neděle 20. prosince 2020

zlatá neděle

Pokoj nám všem. Děkuji svým čtenářům. I když čeština není můj první jazyk a dělám při psaní gramatické chyby, vy mi je promíjíte. Mnohem důležitější je obsah, tam chyby můžou znamenat mnohem víc

Dnes se mi zdál krátky den. Se skupinou jsem sestoupila na dno válcovitého otvoru do země. Sestoupili jsem do velké hloubky, lana někdo vytáhl nahoru a náš úkol byl dostat se zpět na povrch. Zrovna jsem přemýšlela, jak to uděláme, když mě vzbudil budík. A hned mě napadlo, že při mé práci s hlubinnými obsahy je důležité mít na sestup jištění, abychom neuvízli dole. Teď už se nedozvím pro jaký poklad jsme se vydali do podzemí, ale upozornění ve snu je to, jak se dostat zpět nahoru. Budu bdělá, abych neudělala takovou chyby, kvůli které zůstanu vězet buď ve slepé uličce nebo bloudit nevědomím, až se ztratím na dně. No a to přeji nám všem: rozlišujme chyby a Chyby. A kvůli těm velkým nedovolme, aby nás ovládli a uvěznili na dně nějaké jeskyně. Dobrou zlatou neděli. Krásné sny. Cantadora
 

středa 16. prosince 2020

změny přichází


Čas adventu se překulil směrem k zlaté neděli. Víc než na ni se těším na vzácný nebeský úkaz.

 https://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/104343/vzacny-nebesky-ukaz-jupiter-splyne-se-saturnem-a-vytvori-betlemskou-hvezdu-poprve-od-17-stoleti.html

Věřím, že "Betlémskou hvězdu" uvidíme na jasné obloze. Spojení přes celý vesmír s hlubokou historií, když naši předkové čekali na příchod Mesiáše a naše doba má určitě nějaké společné body. Aspoň v té nejistotě, kterou my jako naše civilizace prožíváme. Stejně jako naši předkové, kteří žili v těžké době. I když ji nemáme teď spojenou s příchodem nového Mesiáše.

Připomínám: https://vanoce.vira.cz/vanoce/tri-kralove

Pokojný večer. Cantadora
čtvrtek 3. prosince 2020

advent začal

Vrátila jsem se z delšího pobytu, kde jsem aktivně pracovala na svém těle. Ano, tělo je chrám naší duše a jedno bez druhého, to nejde. Teď už jsem tady a přeji všem pokoj a radost sama ze sebe. Hezký adventní čas. A dobré sny. Cantadora
 

čtvrtek 29. října 2020

sen a delfínech

 Dnes se mi zdál sen, z kterého vybírám symbol, a to obrovské stádo delfínů. Samotný sen se skládá z tří části, chci pracovat jenom se symbolem delfína.

"Jsem na břehu moře s davem lidí. Koukáme na obrovské množství delfínů, nikdo takové obrovské stádo neviděl. Jsou těsně blízko břehu, kde se už asi musí břichem dotýkat písku, natěsnaní jeden vedle druhého. Místo moře vidíme masu delfínů šikující se do performace, ta se začíná vlnit. Tuším, že se chystají vyskočit do vzduchu a odplavat na širé moře. Dav lidí na pobřeží to sleduje, všichni jsme ohromeni. Chci to fotit, ale mobil mám v kabelce. Kabelku jsem dala nějaké ženě, aby mi ji podržela, ale teď mi zmizela z dohledu. Jsem frustrovaná, že tento moment nezaznamenám. Pak si uvědomím, že to není důležité. Hlavně se musím dívat na delfíny, protože to, co uvidím, bude zázrak, který jsem nikdy neviděla…" 

Přemýšlím o symbolu delfín, který zas není tak neobvyklý. Pochází už z řecké mytologie. Delfín byl posvátným zvířetem boha Poseidona, Apollóna ale i Dionýsose. Antičtí Řekové ho nazývali mořským koněm a jeho stvoření je připisováno Poseidonovi. Dnešní Řekové už delfíny nazývají mořský pes. 

Svůj sen vnímám jako situační, který může buď: 1. reagovat na pandemii 2. nebo reflektuje můj zdravotný stav 3. anebo mě připravuje na nějaké ponoření do hlubin nevědomí. Upozornění, abych se vypravila na cestu k naší původní matce – vodě, chráněná  a obdarovaná jejich (delfíní) kolektivní silou a sounáležitostí. 

Právě teď to v realitě hledám. V realitě se konfrontuji s kovidovou situací. Špatně snáším nízkou úroveň sounáležitosti, lidskou chamtivost, vypočítavost a nezodpovědnost. Ve snu vidím neuvěřitelné množství delfínů blízko břehu, kteří se chystají odplout. Co to může znamenat? V kultuře Etrusků byli delfíni převozníci, převážející duše mrtvých na Ostrov blažených. Ukazuje mi sen, že se připravuje  masový odchod lidí z tohoto břehu života do Říše blaženství? 

Nebo mi ukazuje, že nadešel můj čas odchodu a mám se nachystat na cestu do útrob matky-vody na ostrov blaženosti? I tohle připouštím. Vždyť jsem po vážné nemoci a v době, kde se věnuje pozornost nejvíc pandemii, mnohé nemoci nejsou léčené dostatečně, nejsou zdravotníci. I já teď zažívám malou kapacitu lékařů na léčbu, která je nekovidová.

 Nicméně další části snu, které tady nezmiňuji, ukazují spíše na křest a transformaci. Delfín může reprezentovat pudovou, ohromně silnou část osobnosti, která se vynořuje v hlubin kolektivní duše. A když využijeme delfíní hravou sílu v sobě, odkryjeme potenciál pro zkvalitnění mezilidských vztahů.  V moři svých emocí učit se sytit svoje potřeby společenství, sounáležitosti a družnosti s ostatními. Tím uzdravíme svoji potřebu lásky a mezilidských vztahů. To je možná pro mě nejsilnější výklad. Moc se mě dotýká. Cítím málo lásky mezi lidmi, ale hodně nedůvěry a zklamání. I já jsem zklamaná lidmi, jak se k sobě chováme v období pandemie. Jako rozhádané děti, sobecké a egocentrické. Bez schopnosti myslet dopředu, jaké budou dopady kovidové situace kvůli našemu nezodpovědnému chování. Většina jenom křičí, co dělají špatně ostatní, kdo za co může, většina žádá peníze, protože stát jim to dluží. Kde je skromnost a pokora, s kterou se naší předkové vypořádávali s těžkým životem?

Chybí OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST každého z nás. Během pár hodin minulý týden proběhlo mediální lynčování ministra zdravotnictví. Toho ministra, který se snažil kompetentně udělat nepopulární, ale nutné kroky pro veřejné zdraví lidí. Prstem na něj ukázal Blesk. Ten Blesk, který je považovaný za nejhorší bulvár a kde-kdo se s nimi soudil. A to, co je mu vyčítáno (nenošení roušky a přítomnost v zavřené restauraci), jedno nebo druhé tady nedodržuje víc než velké množství lidí. A dostanou i oni výpověď v práci, taky je společnost veřejně odsoudí až zlynčuje? Tohle je nová totalita v myšlení, hledat viníky a ukazovat na ně prstem, abychom se my ostatní mohli dál schovávat za morálku pokrytců. Bez přijetí osobní zodpovědnosti. Ale týká se to i mě, taky ukazuji prstem.

Přikláním se k tomu, že mi tento sen ukazuje, jak musím osobně uzdravit svoje zklamání, vztek na lidi. Spojit se s jinými "delfíny" a využít naši ohromující hravou sílu v širokém oceánu kolektivní zkušenosti našich předků. Vždyť oni zvládli strašné války, hladomory, neúrodu, tyranie různého druhu, chudobu, beznaděj, klimatické katastrofy... Myslet na to, poučit se z historie. Nelze je zklamat. Všechno, co předkové lidstva vybudovali za desítky tisíc let, postavili vlastními rukami, my profňukáme. Místo soudržnosti se vzájemně do krve hádáme a prohlubujeme úpadek bohatství naší civilizace. A jsem opět u bohů. Dnes v noci mě navštívili koně boha Poseidona a s pokorou děkuji, že sen obrátil moji pozornost k sobě a co s tou naštvaností můžu udělat. Krásné sny. Cantadora


pátek 23. října 2020

Hej, otevřte dveře...


Teď už vidím podzim naostro. Ale nejsem básnířka.

 Raději čtu básně o podzimu, tohle jsou slova japonského básníka Šótecu:

Od jitřní rosy celý urousán

přicházím ke vsi,

a tam zavolám:

Hej, otevřte dveře úsvitu!

A se mnou - podzim už je tu. 

Šótecu

Podoben mraku život plyne


Sladké sny. Cantadora

čtvrtek 22. října 2020

Dál, dál

Všichni jsme teď na cestě. Dál, dál. Dívat se realitě do očí s vědomím, že člověk ke svému přežití potřebuje sdílet sounáležitost. Individualizmus je mantra 21. století, ale když to zašlo příliš daleko, potřebujeme dát do rovnováhy sounáležitost s druhými. Krásné sny. Cantadora

pondělí 21. září 2020

moře

Léto končí. Vděčím moři, že se cítím mnohem lépe. Přichází podzim, přináší barvy. A přeji si, ať je vidíme. A taky poloplnou sklenici. Hezké sny. Cantadora

úterý 4. srpna 2020

Zbožná úcta

Nepřemýšlela jsem do dneška o úctě jako nezbytnosti pro duševní zdraví. Občas něco dávno cítíte, ale nemáte pro to pojmenování. A pak si to někde přečtete a vám se rozsvítí. Čtu teď knihu Roberta A. Jonsona: Sny jako řeč nevědomí, tam se autor zmiňuje o zbožné úctě a hluboce to ve mně zarezonovalo, něco se uvolnilo a ulevilo se mi. Podělím se  s vámi o jeho slova: "... Nevnímá-li člověk žádný pocit úcty, pocit, že je zde někdo nebo něco, co vyvolává bázeň, obvykle to signalizuje zbytnění ega jež vědomou osobnost zcela odděluje od posilujících pramenů nevědomí. Je tudíž ironií, že tak mnoho z naší moderní kultury směřuje k vyhlazení jakékoli úcty ke vzněšeným pravdám a kvalitám, jež v lidské duši vyvolávají pocit bázně a zbožnosti."
Co k tomu dodat? Je doba zpochybňování všeho. Možná je čas dát to do rovnováhy. Nemůžeme jenom vše bořit, znevažovat, zesměšňovat, degradovat a vysmívat se. Je potřeba nacházet bázeň a úctu k lidem, přírodě, životu, vlastní duši. Jinak onemocníme...... Dobrou noc a hezké sny. Cantadora

pátek 31. července 2020

Přelom léta

Ani dnes se nedokážu podělit o něco nového. Chce se mi trávit čas venku, v přírodě a s blízkými lidmi. To je radost. Podělím se ale o fotky z každodenních vycházek. Minulost kam se podíváš.... A přeji dobré sny. Cantadora

středa 22. července 2020

léto

Vypadá to, že nemám co psát. Tak to není, ale je čas taky být venku, pohladit se sluncem a vodou, pobýt s milými lidmi. Zajít si na zajímavá místa, kurzy, být ve spojení s přírodou, brát plnou náručí krásné dary, které obohacují tělo a ducha. Krásné sny. Cantadora


pátek 19. června 2020

Stín a slunovrat

Taky věříte v lidské dobro, v to, že všichni lidé bratři a sestry jsou? Tak to už jste dostali pár facek, máte šrámy na duši a možná i na těle. Mě to dávalo jistotu a víru v svět, který se jevil bezpečný a plný krás. Ale život na světle zákonitě přitáhne stíny. Čím větší světlo, tím hlubší stín. Procházím procesem přijetí sebe po nemoci. Kde je moje síla, jednoznačnost, neochvějnost a víra v dobro? Určitě někde je, ale od mé nemoci víc a víc poznávám svůj stín.
Verena Kast v knize :"Stín v nás" píše:
"Když známe svůj stín, můžeme taky počítat se stínem druhých a rozvíjíme fantazii o zlu v člověku. To neznamená, že bychom nevěřili v dobro v lidech. Jen apriorně nepředpokládáme, že dobro je prostě dáno (tady spočíval můj největší omyl!), nýbrž že se lidé o dobro snaží, navzdory stínu, nebo právě stínem."
Vlastně stín mi pomáhá posílit hodnotu sebe, jsem člověk s mnoha stíny, které vyjevila moje nemoc. V takových chvílích s potěšením jsem se dívala na filmy "Zloba: Královna černé magie", taky  pokračování "Zloba: Královna všeho zlého." A to s nadějí a důvěrou, že mám na výběr. Nechat se stínem pohltit nebo ho uznat. A ani jeho zvědomení nestačí, cestou je naučit se s ním zacházet. Hodně mi pomáhá bible a příběhy lidí, kteří zápasí se svými stíny.  Píšu to i s vědomím přítomného času. Přichází letní slunovrat, čas největšího světla. A oslabení bdělosti. Lehce zapomeneme na stíny, které slunce vrhá. To jen, abychom to měli na paměti.
Nedá mi, tady je báseň z vlaku, která se pohrává se stínem lásky.
Dobré sny přeji. Cantadora
foto: na trase do Řevnic, autor: neznámy básník píšící na zdi zařízení vlaku

středa 17. června 2020

dnes

Michal Čagánek: Odvaha milovat

Kdyby každý člověk na světě
uzdravil aspoň tolik srdcí
kolik jich zlomil
byl by život na Zemi
již dnes podoben ráji

Dostala jsem malou knížku Odvaha milovat od M. Čagánka, v které si čtu. Uvědomuji si, že máme daleko do ráje na Zemi, proto chodíme nohami na zemi. Nebe nad námi je zdrojem inspirace a fantazie. A básně jsou takové nebe.

Láska se nechlubí svými křídly
proto vždy doletí

 Vymysli cokoliv
pravdu nezměníš

Dobré sny. Cantadora


neděle 7. června 2020

Leonard Cohen - Anthem HD 1080 (w/lyrics) London 2008

Na pouti do Compostely jsem si cestou pouštěla Cohenovu píseň Aleluja, pomáhala povzbuzovat mé unavené tělo.
Jako vzpomínku na pouť, kterou začalo moje poznávání temnoty ve mě a lidech, které jsem měla ráda, si teď pouštím i jeho jiné písně. Jsem mu vděčná, mají sílu jako vláha na vyprahlé poušti, povzbuzují unavenou duši, aby se podívala nahoru, kde je svoboda a nepřipoutanost.
Přeji moudré sny. Cantadora

sobota 6. června 2020

zklamání a frustrace

Chci psát o zklamání a frustraci, které teď prožívá víc lidí než obvykle.
Zklamání je velmi obecně vzato ztráta iluzí, konfrontace s realitou. Je to srážka s našimi představami, očekáváními a iluzemi, které v sobě každý nosíme. Náš vnitřní koncept světa nám pomáhá uchopovat realitu. Zklamání je emoční stav, který se dostaví potom, když nějaká situace nepotvrdí naše prožívání světa. Nevyplní se to, co jsme od předmětu, místa, situace, člověka, života očekávali, čemu jsme věřili, v co jsme doufali.
Slyšela jsem opakovaně během pandemie koronaviru věty: "Nemůžu tomu věřit, je to jako ze sci-fi"; nebo jiné podobné reakce na realitu po vyhlašení nouzového stavu, nošení roušek, rušení koncertů, zavíraní hranic atd."
Zklamání je důležité, je to emoce, kterou bych nazvala "výchovnou", protože nás konfrontuje s realitou, která se ukazuje jiná, než byli naše očekávání. Přinutí nás vzdát se iluze, kterou jsem si zaměnili za realitu. Zklamání je celý balíček emocí, kam patří: vztek, bolest, smutek, nenávist, zášť, touha po pomstě, vzdor. Když prožíváme emoce jednotlivě, je snažší emoci pochopit, vyrovnat se s ní. Jak ale zvládnout zklamání, celou nálož ochromujících pocitů. Součástí zklamání je frustrace. A frustrace (frustratio- zmaření") v nás vyvolává několik reakcí: buď v nás vyvolá agresi, nebo regresi (při regresi člověk sestupuje na nižší vývojovou úroveň a chování se stává primitivnějším). Během dlouhodobé nemožnosti realizovat určité svoje potřeby, případně dlouhodobé odkládání potřeb způsobuje pocit zmaru, frustrace. Hromadění frustrace v lidech může vést ke stavům, které nepřekonáme mávnutím ruky. Výbuch emocí, který  teď doprovází smrt černošského občana USA Lloyda jen odhalil dlouholetou doutnající rasovou diskriminaci v Americe. V pozadí je velká frustrace a zklamání z proklamovaných principů rovnosti všech občanů.
A jsme opět u zklamání. Potřebujeme se vzdát iluzí o sobě, lidech, dětech, životě, na kterém lpíme. Podívat se na svět jinak. Samotné slovo z-klam-ání v sobě skrývá základ klam. C. G. Jung už v minulém století mluvil o odpojení lidských instinktů od světa, v kterém žijeme. Bez instinktů je těžké se propojit s přírodou, základním prostředím pro přežití. Jakou útěchu sme všichni nacházeli v přírodě v časech karantény! Stačila nám procházka, aby jsme se cítili lépe.
Nebudu popisovat, co se stalo během první fáze vzniku pandemie. Ta ještě trvá a postupná bagatelizace nebezpečí do ní patří. Bůh ekonomika potřebuje udržovat koloběh fungování a tak mu dáváme sebe. Čekáme na vakcínu pod diktátem starých vzorců: ekonomika se musí točit, show must go on. Zvládneme zklamání ze zklamání?
Napsala jsem, že zklamání je výchovná emoce o sundání růžových brýlí. Svět podle historických kritérií je šachové pole, kde jsou rozestaveny figurky. Hrajeme většinou hru, v které  jde o výhru nebo prohru. Ve skutečnosti, ale sbíráme zkušenosti, které potvrzují nebo vyvrací naše představy. Zkušenosti nás nutí zrát. Můžeme se vybrat jak se k učení postavíme:
1. jako zklamané oběti vlastních iluzí, rodičovských klamů, instituciolizovaných klamů a celosvětových lží.
2. učit se dál. Přijetím zodpovědnosti za iluzorní představy a zklamání ze světa, který je jiný než chceme.
Naši předkové měli dokonce přísloví: "Tvrdá pravda je lepší než sladká lež; nebo Pravda bolí."
Zklamání je škola chápání reality jako složitého organizmu, je to proces vzdát se jednoduchého myšlení o dobru a zlu.
Připusťme si, co se stalo, bylo nevyhnutelné. Příliš jsme se povznesli mimo přírodní zákony. Matka příroda je náš hostitel a ona určuje pravidla. Nejsme pány života na Zemi, je potřeba učit se jejím zákonitostem. Je to varování, ale ne konec naší existence. Začali jsme sbírat nové informace o realitě virů a bakterií, které jsou na naší planetě déle než my. Ukazuje se, že o nich nevíme mnoho, můžou mít pro nás ničivou sílu. Připoměli nám jak jsme křehcí, zranitelní. Vyšli jsme z toho celkem dobře, tak použijme i naše současné zklamání k zbavování se iluzí o sobě jako pánovi všeho tvorstva na vrcholu pyramidy.  Můžeme začít přemýšlet  jak se chovat a žít, abychom byli víc v souladu s prostředím naší nádherné planety. Tohle je šance. Krásnou a dobrou noc. Cantadora

neděle 31. května 2020

promluv k nám o dobru a zlu

"A jeden ze starších obce řekl: "Promluv k nám o dobru a zlu."
A on odpověděl:
Mohu mluvit o dobru ve vás, ne však o zlu. Neboť co jiného je zlo než dobro, trýzněné svým vlastním hladem a žízní?
Opravdu, je-li dobro hladovo, hledá potravu i v temných slujích, a když žízní, pije i z mrtvých vod.

Jste dobří, když jste sjednoceni sami se sebou.
Ale když nejste sjednoceni sami se sebou, nejste zlí.
Protože rozdělený dům není peleší lotrů; je jen rozděleným domem.
A i loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými úskalími, aniž klesne ke dnu.

Jste dobří, když se snažíte dávat ze sebe. Avšak nejste zlí, snažíte-li se brát pro sebe.
Neboť usilujete-li o zisk, jste jenom kořenem, který lne k zemi a saje z jejího prsu.
Plod přece nemůže říct kořenu: "Buď jako já, zralý a plný a vždy dávající ze své hojnosti."
Neboť jak je plodu potřebou dávání, potřebou kořenu je braní.

Jste dobří, jste-li plně bdělí při každém slovu,
ale nejste zlí, nebdíte-li a váš jazyk nesmyslně klopýtá.
Neboť i škobrtavá řeč může posílit slabý jazyk.

