čtvrtek 16. dubna 2009

Mindell: Techniky snění v bdělém stavu 3.


Tak, v čtení této knihy se blížím ke konci a průběžně jsem o ní napsala dva články, protože mi kniha přišla zásadní z pohledu práce se sny. Prohloubila můj přístup ke vnímání a jeho důležitost pro práci se sny.

Dnes se budu věnovat tomu, co mě hodně zaměstnává: a to, co dělat, aby obsah jednotlivých symbolů, jejich dynamika POMÁHALI snícímu. Aby snící se otevřel důveře v léčivou sílu snů. Někdy se totiž stává, že člověk neunese odkrytý obsah snu. Ten pohled na sebe je jako pohled medúzy, člověk ustrne, zkamení a má pocit, že toto není on a odvrací se sám od sebe. Nemá se sebou soucit a smilování - ani se sebou a ani se svým osudem.

Jak dělat dobrého průvodce těmito úskalími? Protože když tohle unese a snese, dostaví se královská odměna v podobě oživení, obohacení, rozšíření vědomí, uzdravě bolavé duše a psyché.

Budu citovat z kapitoly Cesta k velkému Já.

"Z pohledu 24hodinového bdělého snění se velké Já (míněno pravé Já) objevuje ve vašich nejhorších problémech, tělesných symptomech, nutkavě naléhavých myšlenkách, závislostech a vztazích a skupinových tématech, které hrozí, že vás přemohou. Aby v tomto boji uspělo, musí se malé já stát bojovníkem a musí svádět namáhavý boj, musí přemoci démonickou ničivost tohoto strašného vnitřního protivníka. Úspěšný bojovník nepodléhá svým zdánlivě nepřekonatelným problémům, zůstává naživu a zjišťuje, že potíže nebyly ničím jiným než maskou zakrývající moc a sílu, jež jsou nyní jeho spojenci
"dárci klíče, dárci tajemství."

Toto bych chtěla říci nám všem před každým snem, pamatujme si to, když se dostaví slabost a bolest a odpor k práci, nechuť k tomu jít dál.


Dobrou noc. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat