sobota 29. listopadu 2008

jak to chodí v přírodě


Jak se přizpůsobujeme lidské společnosti? Příroda nám to ukazuje názorně na zvířatech. Napr. žirafa se přizpůsobila přírodě a korunám stromů a hrdě nosí svůj krk, ryby vodě a dýchají ve vodě jako nic (to nás by to zabilo)... Taky máme adaptační mechanizmy, které nám pomáhají, aby jsme přežili. Naše strategie jsou mnohem složitější. Když to vypreparujeme od bohatosti individuálních strategií, tak jak se přizpůsobujeme ve společnosti obecně? Jaké základní strategie používáme? Vztah mezi člověkem a společností předpokládá, že ovlivňujícím způsobem působíme jeden na druhého. Příroda zná dvě zásadní cesty přizpůsobení: 1. živočich se zvýšenou schopností plodnosti, menší sílou obrany a kratším trváním života a 2. živočich je vybaven rozmanitějšími způsoby sebezáchovy nebo obrany, ale menší plodností. A co my lidi? W. Blake označil lidské typy jako prolific - plodný a devouring type - pohlcující typ. Plodný typ člověka vytváří širokou sociální síť a je nastaven dávat i přijímat, tento typ přizpůsobení je založený na nesčetných sociálních vztazích. Pohlcující typ zadržuje a zdržuje se všech výdajů energie, které se na něj vztahují, ale buduje sám sobě pokud možno silnou a bezpečnou pozici, přizpůsobuje se jeho sebepojímání/"vlastní firmě" na všechno, co vytváří. Jungova teorie typů je nazývá: extroverti a introverti. Košatost snů introverta je nápadná, jak sen vyrovnává jeho energetickou úspornost. A naopak, kolik úsporných snů má extrovert se svým výdajem energie.... i toto stojí za povšimnutí, sen toto neřeší jako hlavní téma, ale je to vtipné pozorovat jako bohatost jazyka snů. V tomto snu jsi extrovertní a jindy zase introvertní.... Tak pa. -

strach a odpor při práci se snemPři práci se sny znovu a znovu s úžasem obdivuji genialitu Junga, který poopravil Freuda . Ráda cituji výrok Z. Freuda: "Sen je královská cesta do nevědomí." A C.G. Jung v 1. svazku svého Výboru z díla píše: " Královskou cestou do nevědomí nejsou ovšem sny, jak měl za to (Freud), nýbrž komplexy, které způsobují sny a symptomy." Podle hypotézy Junga:...." komplexy jsou odštěpenými částmi psyché. Etiologie jejich původu je často tzv. trauma, emoční šok nebo něco podobného, čím se odštěpil kus psyché. Jednou z nejčastějších příčin je morální konflikt, který má svou poslední příčinu ve zdánlivé nemožnosti přijmout lidskou povahu v jejím celku..." Jak poznáme, že jsme se dotkli svého nevědomí? "Ukazatele cesty, stojící na královské cestě k nevědomí jsou strach a odpor." Ano, když se při práci s obrazy a dynamikou snu dostáváme k traumatům, nejednou snící začíná být unavený, přestává sledovat své asociace, začíná se bránit, popírat anebo znehodnocovat to, co se právě odehrává. Toto musíme mít při práci stále na paměti a s laskavou trpělivostí a pochopením pro uvolňující se emoce čekat. V této fázi nepospícháme, protože v komplexu dochází k vybití nevědomých emocí. Můžeme se jenom domnívat, co se asi v jádru snu uvolňuje. V této chvíli se neptáme na nic. Snící je veden krajinou svých potlačených pocitů, které znovu objevuje a připojuje je ke své vědomé části. Až po chvíli, kdy cítíme spolu se snícím, že je připraven pracovat dál, můžeme vést snícího k pochopení toho, co sen potřebuje snícímu říct. Jaký postoj potřebuje narovnat, aby nebyl jeho život, vztah, postoj, potřeba.... jednostranné. Jak statečné, dojít až k tomu pochopení. Snící prochází krajinou vlastního strachu a odporu, skrze své potlačené emoce až k poznání něčeho skrytého. Každý pochopený sen, každá dobře odvedená práce je jedna odyssea. Zdravím statečné poutníky.... dnes jsem dostala dárek, slovo heřmánek. Možná se tak bude jmenovat něco nového. A tak bude vypadat i obrázek tohoto příspěvku. Protože sen léčí a obdarovává - jako heřmánek.

neděle 23. listopadu 2008

chladný hněv

Theodor I. Rubin Kniha hněvu
Objevila sa už ve vašich snech situace, že utíkáte před nějakým tlakem? Tsunami, tajfunem, zemětřesením? Po podrobném dotazování jste objevili, že s
e moc a moc zlobíte, přesto že jste velmi mírumilovná bytost? Možná vás osloví tento text z knihy Kniha hněvu:Chladný hněv se živí sám sebou. Podkopáva sebeúctu, důvěru člověka v jiné lidi a schopnost vytvářet s nimi vztahy. Zatímco se chladný hněv živí paranoidními pocity, cynismem, hořkostí a beznadějí, rozpory stále rostou. Každé uspokojení odvozené z jeho vnějšího projevu je skoro vždy spojeno s nějakou formou pomstychtivého triumfu. Toto škodolibé uspokojení je obvykle krátkodobé a aby člověk vůbec zakusil pocit uspokojení, vyžaduje stále větší sadizmus. Chladný hněv stále více poškozuje a ničí vztahy.
...
Vřelý hněv je zdravý hněv. Vyjádření hněvu je vřelé, otevřené, přímé a snadno pochopitelné. Je tomu tak proto, že hlavním smyslem je sdělit jak se člověk cítí, a uvědomit druhou osobu o potřebě většího porozumění. ... Zdravé pocity hněvu jsou synonymem respektu, důvěry a zájmu.
Když se objeví symbol potlačeného hněvu, je to výzva pro práci s ním. Pracujme na jeho proměně na vřelý hněv. Nedovolme, aby se hněv stal chladným a nenávistným. Pak už je jen krok k nějaké podlosti... a sen nás vede k tomu narovnat to dřív, než se chytíme do jeho pasti.

literatura o snech

Ptáte se , co číst, jak se prokousat literaturou, aby jste začali chápat význam snů a naučili se se sny pracovat..... step by step. Pojďme krok za krokem. Dobrý je Lexikon snů od Toma Chetwynda. Ten rozkrývá jednotlivé symboly hlubinně-psychologickým způsobem. Krásná a čtivá je kniha Marca Iana Barascha Léčivé sny. Je psaná s láskou a úctou ke snům. Po její přečtení se pustíte do práce s radostí. A pak pár tenkých ale dobrých knížek: James A Hall Jungiánský výklad snů, Hans Dieckmann Sny jako řeč duše, Arnold Mindell Telo a sny (v slovenštině). Pak to zkuste skombinovat s mýty, pohádkami, symboly... napr. Joseph Campbell Mýty, L. Green, J. Sharman Burke Životní cesta v zrcadle mýtů. A ještě přemýšlejte o emocích, protože ve snech se oživují celé emoční nevybité komplexy. Takže číst si o hněvu, lásce, strachu, potěšení, závisti vás povede k rozkrývání symbolů, v kterých tyto vytěsněné emoce čekají na své zvědomení a vybití. Napr. Kniha hněvu od Theodora L. Rubina je pro civilizované mírumilovné lidi dobrým průvodcem, jak se potkat s vlastním hněvem. Průběžně budu tuhle knihovnu pro práci se sny doplňovat. A na závěr doporučuji krásnou knihu Tajemství dvou partnerů J. Heffernanové. Je tam dobrý návod, jak se ptát na to, co se ve snu děje a jak rozkódovat symboly. Na začátek to stačí. Slona taky nesníte na posezení, takže pomalu a méně je více..... dobrou noc.

středa 19. listopadu 2008

narozeniny mého otce


Dnes by bylo mému otci Barnabášovi 87 let, má narozeniny, ale už dlouhá léta nežije. Mnoho let s ním vedu dialog, který je někdy hodně dramatický, někdy vděčný, oddaný, láskyplný ale jindy nenávistý a plný hněvu a tvrdosti. Jak byl sám vychován, tak vychovával i mně. Zasel do mne pocity viny. Až teď se drama a bouře našeho mnoho let virtuálního dialogu proměnilo v usmíření. Pomohly mi sny, lidi, děti, lásky, přátelé, práce, krize a život sám. A protože jsem si vinu válela na svém jazyku jako víno - hodně trpké a odporné, naučila jsem se rozeznávat jemné odstíny viny. Teď už rozenávám ale jeho kvality, je to víno, které prostě dlouho zrálo, aby vydalo svůj vzácny buket: teď už rozlišuji a žiju svoji odpovědnost za své činy a hlídám si, abych se nenechala pohltit pocity viny tam, kde nenesu zodpovědnost.

Benjamin Kuras to napsal takto: Pocit viny je abstraktní, svědomí se týká konkrétních činů. Pocit viny nás uzavírá do sebe a nic neřeší, svědomí nás otevírá druhým a vede k nápravě chybných činů.

Všem, kdo objevují ve svých snech symboly a archetyp viny a chtějí si zvědomit svůj komplex viny; můžu jenom dál citovat: Pocit viny je vaše mysl napomínající vaše srdce, svědomí je vaše srdce napomínající vaši mysl.
Hezké narozeniny tati.
Dcera Cantadora

pondělí 17. listopadu 2008

malování mandaly


Pro zájemce o hlubinnou práci se sny bych ráda zorganizovala a vedla spolu s Janou Šulistovou celodenní seminář. Malováním mandaly bychom ztvárnili sen, který si nosíme v sobě a chceme pokračovat v jeho integraci do vědomí. Kdo by o tento seminář projevil zájem, prosím napište mi. Jsem připravená ho pro skupinu deseti lidí vést. Smyslem je otevřít při malování další vrstvu snění, která je propojená s naším archetypem umění.

neděle 16. listopadu 2008

Gaia - Matka země

Kolika způsoby komunikujeme navzájem?
Napadá mně: jazyk, písmo, neverbální komunikace, hudba, tanec...
a kdo je schopen komunikace? Lidí, zvířata, možná i stroje.
Mluví s námi i Matka země.

Zažila jsem, že to není v současné době řeč laskavá a konejšící. Zvedá hlas, zlobí se. Nevymýšlím si. V létě jsem slyšela mluvit Matku zemi v hluboké jeskyni na ostrově Mallorce. Byla to komunikace jenom prostřednictvím energie, nevím jak jinak přesně popsat, co sem zažila v Dračí jeskyni na Mallorce.
V temnotě jeskyně, která sama o sobě je turistickou atrakcí a každou hodinu tam proudí davy turistů, jsme se usadili na lavičky a čekali na hudební program. Jak tam sedím, najednou bez varování celým mým tělem proběhla silná tlaková vlna, energie, která vyvolala ve mně úzkost, paniku. Trvalo to jenom pár sekund a bez slov jsem vnímala něčí řeč. Bylo to skoro doslova tohle: "Mohla bych vás tady zmáčknout a nezůstalo by tady po vás nic. Já to ale neudělám. Chovejte se ale ke mně s úctou." V tom momentě vedle sedící muž, taky cizinec s manželkou, mně chytil za ruku, bylo to gesto uklidnění a sounáležitosti a pak mě zase pustil. Taky to slyšel? Nevím, trvalo to příliš krátce a pak začal koncert v jeskyni.
Mnou procházela energie, která rostla, točila se ve mě a pak se uklidnila. Pak jsem zase byla na lavičce a celý ten zážitek skončil. Komunikace skončila.
Ale jaký to mělo vliv na mně si uvědomuji čím dál víc. Příroda je teď pro mně živá entita. Změnil se můj postoj k ní. Přemýšlím o ní jako o lidské bytosti, ba co víc, jako o něčem, co je důmyslnější než lidi. Že jsem to slyšela je můj privátní zázrak, k tomu mi pomohlo to, že pracuji se sny a moje nevědomí se pomalu zjemňuje. U moře jsem se hodně sklidnila a pročistila, byla jsem velmi vnímavá a ocitli jsme se dole v jeskyni, kde je míň civilizačných šumů, které by bránili přijímání zvláštních energií.
Po tomto zážitku vidím, že neprojevuji úctu lesu, vodě, vzduchu. Od té doby se pořád jenom probouzím a divím.... narušili jsme rovnováhu Matky Země. Snaží se udržovat rovnováhu a nést nás na sobě, s drobnými varováními, ale pořád těm signálům nerozumíme a ignorujeme je.
Připomíná mi to práci se sny. Kolik přichází ve snech moudrosti a my ji přecházíme a ignorujeme. Jak se sen snaží kompenzovat naše vychýlení a krajnosti v myšlení, cítění, vnímání. A my jdeme dál a vychylujeme se víc a víc... a pak přichází krize. Až potom se zastavíme.
Vím, že v létě jsem slyšela Zemi, jak je už vychýlená z našeho nelaskavého chování. Má možnosti jak to vrátit do rovnováhy a jednou to určitě udělá. A pak ekonomická krize na burze bude jenom hezká pohádka na dobrou noc. Co si z toho vzít? Je čas vrátit životu rovnováhu. Nebudu mentorovat. Já nevím jak to máme udělat. Ale píšu o tom, co se mi vynořuje ve snech a co se vynořilo v Dračí jeskyni.
Když překonáš svůj strach a ve tmě chytíš hada, možná zjistíš až rozsvítíš, že je to kabel od televize..... staré a známé, ale každý to musí pochopit sám za sebe. Tak papa.

sobota 15. listopadu 2008

lucidní snění

Děkuji Vlaďovi, že mě upozornil na webový článek o lucidním snění na http://natura.baf.cz/natura/2002/1/20020103.html. Co vás k tomu napadá?

středa 12. listopadu 2008

sny nastávajících maminek

Ahoj. Dnes mi poslala Míša Mazancová, redaktorka Babywebu další článek a teď je to o snech těhulek, tak s chutí si klikněte na odkaz: http://www.babyweb.cz/Clanky/a2381-Jiny-stav-jine-sny.aspx
Jak se vám líbí?

úterý 11. listopadu 2008

blaho a sen a tao

Benjamin Kuras v knize Tao sexu píše krásně a VTIPNĚ o esenci života - braní a dávání, o mužích a ženách, umění sexovat. Úmyslně nepíšu milovat - spojila jsem dohromady slova milovat a sex, nebo je lepší to spojit mixovat? ne to sexovat je výstižnější.


A co chci parafrázovat z knihy pana Kurase? Slova o blahu a přenést je do práce se sny: ''Blaho je přirozený stav nekonečného vesmíru. Všechno co se blahu brání, blaho odmítá a proti blahu brojí, je lež zplozená v lidské mysli.'', tolik pan Benjamin Kuras.

A jak to souvisí se sny? Pracujeme na odstranění lží, kterou konstruuje persona.. na odhalování našich stínů....

Víte jaké to je blaho, když pochopíte význam svého snu a přijmete jeho poselství? Máte svobodnou volbu, jak se sebou dál naložíte v souladu s blahem, které ''vzniká souhrou obou energií v laskavém a hravém mazlení.'', ...energie Jang - mužská, expanzivní, a agresivní, bez které se nic nehýbe a nevzniká, Jin - ženská zpomalující energie, bez které nic nedostává formu, smysl, kontext a místo.
Pane Kurasi, děkuji, vedete mně teď k rovnováze, abych se nevychýlila při práci se sny ostatních.
Ta přemíra stínu, který je potřeba integrovat v mysli snících, se s vaší knihou mění v moje blaho.

neděle 9. listopadu 2008

hezký týden:-)

Ahoj milí spolusnící. Zítra v 19.00 h se sejdeme na semináři. Téma mělo být: symboly - barvy, čísla, místa, lidi. V sobotu se ale vynořilo něco aktuálního. Po sobě ve snech klientů se vynořil archetyp Persony a Stínu. Vím, že naše nevědomí spolupracuje a tak díky snům těchto snících se na semináři budu věnovat teorii Persony a Stínu. A těším se na kolektivní práci se snem. Pojdmě spolu sdílet sny. Hezký týden přeji. Eva

čtvrtek 6. listopadu 2008

sen


Dnes se mě zeptal jeden snící, Muž na cestě, kolik jsem měla snů, které mi pomohly odkrýt v mé duši nějaký zlatý nuget? Přirovnala jsem práci se sny k hledání zlata, zlatokopecké dřině... Myslím, že velkých snů jsem za 15 let, co si je píšu, neměla víc než pět. Ale předtím bylo tolik snů, které k těm pokladům směřovali, že bez malých snů by nebyli ty veliké. A ten jeden můj nejmilejší mi ukázal, že mám pracovat se sny a stát se CANTADOROU, vykladačkou příběhů.

Dobrou noc.

Evžen Oněgin - theatre

Ještě dnes máte možnost zažít krásne divadelné představení EVŽEN ONĚGIN v Divadle v Celetné. Dnes od půl osmé tam po druhé vystoupí Divadlo Petra Bezruče z Ostravy. Náhody nejsou a tak jsem se na představení včera byla podívat neplánovaně. Děkuji těm souhrám, že jsem znovu musela přemýšlet o lásce. Hlavní hrdinka Taťána musí na konci volit mezi láskou a povinností. Zvolí povinnost. Tak velela doba. Dnes by pravděpodobně odešla za hlasem svého srdce. Ale byla by to správná volba, být šťastná na úkor několika nešťastných? Společensky by rodinu znemožnila a manželovi by zničila v době carského Ruska nejenom jméno ale i majetek a postavení... takovou váhu by měl tento skandál. Oh, jupí, super, teď se nic takového neděje. Teď je štěstí jednotlivce povýšeno na úroveň štěstí skupiny. Opravdu je ten pokrok tak závratný? Co děti z rozvedených rodin, co opuštěné ženy, které se protloukají životem, přestanou se smát, protože zažily zradu a nenajdou znovu odvahu k tomu otevřít srdce. Co otcové, kterým mstivé matky nedovolí styk s dětmi? Ti všichni zažili volbu, kdy ten druhý šel za hlasem svého srdce a štěstím.
Jak je dobré při volbě myslet na obě strany ví každý, kdo s tím při svých úvahách počítal. Je to fajn nešířit bolest, i když sám nějakou dobu nemám to, po čem zrovna MOC toužím. Dostanu méně zjevnou, ale trvalejší odměnu: stabilitu, vděk, úctu, respekt.... a co vy?...napište mi, jak se rozhodujete?
Jo a to představení: úžasné. Klipovité, režisér to pojal tak moderně, že ani chvíli se nenudíte a zopakujete si ruskou klasiku, kostýmy noblesní, a herci? O těch uslyšíme... jsou to talent za talentem. Úžasná byla Tatiana a Onegin - a jejich jména: Tereza Vilišová a Tomáš Dastlík. Jen tak dál.... Terezko Vilišová, děkuji ti za pozvání.

úterý 4. listopadu 2008

kameny se symboly

S Janou Šulistovou, snovou dámou, má už hodně snových denníků, v reálnem životě novinářkou a malířkou plánujeme napsat knihu o snech. Jana maluje kameny, napište mi , který kámen se vám líbí. Já sama mám od ní kámen s rybou. Můj symbol pro ryby je sen. V noci, kdy se mi zdá o rybě, tak vím, že mně zase připomíná moji práci se sny. No a kde její malované kameny uvidíte? Tady je odkaz: www.volny.cz/jana.sulistova. A krásné obrázky, které jsem vložila k příspěvkům mi posílá taky Jana, žena se silným smyslem pro krásu... uvidíte sami.

Co nám vlastně říkají sny?

Ahoj všem návštěvníkům, na babywebu jsou příznivě nakloněni snům a proto o nich i píšou. Zajímají vás sny? Tak si klikněte na článek. Hezké čtení přeji.