úterý 21. ledna 2020

Harry a Megan vs. Diana

Nevím jak sledujete příběh anglického královského syna Harryho a jeho manželky Megan, peripetie, které otřásají bulvárem, ale i seriózním tiskem otevřeli ve mě témata související s vývojem vědomí. Harry byl malý kluk, když tragicky zahynula jeho matka Diana.  Jeho otec Charles požádal tisk, aby vynechali děti a dali jim čas se vyrovnat z obrovskou ztrátou, jakou ztráta matky je. V dítěti v tak bolestné situaci vzniká otisk. Může dojít k záměně symbolů a místo draka je tím ohrožením symbol tisk v případě Harryho a Williama.  Z dětí vyrostli krásní mladí muži a jenom občas něco v jejich chování a zálibách naznačilo, že ztráta není zacelená. Starší bratr William si vybral dívku, která pochází z úplné funkční rodiny. A jeho mladá rodina naznačuje, že dělají toho se ženou Kate dost pro to, aby rodina byla funkční, naplněná láskou a vzájemnou podporou. Harry byl mladší, toho smrt maminky zasáhla viditelně víc. Taky víc zlobil a partnerku si hledal dlouho. Vybral si herečku, která ho nenechala ani domluvit jeho žádost o ruku, tak rychle se chtěla vdát za prince. Nepřipravená na formalizovanou roli v urozené rodině. Sama z dysfunkční rodiny, s komplikovanými vztahy s příbuznými a přáteli. Megan vlastně nemá nikoho, kromě matky, která žije alternativně a dost svobodně. V něčem to má shodné prvky rebelantství mrtvé Diany. Nevědomí při výběru partnera hraje často roli mocnější než rozum. Když muže ovládá trauma mrtvé matky a najde si partnerku, která mu "pomůže" otevřít rány s tím související, pak se spojí nevědomí dvou lidí a hra začíná.
 Harry od začátku vztahu ochraňuje Megan před novináři. Nevidí realitu, že Megan novináře zná a jako většina hereček je velmi pro svou kariéru potřebuje. Megan i roli vévodkyně ze Sussexu hrála, nikdy ní nebyla. Harryho nastavení vnitřního dítěte může být  zjednodušené a pokřivené: "To novináři uštvali maminku." Začátek vztahu Megan a Harry s novináři byl líbánkový. Tisk je miloval, byl to nový závan větru do tradicionalistické královské rodiny.  Harry  byl po královně nejoblíbenějším členem rodiny. Byl vtipný, bezprostřední a na nic si nehrál.  Megan vstupovala do vztahu bez znalostí složitostí provozu královské rodiny. Její svět je jednoduchý, je přesvědčená o své životní pravdě: jóga, zdravá výživa, ekologie, móda, celebrity. Svět, kterému je oddaná tak, že nemluví s nikým, ani se svým prezidentem, když se to nehodí do její verze světa. Nekomunikovali jako pár s tiskem, ale skoro úplně od začátku začali bojovat. I jiní bojují, ale neničí je boj s drakem. Je to jenom tisk. Harryho nevědomý vzorec zachránit matku před zlým drakem spustila Megan velmi rychle. Její černo-bílé vidění světa, labilita nabídli Harrymu předpřipravenou roli, aby se stal drakobijcem. Bohužel je to víc příběh Dona Quijota než boj svatého Jiřího s drakem. A nepíšu to s posměchem, spíš se smutkem. Své příběhy si nevybíráme. To se děje často v ordinaci. Klient odžívá dramatický příběh, vlastní zakletí v podobě traumat z dětství nebo tragických událostí pozdějšího života. Nemůžou překonat tu obrovskou bolest jinak, než že ji přenáší na další lidi a situace svého života, vytváří nová dramata, bohužel točí se v kruhu. Situace se zopakováním nevyřeší, člověk ještě víc zapadá do svých projekcí, které můžou pokračovat celý život.
Moc jim přeji změnu nevědomých vzorců. Novináři jsou všude a jestli zůstanou předmětem jejich projekce, budou dokola odehrávat psychické obrazy, které jako by náležely vnějším osobám a objektům.
Naděje je mocná síla, budu věřit a doufat, že se setkali navzájem právě proto, aby se vymanili ze svých nevědomých sil a obrazů světa.  Ať dospějí pro tento svět s jeho reálnými obtížemi.
William svého bratra potřebuje, to on jako budoucí král ponese na bedrech velkou zodpovědnost za svoji zemi. Potřebují ho teď možná nejvíc babička s dědečkem, kterým čas neúprosně měří chvíle bez Harryho i Archieho. Ale Megan to necítí, jak by to asi měla cítit, když pro ní rozbitá rodina je realita dětství. Její svět.V tom je podobná Dianě. A vše se opakuje.
P.S. Příště se chci vypsat z vývoje vědomí podle Junga víc teoreticky.
Hezké sny. Cantadora

neděle 12. ledna 2020

kočka a kráva

Sen: "Jsem v nějaké zemi, kam jsem musel cestovat. Asi hodně daleko. Přes oceán. Je tam mírné podnebí. Venkovská krajina. Jako bych byl na nějakém opuštěném statku. Vlastně ani žádnou budovu nevidím, ale cítím, že krajina je hospodářsky využívaná. Asi tu mám nějakou dobu pobýt. Jsem na louce. Vypadá šťavnatě.
Přichází ke mě kočka. Instinktivně jí chci dát něco k jídlu. A asi to i udělám. Ale také vnímám obavu, že těch koček pak přijde až příliš.
Pak si všímám pasoucí se krávu. Je klidná, vypadá přívětivě. Je docela blízko. Sotva pár metrů. Říkám si, že tu bude dost obživy i pro tu kočku. Cítím "dostatek", taky přívětivost, příznivé prostředí, bezpečí. Nevidím nikde lidi, ale přesto cítím lidskost."
Sny se symboly zvířat patří mezi ty, které si pamatujeme i po probuzení. Kromě rozklíčování, co zvíře znamená, je důležité si uvědomit, kdy takové sny přicházejí. Naše sny pocházejí z hlubin nevědomí, kde jsou uložené archetypy staré jako dějiny lidstva. Kdy použije sen zvířecí symboly pro naše dobro? Je to ve chvílích ztráty spojení s naší přirozeností, v období, kdy jsme ztratili kontakt s bytostným Já, nebo jsme ve věku, kdy přichází čas přípravy a zahájení procesu individuace. Zvířata jsou symbolem naší instinktivní, pudové části. Kdysi jsme žili spolu s nimi, dokonce jsme spolu bydleli pod jednou střechou, záviseli na sobě. V naší době jsme je odsunuli na okraj společnosti, do rolí mazlíčků, užitkových zvířat, do ZOO a cirkusů. (Nemám zde prostor zabývat se prací myslivců, vodohospodářů, zemědělců, ornitologů, kteří s nimi denně pracují a řeší mnoho aktuálních témat spojených s přírodou.)
Zvířata ve snech jsou odpovědí na stav nouze. Propojí nás s naší vnitřní ekologií, která léčí převahu myšlení a racionalizace, nedostatek kontaktu s bytostným Já. 
A co znamená symbol krávy a kočky obecně? Zdůrazňuji, že se to nemusí vztahovat na konkrétní sen. Cituji C. G. Junga: "Vyptávám se, netvrdím; neurčuji nic s konečnou jistotou; přemítám, usiluji, spojuji, zkoumám, táži se."
Symbol krávy obecně je mateřský princip, sytící, dávající a ochraňující. V některých kulturách je kráva dodnes posvátným zvířetem, v Egyptě měla bohyně Hathor podobu krávy. 
Ve výše popsaném snu kráva nabízí dostatek, její přítomnost je pociťovaná jako lidskost. V jiném snu, který jsem slyšela vyprávět, kráva utonula v jezírku. Pro mladé ženy může poškozený obraz krávy ve snu vynášet do vědomí překážky a obtíže související s mateřstvím. Jindy mladou ženu připravují sny o krávě psychicky na realitu, která s budoucím mateřstvím souvisí. Záleží na celkovém obraze snu a kontextu života ženy.
Ve snech mužů přitahuje symbol krávy pozornost k tématu buď osobní matky nebo k archetypální matce. Vrací snícího do období, kdy měla matka syna sytit, ale nedošlo ke vzniku bezpečné vazby mezi matkou a dítětem. Některé sny mohou snícímu pomoci otevřít a utišit nenasycený hlad po primární péči matky. Záleží vždy na celkovém obsahu snu a období, kdy se sen zdá. 
Kočka reprezentuje ženský princip. Kočka byla v různých náboženstvích považována za bohyni, v Egyptě byla známa jako bohyně Bastet, ochránkyně dětí a matek. V kabale a buddhismu je symbolicky blízká hadovi. A kde je had, tam se nevědomí otřásá, začíná cyklický proces proměny vědomí versus nevědomí. Postupně v průběhu vzniku a rozvoje křesťanské civilizace se proměnil symbol kočky (zvláště černá kočka) do obrazu ďábla. Ani Japonci a Číňané k ní nemají úctu a představuje pro ně negativní symbol. 
Svojí povahou je kočka vázaná spíš na domov než pána. Kočka je náladová, dokáže být hravá, ale rychle vystrčí drápky, je tedy nevyzpytatelná. Jako symbol ženství představuje jak pozitivní tak i negativní kvality. 
Snící krmí kočku, ale vyvstává u něj obava, že jich přijde mnoho. Můžou ho svými potřebami dostat do nouze. Podporovat svoji ženskou část, krmit ji je pro muže důležité, zvlášť ve druhé půlce života v období nástupu na cestu individuace. Kočka ve snu může reprezentovat mužovu animu, jeho erós. Kdyby se muž nechal ovládnout svojí animou, může se stát změkčilým, nevyzpytatelným, náladovým, povrchním, marnivým ... Anima může být překážkou na cestě k integraci stínu, proměně komplexové práce i individuaci. V tomto snu vystupuje jako velká neznámá. Ale blízko stojí kráva, z které lze čerpat dostatek, přívětivost, bezpečné prostředí vnitřní ekologie.
Anima a animus jsou mostem k archetypu matky a otce. A protože mluvíme o archetypech jako o našich nejhlubších částech uložených v nevědomí, nemluvíme tady o pohlaví muže a ženy, nevnímáme otce a matku a rozdíly mezi jejich pohlavími. Nepracujeme se sexualitou. Začala jsem tím, že když se vzdálíme od své pudové části, vynoří se z nevědomí symboly zvířat, a teď paradoxně píšu, že nejde o sexualitu. Sexualita přitom reprezentuje základní pud. V druhé půlce života je proces individuace stejně silný jako mužsko-ženská přitažlivost. Muž musí poznat svoji animu a žena animuse a spojit tyto protiklady v sobě. (Téma animy/animuse jsem už v blogu popsala, nebudu se k němu vracet.) Když se to nestane, nevědomí se postará o dramatické situace v životech těchto mužů a žen, kteří pak potkají svou animu nebo svého animuse venku. Vymáchá je v bahně reality, aby síla nevědomí otřásla jejich odporem k integraci, růstu, změně a individuaci. Kolikrát ani to nepomůže, to je ale náš život. 
Současný vývojový úkol snícího je spojit svoji animu přímo s mateřským archetypem, aby dokázal zvládnout autonomní síly otcovského komplexu. Muž/otec (v podobě zvířete) ve snu chybí. Potřebuje aktivovat otcovský archetyp: sebereflexi, řád, disciplínu, zákon, abstrakci, hranice a sílu, tedy výbavu archetypu otce. 
Zpravidla tak jako je náš stín mostem k animě a animusovi, tak je animus a anima mostem k archetypu matky a otce. V jiných snech snící průběžně zpracovává témata stínu. To ho pravděpodobně dovedlo až sem ke snu o krávě a kočce. 
Shrnu: Symboly krávy a kočky jsou silně ženské. Téma pro snícího je pracovat na zvládnutí mateřského komplexu, které ho spojí s otcem. Otcovský archetyp ho má vyvést z bezpečí domova do tvrdého světa. Tam se už připravuje cesta archetypu hrdiny. Individuace je cesta hrdiny. Na této cestě je mnoho nástrah, úkolů a překážek. Cílem je poznat Bytostné Já a spojit se s ním. Ve snu už na cestě je, někde hodně daleko v mírné krajině za oceánem.
Snící bude mít další sny, které mu pomohou navázat spojení s mužským světem otců. A stane se to skrze symboly, obrazy a imaginace laskavé a sytící posvátné bohyně kočky a krávy. A co bude dál? Počkáme si. Příběh pokračuje. Děkuji snícímu za důvěru a sen, který jsem mohla zpracovat na těchto stránkách. Výživné sny přeji všem, kdo jsou na cestě. Cantadora

středa 1. ledna 2020

2020

Přeji si, aby rok 2020 (taky si pamatujete rok 2000 jako by byl nedávno?) přinesl dobré zprávy, dobré situace a lidi, dobré knihy a filmy, dobré jídlo, laskavost do vztahů a života, skromnost, pokoru, počasí, které se nebude odchylovat z průměrných teplot, hodně pohybu, cestování, poznávání sebe sama. Hodně výživných snů a hlavně si přeji probudit zájem a chuť lidí porozumět vlastním snům. A to zlé, co nás bolí, zklamává, abychom přijali s odvahou a pochopením tajemství života.Tak jsem připravená, zvědavá a těším se, co přinese. Dobré sny. Cantadora