pátek 22. září 2023

pouto


 Čtu knihu od Lynne McTaggart: Pouto, podtitul Jak dát do pořádku váš upadající svět. Jsem jak v krajině zázraků, kolik nových informací dokázala autorka knihy sesbírat a nezištně je rozdávavat svým čtenářům. 

Jak se mění celý svět, mění se i modely pout, které vytváříme. Nejdřív je potřeba uvědomit si ten starý model, který nás pomalu táhne k životu v osamělosti.  Dobrým výchozím bodem pro nový typ pouta je nahradit model Adama Smitha: "Pro společnost je nejlepší, když se budeme starat sami o sebe." Nashovou rovnováhou, které se budu věnovat v jiném článku. Cituji z knihy:

 V současné době je náš model života do značné míry následující:

- Život je hra s nulovým součtem (vyhraju pouze tehdy, pokud ty prohraješ).

- Co z toho budu mít?

- Musím vyhrát, ovládnout, nebo být první, abych z toho měl já sám dobrý pocit.

- Starám  se jen o své vlastní věci nebo, jinak řečeno, každý se stará sám o sebe.

- My versus oni.

- Pro společnost dělám to nejlepší tím, že se starám především o sebe.

Zde jsou hlavní principy nového přístupu k poutu:

- Získám pouze tehdy, když získá každý z nás, já i ty.

- Cítím se nejlépe, když navážu kontakt, ať to stojí, co to stojí.

- Jak mohu být užitečný?

- Jsme v tom všichni společně a držíme spolu v dobrém i zlém.

- Jsme my plus oni.

- Pro společnost je nejlepší, když se staráme o sebe a zbytek naší komunity.

Když tyto aspekty Nashhovy rovnováhy zahrneme do svého jednání s ostatními lidmi, pomůže nám to překonat vnitřní princip "já získám, ty ztratíš." 

Postupy jak vytvářet jiné pouto než individualistické je:

 - Vidět celek.

- Změnit způsob jak vycházíme s lidmi.

- Rozvinout naši zkušenost s komunitou a naučit se spojovat síly pro dosažení společných cílů.

- Stát se původcem změny prostřednictvím každodenních projevů velkorysosti a spolupráce.

Umožňuje nám to přístupnější způsob bytí než starý model odmítání, strachu, nouze a soupeření. 

Hezké sny. Catadora
středa 20. září 2023

léto


Léto k nám pomalu otáčí záda, zavírá za sebou dveře. S největší vděčností chci sdílet pocit radosti. Čas léta mi ukázal širokou škálu laskavých emocí, zážitků, dobrodružství, lidí a událostí. Taky dobré jídlo, mořský vzduch, plavání, jízdu na kole, siestu...  a pár knížek, které obohacují můj obzor. 

Podzim může přinést něco nového nebo čas vše zpracovat a pomalu se pohroužit do meditací a usebrání. Možná vytryskne pramen tvůrčí síly.... u moře jsem s lehkostí psala denně haiku jako poctu slunci a životu u moře. Uvidím k čemu ten cenný červený sešit plný haiku použiju. 

Sny jsou prchavé, vtipné je, že teď se mi život zdá jako sen..... 

Kásne sny. Cantadora


středa 13. září 2023

Haiku na dnešní den


 Slunce je můj střed.

Bez něj nejsem celistvá.

Záříme spolu.

 

Hezké sny. Cantadora