Jste dobří, kráčíte-li ke svému cíli pevně a rázně.
Avšak nejste zlí, jdete-li tím směrem kulhavě.
Protože ani ti, kteří kulhají, nejdou nazpátek.
Ale vy, kteří jste silní a rychlí, hleďte, abyste nekulhali před chromým, považujíce to za laskavost.

Jste dobří nesčetnými způsoby, a nejste zlí, nejste-li dobří.
Jste toliko liknaví a leniví.
Škoda, že jeleni nemohou naučit rychlosti želvy.

Vaše dobrota spočívá ve vaší touze po vašem nesmírném JÁ: a tato touha je ve vás všech.
Ale v některých z vás je tato touha bystřinou mocně se ženoucí k moři a unášející s sebou tajemství horských úbočí a písně lesů.
A v jiných je mdlým tokem, jenž se ztrácí v ohybech a zákrutách a otálí před dosažením mořského břehu.
Ale nechť ten, kdo mnoho touží, neříká tomu, kdo touží málo: "Proč jsi tak pomalý a váhavý?"
Neboť opravdu dobrý se nezeptá nahého: "Kde máš šaty?" ani toho, jenž nemá přístřeší: "Co se stalo s tvým domem?"
Chalíl Džibrán: Prorok
Pořebovala jsem se vrátit k příběhům Proroka, je to tiché pohlazení po duši. Dnes svatodušní svátky, letnice.
Dobré sny. Cantadora

sobota 16. května 2020

být všímavý

Chodím kolem vody a někdo přede mnou cítil potřebu na celkem nenápadném místě u řeky vyjádřit své něco. To si pak kolemjdoucí přečtou. Jeho/její slova mi dodala optimizmus. A tímto si se stal/a i součástí mého příběhu, protože to nejenom čtu, ale píšu o tobě... Hezké sny. Cantadora

sobota 2. května 2020

s tím se dá žít


Dnes se podělím o příběh z knihy Caroline Myssové: Proč se lidé neléčí a jak mohou.
"Slyšela jsem ještě pozoruhodnější příběh o velice uznávaném indickém učiteli, který dostal rakovinu několika orgánů. S postupující nemocí byl stále slabší a jeho tělo začalo projevovat vnější příznaky vnitřní zkázy. Jednou k němu přistoupil jeden z jeho oddaných žáků a zeptal se ho, proč se neléčí - nebo nemůže vyléčit. Mistr na něj pohlédl a usmál se. "Chceš vidět, jak se vyléčím?" řekl. "Tak se dívej."
Po těch slovech si vyléčil celé tělo, z něhož vyzařovalo zdraví jako dřív. Žák nevěděl, co si má o tom myslet."Já to nechápu," vrtěl hlavou žák. "Když máš v sobě tolik světla, co je příčinou té temnoty nemoci?" "To není má temnota," odvětil mistr. "Patří tobě a ostatním žákům. Beru ji na sebe, dokud nebudeš dost silný, abys ji nesl sám. Já ji vůbec necítím."
Dobré sny plné vaší vlastní moudrosti. Cantadora

