neděle 6. prosince 2009

archatyp Otec - vnímání


" Otec. Tato figura představuje autoritu, řád, pořádek, společenské konvence, vzory chování apod., ale i mužnou ochrannou péči. K formování této představy otce v jedinci značně přispívá i skutečný otec. Obr - despotický otec, který ohrožuje individualitu jedince normami konformity. Všechny problémy, které má jedinec s kázní, ať už proto, že rebeluje, nebo se naopak příliš podřizuje vůli ostatních, mohou být obvykle přiřazeny ke vztahu se skutečným otce. Je-li však schopen nalézt v sobě archetyp otcovství (včetně otce, kterým se jednoho dne může stát); jestliže je schopen chápat tento spor tak, jako by se odehrával uvnitř něj, kde jej může podstatně lépe kontrolovat, měl by být schopen proměnit negativní a destruktivní aspekty tohoto archetypu v pozitivní - pokud tento archetyp můžeme chápat jako jednu ze čtyř hlavních složek jeho vlastní osobnosti." str. 34

V současnosti v mnoha rodinách se buď neobjevuje žádná reálná postava otce, nebo může mizet a znovu se objevovat, anebo se objevuje celý zástup mužů, kteří se pokouší o otcovskou roli. Pak celý řad mužů ve snech konsteluje zástupné symboly destruktivních mužských sil, kde se snící snaží vyrovnat s dysfunkční otcovskou postavou. Ale otec a otcovský komplex je základní archetyp, který je uložený v každém z nás. Tomu se nelze vyhnout, i když je otec nepřítomen; příkladem pro vynořování otcovského komplexu jsou opuštěné děti, které v určité fázi života věnují značnou energii tomu vyplnit tento archetyp skutečnou otcovskou postavou. Pro muže je to o to důležitější, že archetyp otce potřebuje pro formování představy otcovské role, kterou musí v budoucnosti hrát pro své potomky.

Žádné komentáře:

Okomentovat