. Dobrou noc. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat