pátek 26. října 2018

Jak na pasivní agresi?

V říjnu jsem se věnovala semináři o Objevování hněvu. Záslužná skupinová práce, která pomohla rozproudit mnoho zarzlých a odsunutých emocí. Cesta každého účastníka pokračuje. Pro připomenutí chci citovat z knihy Radky Gottwaldové: Jak na pasivní agresi:
"Být ve vztahu otevřený a úpřimný chce notnou dávku odvahy. Musíme věřit, že ustojíme zradu druhých, tedy věřit především sobě. Lidé, kteří nevěří sobě, nemají ani důvěru k ostatním. Nevěří, že pokud je druzí zklamou, dokážou onu situaci zvládnout.
Nevěří, že jejich láska dokáže v druhých vyvolat láskyplnou odpověď. Je to stejné jako přirovnání k ptákovi, který sedí na větvi. Pták se nebojí, že se pod ním zlomí větev, protože ví, že se udrží křídly ve vzduchu."

Už tolikrát jsem zažila na vlastní otevřenost a úpřimnost pasivní agresi, že to nespočítám. Často to byli i různí kolegové, kteří se nedotýkají svého hněvu a závisti. Neví o svých polámaných křídlech, a tak si udržet vlastní důvěru a vřelost k lidem je únavnější a unavnější. Ale křídla nezradí. A to je to, co pomáhá i na četná zklamání. Hezké sny. Cantadora

pondělí 22. října 2018

Sny 25. 10. 2018 od 18.00 h

Milí snící,

 připomínám vám setkání v Maitrey ve čtvrtek. Pohádka, kterou si spolu poslechneme je Bílý had. Pozornost budu věnovat tématu, jak muž obohacuje ženu a žena muže a jak jejich vývoj podmiňuje toho druhého. Těším se i na práci s vybraným snem. Do té doby vám přeji hezké sny. Cantadora

pondělí 8. října 2018

dobrá kniha Poutníkův návrat

Z knihy Poutníkův návrat od C. S. Lewise: Kniha první
Ač má lidský duch zakalenou paměť, přece jen stále znovu vyhledává své původní DOBRO, jenže neví - jako opilý - kudy by se měl vrátit domů.
Boethius
Taky hledáte cestu k sobě? Bueno camino.
Dobré sny na cestě. Cantadora