sobota 30. května 2009

další kolo analýzy


Přišel mi dotaz: je možné zpětně přiřadit již vyloženým snům nový význam? Podělím se o jeden aspekt zkušeností při objevování nových významů snu SNÍCÍHO. Snad tak aspoň částečně odpovím na dotaz.
Jedna snící měla před půl rokem krásný, příjemný sen, v kterém se bála vstoupit do nádherně čisté vody plné ryb a vyložila si to jako naději, protože voda byla krásná a nějaký hlas jí říkal, že je i léčivá. Upozornila jsem ji na strach ve snu, který ji zabránil vstoupit do vody. Odmítla tento aspekt snu, že to takto necítí. Pro ní byla živoucí a výživná právě naděje, kterou ve snu cítila. Její život pak šel dál svými cestami. Vše by bylo v pořádku, kdyby důležitá základní emoce -strachu- nebyla odmítnuta. Věděla jsem prospektivně, že práce se snem nebyla ukončena, že musí nastat další kolo, aby byl sen pochopen.
Doufala jsem,

- že se vrátí a budeme pracovat na aspektu snového strachu, ale počítala jsem i s možností
- že dál v práci nepokročí. Čelit svému strachu není dáno všem.

Jako cantadora jsem selhala, nepřevyprávěla jsem tento sen tak, aby ho přijala, jak byl vysníván. Nedokázala jsem snící vést přes celé území snu bezpečně, aby svému snu důvěřovala, že nechce ublížit ale na něco upozornit. Rozhodla jsem se, že to nechám na snící, i když zjevně neslyšela celé poselství snu.

Odhadovala jsem možnosti vývoje:

1. Lepší verze bude, když téma strachu objeví snící v klasické psychoterapii,
2. nebo prožije své vytěsněné emoce strachu skrze nějaký bezpečný vztah,
3. ta horší verze bude, že snící strach potlačí a proměněné emoce strachu se objeví v somatickém, psychickém onemocnění nebo nějaké poruše vývoje vztahů pracovních, osobních....
4. případně se strach objeví v nějaké situaci, kterou si snící na nevědomé úrovni vyvolá sama.
Hlavně jsem vědela, že musí přijít další sny na toto nezpracované téma.
Snící se po pár měsících vrátila... Důvodem byl reálny strach. Strach vycházel ze situace, kterou vnímala jako existenční ohrožení.
Po dvou sezeních jsme se dostali k mé netpělivosti v práci s jejimi pocity. Před půl rokem nemohla unést svůj strach, ohrožoval její představu o sobě. Já jsem ji chtěla vést přímo k emočnímu zdroji strachu, na který sen ukazoval. Sen obsahoval klíč ke strachu. Jednak, že situace, v které se nachází je zdravá a dále, že není na vstup do něčeho neznámého připravena. Naděje, obecnější pocit z toho snu byl v danou chvíli důležitější, pomáhal jí zachovat si sebecit. I když já jsem už chtěla ji vést dál a pracovat s jejím strachem.
Strach je součástí naší instinktivní výbavy. Paradoxně, popření emoce strachu vede k tomu, že se nás strach zmocní na nevědomé úrovni a začne diktovat naše chování.

Já jsem si měla víc uvědomit, že STRACH - tuto šelmu, tento instinkt a základní emoci, bude potřeba nejdřív nakrmit Nadějí, tou nadějí, kterou si klientka z toho snu vzala. A pak čekat, až se nasycen bude dát zvládnout. Snící byla až po půl roce po tomto snu schopna si existenci strachu přiznat, pojmenovat a začít s tím pracovat. Jsem snící vděčná, že mi nepřestala důvěřovat, že ji vedu správným směrem, i když jsem ji tlačila do tempa, kterému se odmítla podřídit ve chvíli, kdy na to neměla kapacitu.
Teď ji má a ten samý sen už není o naději, ale o nevědomém strachu, který je potřeba zvědomovat. Můžeme pokračovat v práci, která jí má odkrýt její pravé JÁ. Význam snu se posunul a vypovídá už ne o kráse vody, kterou popsala jako vodu na Maledivách, nádhernou a příjemnou - místo plné naděje, ale prožila svůj strach do té vody vstoupit.

Tím odpovídám na otázku, jestli je možné zpětně přiřadit již vyloženým snům nový význam. Ano, je. Práce se snem není nikdy definitivně ukončena.

Snící by se měl řídit touhou pochopit vnitřní pravdu Pravého Já, která je ve snu obsažena, ne hledat malou pravdu EGA, které se chce držet svých představ o sobě.
Co tím myslím, malé pravdy ega? Často jsou to iluze, které v nás naše společnost podporuje a to o tom, jak je důležité být tím NEJ
-lepším
-krásnějším
-bohatším
-chytřejším
- silnějším ... dosaďme si tam, pod diktátem čeho žije naše malé já.
Jestli hledáme ve snu prospektivní funkci, tzn. naplnění toho, co se nám zdálo a pak za nějaký čas se to opravdu stane, tak tady je na místě jenom zopakovat starou pravdu.

Mozek je geniální a jeho sběr podprahových informací jak z vnějšího okolí, tak i zevnitř našeho těla probíhá pořád. Umí dát do naprosto přesných souvislostí situace a vztahy i vyhodnotit náš zdravotní stav daleko dřív než naše vědomí.
Všímejme si své sny a když jim nerozumíme může to být kvůli prospektivní funkci, kterou pochopíme, až se začne sen reálně odehrávat. Tehdy si můžeme zpětně uvědomit, že se nic nepřihodilo náhle a nečekaně. My si vybíráme v bdělém životě jiné informace důležité pro EGO a jeho přežití v lidské říši.
Prospektivní funkce snů potvrzuje paralelní život na úrovni instinktů a intuice, říši nevědomí, která nám odkrývá krásu a bohatství ducha, uloženého ve všem kolem nás. Čím víc si to uvědomujeme, tím je člověk blíž k stavu TAO.

Nové významy snů:
A. Sen si můžeme vyložit tak, aby jsme se mohli lépe adaptovat na konkrétní situaci, vztahy.
Za měsíc, rok, deset let dozrajeme k pochopení toho, že sen v sobě skrýval i hlubší smysl, dával nám do ruky klíč k psychickým změnám, rozšíření vědomí, posílení jáského komplexu, růstu naší duše.
B. Případně další kolo analýzy snu může ukázat na naše skryté možnosti. Děláme něco nevědomě a až sen nás zpětně upozorní, jakou sílu má nevědomí na náš obyčejný život a činy a pod jeho taktovkou vlastně pracujeme, aniž o tom víme.
Jenom opakovaná práce se sny mi ukazuje, kde jsem se zase vychýlila, odbočila a pomáhá mi to vidět jemnohmotný svět a vztahy v skrytých souvislostech.

Cantadora


jásky komplex a vztahy

Potkávám a žiji s lidmi, které:
- mám moc ráda a potřebuji je a oni mi to v nějaké míře vracejí,
- mám vztahy, kde miluji a jsem frustrovaná, protože se mi nedostává toho, co potřebuji,
- zažila jsem vztahy, kde se cítím být ohrožená a kryji si záda
- a pak vztahy, kterým nerozumím a učím se z nich...
Naštěstí mi pomáhá to, že dávám a přijímám emoce. Dokážu ve vztazích hodnotit sebe (ne soudit!) i ostatní, ve vztazích se nějakým způsobem prosazuji, používám svoji agresivitu a sexualitu. Já se v nich - svých osobních vztazích - občas plácám. Hodně záleží na tom, čeho se ty vztahy dotýkají. Když mého bezpečí, tak tam jsem opatrná a chráním si ho. Ale rozeznávám to bezpečí vždy a včas? Ohrožení je někdy tak skryté a zamaskované, že každý z nás nekomu naletěl, někdo mu ublížil. Důležitá je naše schopnost snášet pak ty konflikty a rozpory, které takový vztah provází.
Osobně ještě náročnější jsou pro mně vztahy, kde je omezovaná moje osobní svoboda. Tam jsem netrpělivá, frustrovaná a vím, že to souvisí s typem mé výchovy. Moji rodiče mě vychovávali vel mi bezpečném, ale svobodu omezujícím duchu. Prostě měli vždy pravdu a předpokládali, že jsem z modelíny a vymodelují mně podle svých představ. Takže lidi, kteří vědí líp, než já, co potřebuji, mně dráždí. Učím se být k nim trpělivá a porozumět svým dětským reakcím naštvávání, hněvu a obran. Můj Jásky komplex reaguje na základní potřebu svobody - obranou a vztekem. Čas a opakované zkušenosti mi pomáhají takovéto vztahy zvládat bez dětských reakcí - vzdoru, útěku, hněvu a pomsty.
Ve snech se vztahy prezentují právě v komunikaci s různými postavami, které nás ohrožují, ovládají, manipulují, které s námi vstupují do konfliktu na základě nějaké události. Je dobré se zeptat jakou naši potřebu taková snová postava ohrožuje, narušuje, ignoruje, znehodnocuje. Jaké naše postoje, emoce, sebehodnocení, sebeprosazování, potřeby ohledně agrese a sexuality jsou ve vztazích nevyvážené?

