pátek 31. března 2017

instantní moudrost aneb papouškování

Zkušenost, která byla nejdřív občasná se postupně proměňuje v častou, až jsem se rozhodla zvědomit jev, který vnímám. S lidmi mluvím a slyším často dobré myšlenky. Ale pak s lidmi nejenom mluvím, ale i něco prožívám a moudré věty, které jsem přisuzovala lidem, kteří je z úst vypouští, vidím hloupost v jednání.
Dělá to facebook? Konzumní doba?  Lidé si přeposílají různé instantní moudro a schovávají se za to. Pak ale vylezou z virtuální reality a proměňují se v sebe sama, bez vnitřního prožitku slov, kterými se ohání. Cítím se jako na pískovišti, kde děti vzájemně mluví jazykem svých rodičů bez toho, aby tušili o čem mluví.  Děti papouškují mnohé "z citlivých údajů rodinných dramat."  Svá prohlášení z úst sladkých ratolestí vyzní obnaženě a občas se rodič stydí, když je se sebou konfrontován na herním poli potomků. A tak vnímám i tu poletující instantní moudrost. Oháníme se hlubokými pravdami a nežijeme to. Nedotýká se nás to, jsem jako děti na pískovišti.
A tak kolem nás roste energie papoušků virtuálních. 1. apríl. Dobrou noc a hezké sny. Cantadora

úterý 21. března 2017

Wang An-š ze Zpěvů staré Číny

Wang An-š
To vítr zahání jaro

Větérku jarní
jarních dní,
mazlivý hebký,
laskavý!
Větříčku jarní
jarních dní, divoký vetře toulavý!

Nebýti tebe, za jarních dní
první květ kdo by
rozdýchal?
Nebýti tebe,
větře zlý,
kdo by svál
poslední -
a odnes tak dnešní jaro?

Moudré sny přeji. Cantadora


neděle 12. března 2017

prázné sítě a sen


Mám období, že se mi ráno sny nevybavují. Proto každý sen , který mi v paměti uvízne vážím cenou zlata. Co se děje tam dole, tvoří se tam vnevědomí skrytý pohyb? Až dozraje, tak to znovu pochopím? Cítím se jak rybář, který ráno vyrazí na moře a v síti mu neuvíznou žádné ryby. Vrací se bez úlovku a ten den bude bez jídla. Proto vítám sny jiných, kde jsou ukryté poklady, ty teď můžou vést i můj život a sytit moji duši. Zajímám se aktuálně o symboly zvířat, které souvisí s naší instinktivní podstatou. Stejně jako jaro. I v nevědomí se začnou mnohé procesy , které se odehrávali tam dole celou zimu vynořovat a projevovat venku. Věřím, že to bude konstruktivní a tvůrčí látka.
Včera jsem koupila petrklíče, dala je na venkovní dvůr na poličku, kde celou zimu stáli tři lampičky se svíčkami jako symbol pro brzkou tmu. Kytičky jsou žluté, až zrak přechází.... tolik radosti, když člověk nese odpadky do popelnice.
Přeji hodně snů. Dobrou noc. Cantadora

čtvrtek 9. března 2017

ptačí svět


Už je to ve vzduchu, blíží se jaro.
Taky jsou ve vzduchu ptáci, naši stálí obyvatelé nebe, teď se už vracejí i stěhovaví ptáci.
Zárověň jsou častým symbolem snů v období transformace vědomí.
Cituji z Psychologie snů od E. Aeppliho: "Ptáci jsou symbolem schopnosti vznášet se volně ve vzduchu a překonávat velké vzdálenosti přes hory, řeky, moře. Člověk naslouchal také jejich zpěvu, pozoroval ptáky v jejich milostných hrách a porovnával jejich chování s chováním člověka. Pták se tak stal sexuálním symbolem, jak je patrné z běžného užívání tohoto výrazu. Ptáci jsou především vzdušní tvorové. Vzduch se odedávna pokládal za živel odpovídající svým charakterem myšlení a duchu. V tomto smyslu jsou ptáci duchovní bytosti, podobající se myšlenkám. Proto objeví-li se v našich snech, znamená to, že se v nás objevuje něco, co přelétá od jednoho stavu psýchy ke druhému. Myšlenky mohou být zpočátku trochu těžkopádné, nesprávně uplatněné, nebo nestačily v hnízdě naší psýchy plně se vylíhnout.....
V mýtech a i snech se vyskytují ptáci, kteří znají mnoha tajemství. Na rameni boha Ódina sedí dva havrani (Myšlenka a Paměť) a našeptávají tomuto toulavému a těkavému bohu do ucha moudrosti. Moudrost nevědomí se váže k bohyni Athéně: sova jako pták vylétající po setmění je proto jejím symbolem. Ptáky ve snech nelze ornitologicky přesně určit, jsou to ptáci. Výjimku tvoří orel, havran, vrabec, páv, holubice nebo slepice...."
 Moje zkušenost je, že naše nevědomí se obohacuje dalšími symboly, které můžou přinášet nové symboly ptáku, spojené s individuálními příběhy snících. Slyšela jsem už sny se symboly labutí, mořských ptáků. Pokaždé dlouho dopředu tyto symboly ptáků připravují snícícho na transformační proměnu. Někdy ale ptáček nepřežije, vypadne z hnízda, zeslábne, zamotá se do sítě, krvácí. Vše odkazuje k nepřipravenosti snícícho ke změně.
Posvátný aspekt ptačího symbolu je ještě důležitější, protože odkazuje do hlubokých vrstev kolektivních archetypů až na úroveň tvoření nových světů v oblasti psyché. V nejednom mýtu sehrávají ptáci zásadní roli při vzniku světa a jeho fungování.
A tak se chci podělit a posílám dál dobré zprávy, že ornitologové chrání naše ptačí nebe a pro tento rok zvolili ptákem roku  Datla černého (dryocoptus martius).
 A tady je o něm povídání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datel_%C4%8Dern%C3%BDDobrou noc. Dreamcantadora