úterý 21. dubna 2020

30 drobných radostí Elizabeth Rose


Ještě než začnete číst radosti Elizabeth Rose, chci ji poděkovat za ně. To je moje dnešní velká porce radosti.
"Každé mé radosti si cením více než soli, protože sůl je nad zlato. Mé radosti nejsou drobné, protože spousta duší na této zemi nežije v blahobytu a není jim dopřáno. Já mám to štěstí, že se mi plní všechny mé sny a že je ke mně vesmír opravdu štědrý. Tak tedy je máme:
1. Užívám si krás Filipínských ostrovů (užila jsem si i jiné asijské země).
2. Jezdím na skútru (v lednu jsem ani netušila, že se to někdy naučím).
3. Za svítání jezdím na místo, kde je miliarda sardinek a potápím se, šnorchluji, vstřebávám energii mořské vody a korálových útesů.
4. Každý den si dám čerstvou kokosovou vodu.
5. Je to radost si za svítání připravit čaj z čerstvých bylinek, to mě hřeje v žaludku, ale i u srdce.
6. Z balkónu vyhlížím na palmy, které jsou osvícené ostrým Filipínským sluncem.
7. Každé ráno se namasíruju masážními míčky a cítím se skvěle.
8. Kde teď bydlím mají Kocourka Mourka, kterého můžu drbat a to je příjemné.
9. Mám kolem sebe spoustu cizinců, kteří se stali mými přáteli (spřízněné duše z Mexika, Izraele, Austrálie, Číny, Chile, Švýcarska, Filipín, Ameriky, Finska, Estonska) .
10. Každý den trénuji dechové cvičení. Dnes jsem zadržela dech na 4min a 6s. Radost!
11. Západy slunce tady jsou jako táborový oheň z mých dětských letních táboru. Tak hřejivé.
12. Neumím vařit asijské jídla, ale umím je velmi dobře napodobovat. Radost!
13. Meditace a snění…. Radost! Představuji si všechny barvy mých čaker a zářím. Radost!
14. Každodenní jóga je moje radost.
15. Tady na Filipínách mě každý zdraví a mává na mě (Opravdu skoro každý). Ze začátku to byl nezvyk, ale je to radost. Zdraví se Ajoooooo a děkuji se řekne Salamat.
16. Ráda odpovídám Salamat.
17. Věnuji se freedivingu (volnému potápění). Každé ponoření do hlubin je pro mě radost. Ve 20 metrové hloubce se krásně odpočívá.
18. Videohovory s mým přítelem….. Radost! Nemůžeme si volat často a o to je to pro mě cennější.
19. Je radost pozorovat rodiče majitelky mého ubytování. "Děda" každý den (73let) klikuje a dělá shyby a "babička" maluje úžasné malby jako Pablo Piccaso.
20. Taky je radost se na ně dívat, když kolem pobíhají s chytrým telefonem v ruce a jde vidět, že naprosto ovládají toto umění dotykových obrazovek.
21. Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, čerstvé, šťavnaté žluté mango každý den.
22. Večer si lehám do pasivní protahovací jógové pozice, která je tak příjemná, jako rozpouštějící se máslo na frgálovém koláči.
23. Jo a taky když ráno jedu na skútru za těmi korálovými útesy a vlasy mi vlají v čerstvém raním větříku, tak se dívám do slunce, které jemně prosvítá palmami a různými obrovskými filipínskými stromy.
24. Docela mě baví si při potápění zahřát neopren přetransformovanou vodou. Snad si rozumíme? Tak nějak je to prostě radost.
25. Mám radost ze své nové facebookové stránky, kde můžu sdílet krásné věci o lidském pohybu a lidském těle. Sledovanost stránky roste, stránka se líbí, to je prostě radost.
26. Právě teď je radost se dívat na "dědu" o kterém jsem se už zmínila, jak snožmo skáče do schodů a chodí sem a tam no a taky dělá něco co vypadá, jako by skákal panáka (to co jsme dělali, když jsme byli děti) . To je prostě obdivuhodné.
27. Hodně se hýbu a pomalu mi mizí tukové zásoby. Cítím lehkost.
28. Nesmím zapomenout na ranní rituál, kdy si vždy po probuzení pustím hudbu. Radost!
29. Podobná radost je večer, kdy usínám s meditační hudbou. Play list se jmenuje Floating Through Space neboli Plovoucí vesmírem. To si často taky představuji.
30. No a děje se mi to, že si něco přeji, ač jsou to maličkosti a drobnosti, tak se mi to ve většině případů plní. No není to radost? Například, když jsem byla v Budhistickém klášteře na severu Thajska (leden), tak tam byla docela zima. Ráno jsem byla připravená v 5.00 h nastartovat do kuchyně. Ale v 5.00 h ráno tam byla neskutečná zima a buddhistické jeptišky nosily krásné bílé pletené čepice. Jeden večer, kdy byla opravdu velká zima jsem si v hlavě pomyslela, že bych
taky chtěla takovou čepici. No a ráno, když jsem přišla do kuchyně, tak za mnou přišla jeptiška Maci a dala mi naprosto stejnou, krásnou, bílou, pletenou čepici, jakou měla ona. To byla teprve radost."
Děkuji Elli Belli.
Krásné sny. Cantadora

sobota 18. dubna 2020

radost z dítěte ve mně

Radost, kterou pokračuji v časech koronaviru, přišla od Báry: "Radost mi dělá mé vnitřní dítě, které je velmi hravé a vynalézavé. Drobné radosti si pak najdu snad v každé činnosti, také příroda, vaření, byliny a barvy."
Děkuji Báro a krásne sny všem. Cantadora

středa 15. dubna 2020

radost z fotografie

Brzo ráno jsme vyrazili na procházku, tma a zima. Čekáme na východ slunce. Všude zpívají ptáci a kvetou stromy. Uvidíme sluníčko vycházet? Nebe je pod mrakem. Mám nakonec radost,  povedlo se mi vyfotit sluníčko, které se schovávalo do poslední chvíle. A tady je výsledek.

Hezké sny. Cantadora

neděle 12. dubna 2020

radost ze želvy

Milovaná kamarádka, která teď žije na malém ostrově, prožívá radost v časech koronaviru jinak než mi suchozemci. Toto je její drobná radost včera.
"Má dnešní úžasná radost byla šnorchlování s obrovskou želvou, která se na mě zvídavě velikánským okem podívala a poté si ladně odplula do hlubin moře."
Krásnou velikonoční neděli přeji všem lidem dobré vůle.
A dobré sny. Cantadora

pátek 10. dubna 2020

radost z písničky

Dnes je Velký pátek, den plný tmy. Den ukřižování Ježíše. Umožňuje pochopení temnoty, kterou prožíváme ve stavu velké beznaděje. Ale taky ukazuje východisko, příběh zmŕvychvstání. Světlo proměny.
Děkuji Romanovi za krásny mejl s odkazem na písničku.
"Mám pocit, že lidé jsou nějak zklidněnější, a to mi dělá radost. A pak zničeho nic Ti někdo od koho bys to nečekal, pošle odkaz, který působí slzotvorně a přece radostně.
Zde je, dojímá mě to i po mnohonásobném přehrání. Je to tak trochu syrově něžné vyjádření pravdy . Original banjo punk future jazz style :-)
Tak pro všechny kdo se cítí být ve změně, třeba to s vámi taky něco provede."
Dobré sny všem. Cantadora

čtvrtek 9. dubna 2020

radost ze slunce

Děkuji Jitce V. za drobnou radost dne: "V těchto dobách mi dělá radost, že každý den vyjde slunce a ja mám více prostoru věnovat se sobě samé."
Krásné sny. Cantadora

úterý 7. dubna 2020

radost z kolektivu

Připojuji radosti v časech koronaviru od Jiřího.
"Radostí mých dnů je kolektiv,  ranní slunná procházka do práce, odpolední návrat, rozdání občerstvení bezdomovcům, sklenka vína, videohovor s přáteli."
Hezké sny. Cantadora

pondělí 6. dubna 2020

radost z rodiny

Velká radost Petry dnes, děkuji.
"Mojí největší radostí je, když jsme teď s dětmi všichni pohromadě a užíváme si tolik vzácný společný čas jako rodina."
 I pro nás ostatní rodina znamená hodně.
Hezké sny. Cantadora

neděle 5. dubna 2020

radost z orchideí

Dojalo mě Michalovo vyznání z jeho malých radostí dnešních dní.
"Mám radost, když si teď v době karantény uklidím byt a je tady čisto a příjemno. Co je naopak hrozné je alkohol ve větší míře, to mám vyzkoušené, možná je to příjemné večer, ale další den je ztracený, nestojí to za to. Mnohem lepší je v klidu se vyspat a ráno vstát s čistou hlavou a pěkně se nasnídat a dát se do plnění úkolů. Velkou radost mi také dělají moje orchideje. Dřív mi většinou kytky v bytě odešly, ale orchideje jsou poměrně jednoduché na pěstování a dělají velkou radost svou krásou. Vždycky, když se některá z nich chystá do květu, tak už se těším, až rozkvete. Loni jsem zachránil dvě vyhozené, zubožené orchideje z popelnice. Jedna z nich mi po půlroce krásně rozkvetla, to byla taková odměna za tu péči, snad se dá do květu i ta druhá, zatím nevím, jakou bude mít barvu, tak jsem zvědavý."
Krásné sny. Cantadora
 

sobota 4. dubna 2020

radost ze začínajícího jara

1. Jízda s větrem v zádech
2. Telefonát s blízkým člověkem
3. Ledová sprcha
4. Teplá koupel
5. Pohladit se
6. Začínající jaro
7. Sluneční svit
8. Šťastná vzpomínka
9. Tanec 
10. Zapsat si sen
11. Uvařit si dobré jídlo 
12. Pocit sounáležitosti 
13. Uvědomění si úspěchu
14. Přijetí změny, nejistoty, strachu
15. Pěkný film
16. Zachycení krásné fotografie
A to jsou radosti Ondřeje za časů koronaviru. Děkuji. Krásne sny. Cantadora

pátek 3. dubna 2020

radost z procházky


A drobná radost od Jitky.
Radost z procházky. Mám teď větší radost z procházky a probouzející se přírody.
(foto: potok Botič od J. D.)
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 2. dubna 2020

radost z vaření

Každý den je výzva. Učím se vařit velmi úsporně a mám radost, když mi to jde. Největší radost mi dělají večery s knihou.
Další radost v časech koronaviru.  Děkuji paní I.
Krásne sny. Cantadora

středa 1. dubna 2020

radost z odpočinku

Jsem ráda, že můžu taky přispět:
I když je to nepříjemné, že musím zůstat doma a nikam nemůžu, tak si dávám do pořádku věci, na které jsem neměla čas. Vařím nová jídla, děti se se mnou učí. Trávím s rodinou více času. Na co jsem neměla čas a to je malování, tak teď si na to čas nacházím. Ve své profesi se musím stále vzdělávat a při samotné práci na to nezbyl čas. Teď jsem ráda, že se můžu věnovat svému utřídění myšlenek, věcí, koníčkům a rodině. Ještě bych našla opravdu hodně věcí, co dělat nebo nedělat. A pokud to jde a můžeme si to dovolit, tak hlavně doporučuji hodně odpočívat. Opravdu nic nedělat. To taky hodně praktikuji. Nevíme, co na nás čeká, když tohle pomine. Třeba se máme připravit odpočinkem na čas, který bude potom hektický. Tak aby jsme to zvládli. A snění, na to je teď čas, jak to dělat jinak.
Mám radost z toho, že mám čas si udělat pořádek v pracovních a domácích věcech.
To je radost Katky v časech koronaviru. Hezké sny. Cantadora

úterý 31. března 2020

radost z bytí


"Mou radostí je čas strávený v přírodě u mé maringotky se svým bývalým mužem a vnukem, poslouchní praskotu ohně, šumícího větru ve větvích...to je teď můj zdroj bytí. Sousedi jsou jen koně, všude kolem louky, lesy...zkrátka ráj na zemi."
Děkuji moc za radost dne v časech karantény koronaviru  a vyhlášeného stavu nouze.
Dobré sny. Cantadora

radost z pomoci

"Radost úplně povznášející mi dělají desítky nových skvělých dobrých lidí, které jsem potkala za minulý  týden při iniciativě Roušky seniorům." Ivana a její drobná velká radost v časech koronaviru.
Dobré sny přeji. Cantadora