středa 27. května 2009

máj/laskavost a láska


Nejkrásnější věci jsou zadarmo, říká se to tak, že?
Příroda se obnovuje bez nás, východ nebo západ slunce můžeme prožívat a nepřičiňujeme se o něj, úsměv šťastné matky a dítěte je bezpodmínečný......
Ale je to část pravdy. Krásné věci jsou si zdarma, musíme však o ně pečovat. Pozor: ne zasloužit! Protože dary si nemusíme zasloužit, proto jsou to dary. Ale pečovat o ně, to ano, to je důležité.
K přírodě musíme přistupovat s úctou, aby tady byla pro nás a další generace, jinak řeky budou stokami, na slunce nebudeme vidět kvůli smogu a sníh roztaje, zvednou se řeky a zaplaví velké oblasti, krásnou zemi a tulipány v Holandsku, i naše zahrady a louky... matka, když jí nikdo nemiluje a nezajímá se o ni, přestane být radostná a šťastná. Její úsměv zmizí, trápí se otázkami, jak se uživit sebe a dítě.... Láska nás potká párkrát za život, ale laskavost je energie, kterou kypříme sami sebe, aby jsme byli připraveni na to, prožít lásku.

Laskavost je energie, která nás kultivuje a přibližuje k našemu středu.

Láska je síla, která nás probouzí, aby jsme jejím jménem dělali malé i velké věci.
Kdy vychází láska z našeho pravého JÁ a kdy to je jenom touha ega po slastných pocitech?
Pravé Já má schopnost:
- vycítit co život od něj žádá a jít životu vstříc různými způsoby, bez klišé/novými cestami, tak jak mu to našeptá jeho srdce,
- je houževnaté a zvládá díky tomu těžkosti,
- je trpělivé, aby rozpoznalo pravou lásku.
Poznat pravou lásku znamená být nevinným, ne nevědomým.
Pinkola Estés píše : "Nevědomost je nic nevědět a být přitahován tím dobrým. Nevinnost je vědět všechno, a přesto být stále přitahován tím dobrým."

Laskavost a dobro jsou spojené nádoby; jedno obohacuje a podporuje to druhé. Láska má pochopení pro lidské slabosti, nesoudí a nezavrhuje... vidí i to špatné a přijímá to, aby podpořila to dobré.
Když to zlé ve vztahu zničí lásku, můžeme se spojit s energií laskavosti v sobě, která nám dává svobodu se vyvázat ze vztahu a odpustit. Ne jenom tomu druhému, ale hlavně sobě. Až pak může člověk jít dál. Protože bez laskavosti člověk nevidí lásku ve svém srdci.
Toto se učím každý den, celý život. Další máj je za námi a já děkuji za máj 2009, v kterém jsem se zase naučila hodně od lidí kolem, ze snů snících a přírody. Matka příroda štědře dávala, určitě jste si všimli, že byla velmi okouzlující a také hodně náladová. Pěkně jsme si užili výlety do přírody, sluníčko, teplé počasí, pohyb a radost, zeleň, která už tento rok nebude tak svěží, jak to dokáže jenom v květnu. Prostě jsem si tak psala cvičení pro sebe o laskavosti, které není nikdy dost. No a láska? ta je všude kolem, stačí se dívat. Cantadorasobota 23. května 2009

aspekt Romea a Julie/Hádes a Persefóné

Ahoj všem.
Máte vztah, který je hluboký, plný lásky ale nenaplněný? Podle astrologie je to Venuše odporující planétě Pluto v opozici (3°04’) . Přirovnávají takový vztah k mýtickému vztahu Háda s Persefóné.
Cituji:
"Je to materiál, z jakého byli stvořeni Romeo a Julie, ale neměli byste hned začít sahat po dýce a jedu, ať obrazně či doslova. Je to tak, že jste k sobě mocně přitahováni, ale když se chcete dostat do intimní blízkosti toho druhého a nebo v ní setrvat, narazíte na některá tabu. Ve skutečnosti tato tabu nebudou tak zjevná jako v případě znepřátelených rodin či odlišného původu - ale mohou být. Mohou pramenit z nějakých vnitřních tabu, která na sebe berou vhodnou externí podobu, například podobu odlišné rasy, stejného pohlaví, velkého věkového rozdílu, incestu, cizoložství atd. Ze začátku to můžete jeden z vás anebo oba vnímat jako velkou překážku a můžete se vyhýbat intimnosti. Nejlepší způsob, jak to vyjádřit, je pomocí mytologie - říká se tomu únos Persefony. Persefona byla dcerou Matky-Země, která ji přísně střežila, protože Persefona byla velmi éterická, nadpozemská a nevinná. Hádes, vládce podsvětí, a její pravý opak, ji chtěl získal pro sebe, a tak ji unesl do své říše a učinil svou manželkou. Po velké bolesti a velké zkáze (hlavně ze strany Matky-Země, která v hněvu způsobila neplodnost země) byla po poradě s Diem uzavřena dohoda, že Persefona má trávit čtyři měsíce z roku s Hádem v podsvětí (což je důvod, proč je zima neúrodná) a na zbytek roku se má vracet k matce na zem. Vztah Háda a Persefony je jedním z nejvěrnějších vztahů mezi bohy a bohyněmi. Pro vás z toho vyplývá, že Venuše musí projít procesem očisty a pohroužení do hloubky, v kterém jsou eliminovány a přetvářeny její povrchní hodnoty a plytší city. Pak se stane silnou, citovou osobností, schopnou hluboce milovat, navzdory vzhledu a konvencím - ale jednou za čas si vybírá oddechový čas. Co se týče Háda, ten jenom musí ukončit svou samotu - alespoň dočasně, protože koneckonců království Hádese je královstvím samoty. To všechno je možné proto, že se nakonec obrátíme s žádostí o pomoc k nějaké vyšší moci. Nicméně je třeba říci, že tento proces může být tak intenzivní a zničující, že může jednoho anebo oba citově vyčerpat. Zdánlivá anebo skutečná rozmarnost Venuše může Pluta naplnit žárlivostí a zoufalstvím, zatímco Plutova snaha přetvořit Venuši do žádané podoby může Venuši psychologicky poškodit a přinutí ji utéct (domů k matce?). Když budete s touto interakcí správně zacházet a dohlížet na její průběh, může oba jejich vztah hluboce naplňovat - jako Krásku a Zvíře."

Tak to nevzdávejme, podívejme se na to jako na šanci k růstu.

úterý 19. května 2009

symbol včely


Na Krétě byl ve vykopávkách minójské kultury objeven šperk- včela. V obchodech je vyobrazena na báječném krétském medu a když jsme se procházeli po pláži, kde jich bylo stovky, tak jsem na jednu šlápla a píchla mě do chodidla. To teda bylo píchnutí, myslela jsem, že mě bodl jedovatý had. Lekla jsem se a nebylo mi dobře. V momentě, když jsem zjistila, že to bylo bodnutí včelou, tak jsem se úplně potěšila. Přišlo mi to to nejlepší, co mě mohlo potkat. Viděla jsem v tom komunikaci s ostrovem. Protože: "Včela je symbolické zvíře, vztahující se k rozmanitým vlastnostem, především k píli, organizaci úlu, čistotě a nevinnosti (protože si sedá jenom na rostliny a květiny, které voní ... žije z vůně rostlin - podle Udo Beckera: Slovník symbolů: "V Řecku byla včela považována za kněžské zvíře. ... se včelou v zimě, která jakoby v zimě zemřela a na jaře se zase objeví, se setkáváme také jako se symbolem smrti a vzkříšení (Démétér - Persefoné, Kristus). Její neúnavná pracovitost z ní v křesťanství udělala symbol naděje. "
Včela je také vyjádřením pospolitosti a skupinového života.
Med symbolizuje Kristovu laskavost a soucítění; žihadlo Krista jako soudce světa .... včela, když žihadlo vypustí, tak umře. Ještě to nechápu, tak velký je tento obraz obětování. Chci to pochopit, smysl toho aktu, který má obraz jak ve včele, tak v náboženství a je i v každém z nás. Krásny den. cantadora

seminář 18. 5. 2009


Ahoj všem snícím, kteří byli včera na skupině i ostatním, kteří to teď budou číst. Téma bylo: Jáský komplex a mezilidské vztahy. Sousto to bylo veliké a já sama jsem cítila, že mluvit o vztazích je nad moje síly, protože kolik je lidí, tolik je vztahů a když dva dělají totéž není to totéž... a tak bych mohla psát asociace, které mě napadají a hodí se k tématu vztahy. Pro mě bylo důležité to, že na skupiny pořád chodí nový lidé a vracejí se i ti, kteřím se líbí práce se sny a nacházejí v tom bohatství své duše. Děkuji těm, kteří nechtějí jenom brát, ale chodí tam proto, že chtějí pomáhat i jiným porozumět svým snům. Společně hledáme významy symbolů a nacházíme zakódovanou řeč snů.
Jsou snící, kteří přijdou, vezmou si to co potřebují a odejdou, těm moc přeji, aby jinde a jiným lidem dávali to, co jim snící skupina darovala.
Západní kultura lpí na svobodě a individualizmu. Je to dobře, svoboda je pro růst nezbytností, ale nezapomínejme na ROVNOVÁHU. Na druhé straně je právě touha někam patřit a já jsem vždy šťastná, že na tři hodiny dokážeme vytvořit kmen snících, kde se vzájemně obdarováváme, pomáháme si vzájemně růst.
Sen na včerejší skupině obohatil kromě jiných vrstev i téma vztahu k našim zemřelým předkům. Jak jejich duše neumírají a stávají se naší součástí a mi s tím musíme nějak naložit.
Jsem ráda, že v našem kruhu byly krásné květiny. Květiny, které nosíme na hroby našim předkům a zemřelým. Úctu k živým a mrtvým jsme si včera předali velmi intenzivně. Za tento oživený pocit děkuji jak snící, která nám svůj sen vykládala, tak všem snícím. Pracovali jsem velmi poctivě, aby snící dostala pro pochopení snu co nejvíc od nás všech bez kritiky a odsouzení, ale s pochopením a podporou.
V červnu se uvidíme naposledy v otevřené skupině, tak to využijme pro kultivaci naší duše. papa cantadora

neděle 17. května 2009

jsem doma


Moji milí z kmene snících, vrátila jsem se před pár hodinami z Kréty. Symbol, který mě tam potkával na každém kroku byl symbol VČELY. Je na Krétě hodně rozšířený a uznávaný právě už z dob minójských. Od píchnutí včelou až po nákup krétského medu a setkání s řeckým zpěvákem, který mohl nechat oči na mé spolucestující v obchode s honey products jsem teď nabitá touhou se ponořit do hledání významů souvisejících s včelou. Mám radost, že jsem doma a zítra se potkám s některými na semináři o snech v otevřené skupině. Mám radost, že bydlím v střední Europě, kde sice není moře, ale hodně zeleně a stromů. Zemi musíme chránit. Protože jestli je Země živý organizmus, tak my tady v této části planety jsme její ledviny a játra. Naše úrodná půda, luky a háje čistí její krev a udržují energii planety. Tak si teď vybalím a budu postupně psát inspirovaná mořem, místem pro vynořování nevědomých obsahu.... začnu včelami.

sobota 9. května 2009

symbol blesku
Mé malé já se vzbudilo strachy, protože se mi zdálo, že nad temným lesem se přehnala bouře a blesk osvětlil celou oblohu. Najednou se spojili do oblouku blesky dva a postupně se proměnili v kulový blesk. Měl jediný směr, vyhledat a uhodit do mě. Kráčela jsem pomalu lesní cestičkou, abych ho nepřitáhla. Po probuzení jsem začala pracovat se symbolem blesku. Je to přírodní sen, všechny sny spojeny s přírodou vychází z naší přírodní duše. Už delší dobu odkrývám své staré vrstvy duše, které mají v sobě vzpomínky na náš prastarý vztah k přírodě ještě z dob, kdy jsme my lidi žili s přírodou v těsném vztahu. A uvědomila jsem si, že má duše mě vyzývá k probuzení mé životní síly, kterou od sebe odtlačuji. Po takovém snu vše pouštím a začínám se otevírat tomu co přichází. Jenom tak vyléčím svoji odcizenou duši, které se tak líbí naše civilizace, konzumní způsob života od rána s Frekvencí jedna, přes jízdu v MHD do práce až po návrat domu a koukání na TV seriály, mezitím kafe a noviny, pár drbů, důležitá setkání s důležitými lidmi, běh pro zdraví, sauna, kadeřník, kultura a komunikace s úřady.... doplňte to svoje.


Teď spomalím a budu poslouchat svoji duši, která hledá jak mě spojit s životní sílou, s kterou se máme spojit my lidé, aby sme se vrátili k rovnováze mezi matkou zemí a naším pobytem na ní.

středa 6. května 2009

seminář


Všem snícím připomínám, že termín otevřené skupiny je 18.5.2009 v Týnské uličce
v 18.30 h v Maitrei.

Snící z minulého semináře nám poskytne zpětnou vazbu analýzy jejího snu a já budu pokračovat v rozkrývání jáského komplexu. Pak poskytne zájemce jeden sen na skupinovou analýzu. Náš malý kmen snících se zase spojí, aby se ponořil do odhalení skrytého významu symbolů. Nemusím to říkat těm, kteří tam chodí, jak je to vzrušující a obohacující práce. Už teď se těším na vás všechny. Dobrou noc. Cantadora

Kréta


Ahoj všem, kdo běhá s vlky, nebo je na cestě to o sobě objevit. Odjíždím na krátkou dovolenou na Krétu. Minulý rok jsem tam o tomto čase byla taky, navštívila labyrint a pár míst odkazujících k minojské kultuře. Tolik symbolů a archetypálních odkazů na jednom místě člověk jen tak hned nevidí. Tentokrát chci strávit čas v Herakliónu a navštívit muzeum minojské kultury. A taky odpočívat a snít. Krásny týden přeji; dobré a výživné sny. cantadora

neděle 3. května 2009

Výlet údolím Kocáby


Pochod lásky 1. května se vydařil. Matka příroda nás hladila celou cestou svojí krásou, svěžestí a sílou. Procházeli jsme nádherným údolím kolem řeky Kocáby a několika trampských osad. Bavili jsme se lehce a nezávazně. Čtení o lásce bylo hřejivé. A na políbení pod stromy jsme nezapomněli. A teď jedna báseň z knížky:
Zpěvy staré Číny
Dopis ženy
Vzácný pane, vaším vlastním sluhou
vracím dárek, který jste mi poslal:
obě perly. Děkuji vám, pane!
Chvěla jsem se, věřte - chvíli stála
rozrušeně před zrcadlem dlouhým,
když jsem viděla lesk chladný, matný
obou perel - a v tom lesku snila.
Jak se člověk zapomenout může!
Miluji přec svého muže, pane!
Též jsem z dobré krve - otcův zámek
tyčí se jak císařův a shlíží
spletí oken do svých starých zahrad.
Muž je milec císařův a dostal
kopí zlaté za své věrné služby...
Jeho čest je mojí ctí též, pane.
Srdce, které miluje vás, sice
řeklo, že jste bez falše, a v úctě
na mne mysle, poslal jste ty perly -
nemůže to být však, neboť věrna
věrnému jsem muži; miluji vás,
můj pane, horce, ale slíbila jsem
už jednou věrnost pro svůj celý život.
Vezměte proto, miláčku, své perly
a vězte: slzami jsou vlhké,
které z očí na ně padaly.
Proč jste se mnou nesetkal se, pane,
než jsem volna, věrnost darovala!
Čang Ti
Make love not war....