úterý 31. července 2018

Líbáme do celého Česka

Líbáme do celého Česka.
(Tak uzavřel komentář k zákazu líbání na veřejnosti nesezdaných párů pod hrozbou vězení v daleké zemi moderátor v ČRo.)
No může být něco milejšího pro další krásné  letní ráno?
Hezké sny. Cantadora

úterý 24. července 2018

téma hrdiny z jiných zdrojů

Jestli chcete číst o archetypu hrdiny, na internetu je zajímavá kniha od Jarmíra Medo a v ní kapitola Hrdina.
 Než se pustím dál do popisu situací, v kterých se ocitá hrdina na své cestě, tady je jeho stránka:
 https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/__2dil_hr.html

Hezké čtení a snění.
Cantadora

čtvrtek 19. července 2018

1. situace hrdiny: osamocení

Leonardo Boff: Orel a kuře:
1. situace - osamocení
"Každý člověk se jednou ocitne v pozici existencionálního osamocení. Všichni někdy zažíváme pocit prohry. Nezáleží na tom, zda ztratíme milovaného člověka, rozbije se náš vztah,vyhoří dům, nebo dostaneme výpověď v práci. Vždy toužíme po nějaké ruce, která by nás zvedla, nebo toužíme po rameni, o které bychom se mohli s důvěrou opřít.
To je situace orla, který spadl na zem a přitom se zranil. Zde může snad pomoci  pouze samaritán, který právě kráčí touto cestou. Přesto však mnozí, kteří kolem procházejí a oběť vidí, jdou dál s chladnou tváří. Nemají snad dost vlastních starostí? Není důležitější napravit vlastní potíže než se starat o někoho, kdo leží bezmocně u cesty? Ale existují i jíní. Ti zapomenou sami na sebe a na své povinnosti, nechají se ovlivnit soucitem. Vcítí se do situace druhého, vezmou na vědomí jeho bezmocnost a solidarizují s ním. Zachrání ležícího zraněného orla. V každém osamocení se skrývá pokušení i šance. Pokušení spočívá v tom, že se tomu, kdo potřebuje pomoc, vyhneme nebo přeneseme zodpovědnost za neštěstí na rodiče, sourozence nebo jiné lidi. Někteří očekávají řešení od politiky, státu, loterie, od bližních nebo od Boha. Za takovým počínáním se však skrývá pouze odepření, nedostatek iniciativy a útěk od zodpovědnosti. Je tu však i šance, že se člověk postaví bezmoci a díky ní povyroste.V takovém případě je nutné problém zbavit dramatičnosti, která je znakem omezenosti lidského života. Vzhledem k vlastní existenci jsme pouhými ubožáky, objektivně závislými na okolí. Ale existence závislosti nás nemusí nutně pokořovat, neboť je charakteristická pro všechny bytosti vesmíru. Všichni jsme zapředeni do sítě inter-retro-relací. Přijmout tuto trpkou pravdu je příkazem realizmu. Na druhé straně nás naše bytostná chudoba a vzájemná závislost otevírá univerzální solidaritě - protože jsme na sobě vzájemně závislí, vzájemně si pomáháme a kolektivně utváříme život. Místo abychom hledali vinu za bezmocnost u druhých a odmítali začít bojovat, měli bychom se postavit k situaci pozitivně, angažovat se a čelit konfliktům.Z uvedených důvodů bychom neměli prosit Boha, aby nás ušetřil pocitu osamělosti. Měli bychom se modlit k Bohu, aby nám dal sílu se tomuto pocitu postavit. Ve střetnutí s ním (osamělostí) se potom rodí postava hrdiny - schopna situaci unést, vyvinout odpor a projevit statečnost. Jak se člověk dostane z bezradnosti?"
V odpovědi se skrývá druhá podoba archetypu hrdiny....a  pokračování v dalším článku příště.
Hezké sny. Cantadora

středa 18. července 2018

sen Pád z okna a smrt

Chci psát o cestě snících, kteří několik let pracují na svých snech, jako zprávách z nevědomí. Čím si musí procházet při tak hluboké práci?.. Pro některé je to otřes ega a změna životního kurzu, pro jiné je to cesta růstu a postupného rozšíření vědomí, pro někoho poznání, že existují oblasti duše, které je následně nasměrují na jiné cesty. Sny pro některé snící zůstanou krajinou, kde žijí lvi...
Nedávno jsme ve snové supervizní skupině pracovali se snem, v kterém se vynořili důležité symboly smrti a pádu. To odkrylo téma archetypů a tak jsem začala opět pracovat s archetypem hrdiny. Dovoluji si citovat z knihy Leonarda Boffa: Orel a kuře nejzajímavější myšlenky.
Ve zkrácené formě přináším nejdřív sen:
Dávám vnučku spát na parapet, svítí na ní sluníčko. Do bytu vchází blondýna, neznám jí, něco mi říká a pořád mele nesmysly. Odpoutává mojí pozornost od vnučky. Ta se probere, posadí a propadá přes parapet. S hrůzou se podívám dolů. Hýbe ještě nohami. Běžím dolů, není tam východ, jenom zeď. Najdu zadní vchod, vyběhnu ven. Ale vnučka už je mrtvá.
Tento  sen patří snící, která v současnosti pracuje na hlubinném propojení se svojí duší. Zažívá při tom hodně bolesti, radosti a překvapování sebe sama.
Symbol smrt a pád jsou silné symboly, které se v procesu individuace objevují. Pocity naděje a beznaděje, zdaru a zmaru.  I když člověk na cestě k sebepoznání pracuje dál a objevuje nejniternější pravdy o sobě, pořád mu/jí hrozí pád, zranění nebo dokonce smrt. Proč chceme poznat sami sebe, ale při tom padáme? A proč nás stojí tolik utrpení vstát a uskutečnit své pravé já? To je to, co pořád řeší snící. Ve chvíli, když snící objeví rozšířené hranice svého vědomí, začne tušit úplnost zdroje, z kterého povstává vše. A tak náš malý život s potenciálem objevení božského získává hlubší rozměr. Který ale může být i zdrojem existencionálního strachu. Vědomí, které se odváží, je schopno reflektovat víc než úzké představy ega o životě. Otevře se fantastický svět přesahující naše chápání reality, schopnost ponořit se do oceánu nekonečných verzí jsoucna. Cesta začala.
Kdo se vydá na tuto cestu, prochází stadiami vývoje archetypu hrdiny, tady mi dovolte citovat z knihy Orel a kuře od L. Boffa:
"Na cestě ke své individuaci procházejí hrdinové a hrdinky různými etapami. Ty jsou jakýmisi existenciálními osami, kolem nichž se otáčí kolo života a kterými je definováno. Mám na mysli situace, konstelace výzev, skrze něž se učíme, docházíme poznání, integrujeme perspektivy, zrajeme, a snad se i stáváme moudřejšími. ...Nyní se chceme věnovat -  v omezeném rozsahu, který máme k dispozici šesti takovým existenciálním situacím a s nimi souvisejícími podobami archetypu hrdiny nebo hrdinky...."
Postupně dám na blog zmiňovaných šest existenciálních situací, které cituju z výše zmíněné knihy. Půjde o tyto situace a naši situaci v nich:
1. bezmoc - osamocení
2. hledání - cestovatel/poutník
3. život je boj - bojovník
4. sebezapření, odříkání, oběť- mučedník
5.vědení a nadšení - moudrý člověk
6. slučování v jednotu - kouzelník
Jak je možné dát do rovnováhy tento oceán nekonečné verze napojení na zdroj veškerenstva a úzké prožívání hmoty, v které se odehrávají naše životy?  Skrze prožitky symbolické smrti, skrze pády jako začátky spirituální krize.
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 12. července 2018

schopnost rozlišovat


Ramiro Calle:
Himalájské příběhy

Schopnost rozlišovat
Hned po rozednění se muž rozhodl, že půjde k lékaři, protože celou noc nezamhouřil oka, jak ho bolelo břicho.
"Pane doktore,"řekl přiškrceně, "nemohu už  tu bolest snést. Je to příšerné."
"Dobře, dobře. Co jste měl včera k večeři?"
"Snědl jsem hodně chleba, byl ještě teplý. Asi mám nadýmání."
Lékař mu podal recept a sdělil mu:
"Předepisuji vám oční kapky a doporučuji vám, aby jste si cvičil prsty."
"Oční kapky a cvičení prstů?" ptal se pacient s neskrývaným údivem.
"Ano,"přitakal lékař, "vaším problémem není žaludek, ale zrak a hmat, protože nerozeznáte teplý chléb od vychladlého."
Často příčinou problémů nebo nedorozumění bývá neschopnost pohlížet na věci jasným pohledem a zpříma, neschopnost odlišovat co je vhodné dělat a co ne.
Krásné sny. Cantadora

středa 11. července 2018

supervize 13.7.

Připomínám snícím z uzavřené skupiny, že 13.7. v 18.00 h začne supervizní práce se sny. Těším se na další společnou práci. Hezké sny. Cantadora