úterý 2. ledna 2024

P. F. 2024 od Cantadory

Konec roku se ukázal v temných barvách. Další slova jsou zbytečná. Jak to, že si nikdo nic nevšiml? Jak vnímáme lidi kolem sebe a okolí? Nezabořili jsme hlavy do mobilů příliš, nepohltila nás virtuální realita? Všimla bych si ve svém okolí člověka s destruktivní touhou po zabíjení? Nevím, ale zneklidňuje mě, jak je to možné? 

Buďme k sobě všímaví a mluvme spolu. 

Kalil Gibran: Prorok

Potom řekl učitel: "Promluv k nám o učení." A on pravil: "Žádný člověk vám nemůže nic vyjevit, kromě toho, kdo již leží napůl spící v úsvitu vašeho poznání. Učitel, jenž kráčí ve stínu chrámu mezi svými následovníky, nerozdává ze své moudrosti, ale spíše ze své víry a laskavé péče. Je-li opravdu moudrý, pak vás nezve, aby jste vstoupili do domu jeho moudrosti, ale raději vás vede k prahu vaší vlastní mysli. 

Astronom k vám může promlouvat o svém porozumění vesmíru, ale nemůže vám dát své chápání. 

Hudebník k vám může prospěvovat o rytmu, jenž je v celém vesmíru, ale nemůže vám dát uši, které zachytí rytmus, ani hlas, který mu bude ozvěnou.

 A ten, kdo je ponořen do vědy čísel, může vykládat o říši váhy a míry, ale nemůže vás do ní přímo zavést.

Neboť pohled jednoho člověka nepropůjčuje křídla člověku druhému.

A stejně jako každý z vás stojí sám v božském poznávání, tak je každý z vás sám i v poznávání Boha a ve svém pochopení a vnímání země."

Přeji vám sny jako navigaci do hlubin své duše. 

 S láskou Cantadora