pondělí 30. března 2020

radost ze zlepšení vztahů

Připojuji další zprávu Šárky R. o radosti v časech koronaviru. "Jak já si přála zastavit. Tak to teď mám a mnozí se mnou. Raduji se ze zapomenuté kreativity v kuchyni. Dojímá a rozesmívá mě, když děti jídlo chválí a diví se, že "umím vařit." Plynu s časem, nehoním ho. A to se projevuje ve všem, v povídání s dětmi, v hovoru s kýmkoliv, při jízdě na kole. Největší RADOST mám ze zlepšení vztahů s mámou, dcerou, která už je sama matkou; sestrou, kterou jsem najednou měla "čas nalézt"; nemocným tátou; z ještě větší blízkosti s přítelem; s kamarádkami a kamarády, z pokory a jemnosti, kterou z nich cítím... a tečou mi slzy, když to píšu. 
To je radost dnešního dne v časech koronaviru. 
Dobré sny. Cantadora

neděle 29. března 2020

radost z chleba

Dnes jsem se ptala moudré ženy, co jí potěšilo v časech karantény. Předkládám další drobnou radost v době koronaviru.
"Potěšilo mě pečení chleba. Když jsem vyšla ven a cítila přes okno vůni chleba, měla jsem radost z toho, jak dům krásně voní chlebem." Děkuji Jitko.
A ještě připojuji slova  J. W. Goetheho: "Člověka nepoznáme podle myšlenek, ale podle skutků. Ne když myslí, ale když tvoří, poznává člověk svou cenu."
Hezké sny. Cantadora

sobota 28. března 2020

radost v ZOO

Slonice Tamara včera porodila v pražské ZOO
slůně, pohlaví ještě není známé, slonice a slůně jsou v pořádku. To byla naše včerejší drobná radost, kamarádku potěšila kvetoucí skalka, já ještě přidávám fotografii z břehu malé říčky. I to je kousíček obrazu světa v době pandemie. Myslím na lidi, jak se vzájemně potřebujeme a jakou zkouškou procházíme. Týká se to všech. Dobré sny. Cantadora

čtvrtek 26. března 2020

radost kolem

Moji kamarádku dnes potěšilo, že má doma sušičku prádla a nemusí vařit pro rodinu, zůstalo jídlo od večera. Jak prosté. Mě potěšilo připevněné srdce na stromě. Hezké sny. S láskou Cantadora

pondělí 23. března 2020

10 000 drobných radostí

Je čas si znovu připomenout důležitost drobných radostí. V době karantény a stavu nouze vyhlášený naší vládou jsou dané mantinely, každý s tím děláme co umíme. Prosím, posílejte dál své současné radosti, které můžou potěšit i ostatní. Tady jsou moje radosti v karanténě:
1. ranní cvičení jógy na záda podle youtube
2. meditace OM Chanting@432 Hz podle youtube
3. vtipy, které mi posílají známí na whats up
4. pečení podle starých receptů
5. sprchování teplou vodou
6. olejová masáž těla
7. telefonování s laskavými lidmi
8. každodenní zájem mých synů o maminku
9. procházky v parku
10. čtení odborné literatury, která rozvíjí moje chápání lidské duše - nekonečná radost
11. Červená kniha C. G. Junga
12. zpomalení a klid v Praze
13. mladí lidé s rouškami a rukavicemi
Kampaň 10 000 drobných radostí pokračuje.
 S pozdravem a  hezké sny. Cantadora


úterý 17. března 2020

morální dilema a 2 m

Město mluví. Možná to znamená něco jiného, ale teď se to aktualizovalo. Připomínka držet vzájemně odstup 2 m.
Bylo by to ohleduplné v místech, kde je to možné vzájemně dodržovat.
Přikládám odkaz na článek, který řeší téma morálního dilematu lidí v karanténě.

https://www.novinky.cz/clanek/moralni-dilema-lidi-v-karantene-40316811?section=koronavirus&parentSection=zahranicni

Hezké sny. Cantadora

pondělí 16. března 2020

ČT Babylon a sen

 Ráda se dívam v sobotní  poledne na pořad Babylon. Během 20 minut vidím a poslouchám životní příběhy lidí, kteří opustili svoji vlast a začínali znovu. Je to i můj příběh, a tak se mě dotýká a dojímá, když mluví o různých nedefinovatelných pocitech suvisejících s domovem, vlastí a rodinou.  Dobrodružství objevitelů a něco, co souvisí se ztrátou kořenů. A růstem jiných kořenů, které vedli k vytvoření nového světa. Ty světy jsou vzrušující a zárověň silně emotivní formou života. Dokument s panem Milanem Kroupou, který se usadil v Kanadě bych vůbec nezmiňovala a nepsala o tom na blogu o snech. Ale v dokumentu se rozhovořil o své dceři, která přišla na svět i díky snu.

 Je to tak, důležité pravidlo: nemusíte porozumět svým snům, ale je důležité je poslechnout  a následovat. Tady je odkaz na dokument:

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/414236100152037/

Shrnu sen, který se zdál snícímu na začátku těhotenství manželky. Bohužel, přišlo v nevhodnou dobu a bylo rozhodnuto, že maminka si dítě nenechá. Otci se zdál sen, v kterém ochránil neznámé čtyřleté děvčátko před stádem nebezpečných krav. Ochránil holčičku vlastním tělem. Po probuzení věděl pan Kroupa co má dělat. Manželce řekl, že si jako rodina dítě nechají. Není žádné překvapení, že se narodila holčička. Byla jsem hluboce zasažena moudrostí snícího, který si nemusel sen analyzovat, protože ho pochopil srdcem. Děkuji za takové příběhy.
Krásné sny. Cantadora
foto: výstava M. Stranka Dechem