úterý 22. srpna 2017

oheň a požár


Přemýšlím o ohni. S ohněm jsem byla minulý týden ve spojení a oheň teď ovlivňuje moje myšlenky. Odcituji část textu o ohni z knihy: E. Aeppliho Psychologie snu:... "Oheň vnímáme jako jeden z hlavních živlů světa, vzbuzujících v člověku bázeň a pocit viny, jak o tom vyprávějí všechny mýty o krádeži ohně. Oheň je počátkem vší lidské kultury, a toto výsostné postavení se odráží i ve snech, v nichž se oheň vyskytuje.
V těchto snech se ocitáme v blízkosti mocných psychických sil. Neboť jednou z vlastností psýchy je její "ohnivost". Proto nás oheň tak vzrušuje a přitahuje, když se s ním setkáme ve skutečném životě. Jak oheň, tak zejména požár může vyvolat paniku a zděšený úprk. Přitahuje nás manipulace s ohněm, žár pecí nebo kovářské výhně, což jsou časté symboly snu, rádi přihlížíme tvarování původně tvrdé a neohebné hmoty.
Jednou v nás oheň vzbuzuje radost a pocit uvolnění, jindy zas hrůzu a děs - to když zapaluje domy a padá z bombardujících letadel. Oheň jako podobenství věčného života hoří před oltářem, a na oltářích různých božstev stravuje přinášené oběti: v ohni se věřící setkává s živým bohem. Oheň k nám promlouvá ve všech svých podobách, teď i ve snech.K jeho atributům patří jasná záře, a je třeba si uvědomit, co to znamenalo v dobách, kdy ještě neexistovalo elektrické osvětlení a  na pravěkého člověka číhalo ve tmě lecjaké nebezpečí. Oheň dává teplo, kolem ohniště či krbu se odedávna shromažďovala rodina, pomocí ohně se upravují pokrmy, taví kovy, a v přeneseném smyslu se v žáru psychického a duchovního ohně taví ta vůbec nejtvrdší látka  - lidské srdce. Oheň zbavuje všeho nahodilého, všech zbytečných nečistot, které na nás ulpěly.
 Když se nám v noci zdá, že se blížíme k velkému ohni nebo vidíme stoupat k nebi ohnivý kotouč, ocitáme se v blízkosti božských sil. Mnohá náboženství hovoří s bázní o ohni, v němž se vyvolení setkávají s Bohem.  - Oheň nám ve snu může zatarasit cestu. Musíme vytrvat. Někteří se odváží jím projít - je to nejvyšší stupeň odvahy.
Jasný oheň plápolá ve snu, v němž se nás zmocní nějaká nová idea. Pomocí podobných obrazů se vyjadřuje sen i v případě zvlášť intenzivních erotických či sexuálních vztahů - běžně se hovoří o žhavé touze nebo o vzplanutí vášně. Kde je oheň, tam se vždy něco děje, tam je život.
.... O symbolice ohně tohoto velkého podobenství životní energie, jenž je dobrým pomocníkem, ale zlým pánem, existuje množství literatury." (konec citace).
 Je rozdíl mezi snem o ohni a snem o požárech. Oheň představuje něco jiného v podobě energie tepla a světla a něco jiného v podobě dýmu a plamenů, které pohlcují a ničí život....
Oheň, který jsem viděla, mi teď bude ukazovat směr cesty, po které kráčím krok za krokem.
Hezký den a dobré sny. Cantadora

pátek 11. srpna 2017

endurantisté a perdurantisté

...."minulost neexistuje, protože už neexistuje, budoucnost to samé, protože ještě neexistuje, a přítomnost neexistuje, protože se okamžitě stává minulostí - to najdete ve svatém Augustinovi! Podle něj čas existuje jenom v nás, protože v každém okamžiku vnímáme minulost, přítomnost a budoucnost tím, co nazývá rozpětím duše. 
Ta záležitost s paralelními světy, ta připomíná další velkou filozofickou diskusi. Někteří jsou toho názoru, že minulost, přítomnost a budoucnost jsou tři rozdílné věci. Na minulost vzpomínáme, budoucnost si představujeme. Žijeme v přítomnosti v třídimenzionálním  světě a tento svět existuje pouze v přítomnosti.
Jiní tvrdí, že minulost, přítomnost a budoucnost, že to vyjde nastejno. Záleží to na tom, v jakém momentě se právě nacházíme. Každý předmět má tři dimenze a tou čtvrtou je čas.  Těm prvním se říká ENDURANTISTÉ , těm druhým PERDURANTISTÉ." citace z Francois Lelord: Nová Hektorova cesta aneb Honba za časem
 P.S.  A co si myslíte o čase vy?
 Dobrou noc. Cantadora