sobota 1. března 2014

Odin a jeho havrani


Když se ve snu objeví vrána nebo havran, nelze přehlédnout, že se v nevědomí člověka ozývají mocné síly, které vyžadují zpracování něčeho zásadního v životě člověka.
V mytologii severských národů se vrána a havrani objevují v životě bohů vícekrát a tady je krátký příběh Odinův a jeho havranů Hugina a Munina .
Odin nejvyšším bohem, velice komplikovaným, má mnoho podob a dělá hodně věcí, často protichůdných a matoucích. Má dva spojence, havrany Hugina a Munina, čili Myšlenku a Paměť.
Jeho cesta k božské moudrosti je velmi složitá, je kluzký; těžko zařaditelný jako kompletní bytost, je tvrdohlavý a mystický, přinášející v jednu chvíli velké oběti a vzápětí použije kruté prostředky k amorálním cílům.
V mládí byl prchlivý, začal válku s Vany, která skončila výměnou rukojmích mezi nebeskými a pozemskými bohy. Odin si přeje, aby na Asgard přišla Freya, velká kouzelnice, zabývající se seidhrem, ženskou prorockou magií. V jednu chvíli se Odin rozhodne, že za každou cenu musí najít moudrost vesmíru. Neodchází v brnění a s kopím, ale beze zbraně odejde do divočiny, aby se mohl postavit tváří v tvář nevyslovitelnému a nepopsatelnému, a právě tady se jeho cesta odchyluje od ohnivých hrdinů s jejich meči, od vzdušných pošetilců s jejich bezstarostnými dobrodružstvími a od zemských králů, kteří sedí na svých horách a vládnou. Odvrhne je ochoten za pochopení a vědění obětovat cokoli.
Odinovo hledání je monumentální a šamanské. Pod vedením Freyi studuje eidhr, kvůli kterému musí žít rok jako žena a v ženských šatech pod posměšným jménem Jalkr (eunuch). Během tohoto roku obětuje svoje mužství a učí se ovládat ženské energie. Rok stráví potulováním se v divočině a hledáním moudrých bytostí, od kterých by se mohl učit. Ve studni moudrosti se vzdá jednoho oka výměnou za schopnost mluvit všemi jazyky a tam získá své havrany. Největší obětí je, když se vzdá Nornům, třem osudům severské mytologie, kteří ho pověsí na devět dní a nocí na posvátný strom a z jeho krve tkají nit života. Devátou noc má bolestí vyvolanou vizi, během které pochopí pravý smysl Run. Když se na konci své cesty vrací na Asgard je pro svou moudrost a šamanské schopnosti prohlášen Králem a  Otcem všech.
Odin není laskavý bůh, žádný soucitný Buddha, dělá věci dobré i špatné pro svoje účely. Ale jeho cesta k poznání vesmíru je plná odvahy a naprostého obětování sebe za účelem pochopit tajemství života. K tomu mu věrně slouží i jeho Myšlenka a Paměť.
Zkrácenou verzi krátkého úseku jeho příběhu jsem shrnula z knihy Mýty a astrologie od Ravena Kaldera.
Důvod proč o tom píšu, je symbol ptáků, které se v našich snech objevují poměrně často. Ptáky jsou víceznačným symbolem jednak andělů, ale i našich svobodných částí a myšlenek, které vyzývají naše ztuhlé ego k pochopení neprožívaného života. Abychom ho nepromarnili a neminuli se s cílem našeho pobytu na zemi.

Dobré sny a není náhoda, že prvního března připomínám příběh velkého Otce Odina. Jako protiváhu Matky přírody, která se připravuje na návrat.
S láskou  Cantadora

1 komentář: